ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 4,17. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

22. 12. 2014 3:36:00

Praha 5 předala připomínky občanů k magistrátním změnám územního plánu

Praha 5 předala připomínky občanů k magistrátním změnám územního plánu

Magistrát hl. m. Prahy předložil veřejnosti další kolo tzv. „celoměstsky významných změn“ (CVZ V), tedy návrhu na změny územního plánu na území hlavního města. Radnice Prahy 5 spolu s občany připravila stanovisko k navrhovaným změnám.

Magistrát hl. m. Prahy předložil veřejnosti další kolo tzv. „celoměstsky významných změn“ (CVZ V), tedy návrhu na změny územního plánu na území hlavního města. Dokument se týkal 14 lokalit v Praze 5, například vrchu Vidoule nebo projektu výstavby viladomů Nad Mrázovkou. Radnice Prahy 5 proto uspořádala 9. prosince setkání s veřejností nad jednotlivými návrhy změn. Následně získané podněty projednal Výbor územního rozvoje a Rada městské části předala souhrnné stanovisko k předloženému návrhu magistrátu.

Vedení radnice vyzvalo v prosinci občany, aby se s magistrátním návrhem seznámili a stihli reagovat. „Termín pro podání připomínek byl stanoven již na 22. prosince, tedy času k projednání bylo naprosté minimum. Uspořádali jsme proto schůzku s občany, ze které vzešla řada důležitých podnětů. Následně se jimi zabýval Výbor územního rozvoje. Na základě jeho doporučení jsme v termínu stihli vypracovat stanovisko městské části ke všem navrhovaným změnám, které jsme předali magistrátu,“ shrnul 1. zástupce starosty Prahy 5 Mgr. Lukáš Budín (SZ).

Území Prahy 5 se týkalo 14 navrhovaných změn, a to včetně velmi kontroverzních návrhů - například změny územního plánu v západní části Vidoule, která by umožnila bytovou výstavbu, nebo projektu výstavby viladomů Nad Mrázovkou. Rada městské části na svém zasedání 16. 12. k těmto změnám vyslovila zásadní nesouhlas.

Zamítavý postoj radní zaujali také vůči návrhu na změnu určení 5627 m2 lesních porostů na čistě obytnou funkci, která by umožnila výstavbu bytových domů Jinonická. Neuspěly ani návrhy na změny umožňující výstavbu dvou bytových domů na plochách zeleně v ulici Na Konvářce, nebo výstavbu rodinného domu poblíž ulice U Vojanky v Košířích. Rada Prahy 5 nesouhlasila dále s návrhem změny územního plánu, který měl umožnit stavět na 1098 m2 sadu v Hlubočepech.

„U některých návrhů změn územního plánu jsme doporučili magistrátu, aby tyto body řešil v rámci pořizování metropolitního plánu. Například šlo o pás izolační zeleně podél Plzeňské ulice v Motole nebo změny plochy a okolí sportoviště západně od Grussovy ulice na Barrandově,“ upřesnil starosta Prahy 5 MUDr. Radek Klíma (TOP 09).

Souhlasné stanovisko obdrželo zbylých 6 návrhů pořízení změn. V případě navrhovaného doplnění zastavitelného území a přeskupení funkčních ploch na Barrandově radní požádali zároveň o nezvyšování množství hrubé podlažní plochy oproti stávajícímu platnému územnímu plánu. Důvodem byla snaha, aby v budoucnu nedošlo k přesycení plochy zástavby. Souhlas získalo vymezení plochy vodojemu Pomezí včetně propojovacího řadu na stávající vodovodní síť, dořešení blokové výstavby v oblasti ulic Matoušova a V Botanice nebo využití území bývalé skládky v blízkosti připravované stanice metra A Motol.

Radní se zabývali i výstavbou polyfunkčního objektu na náplavce u Železničního mostu, kde již vlastník pozemku má vydané územní rozhodnutí umožňující žádat o stavební povolení. V rámci připomínek změn radní žádají, aby zůstala zachována nejen náplavka, ale především propojení cyklostezkou vedoucí po levém břehu Vltavy.

„Město je živoucí organismus, který se musí rozvíjet. Jsou ale lokality, které nesmějí být zastavěny. Považujeme za náš zásadní úkol, abychom taková místa ochránili. Oceníme, když nám v tom občané, spolky a sdružení budou nápomocni, jako tomu bylo v případě projednávání těchto celoměstsky významných změn,“ dodal Lukáš Budín.

Návrhy změn naleznete na úřední desce hl. m. Prahy na www.praha.eu


Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama