Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

  • ODS
  • Jihomoravský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,68. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

09.12.2020 18:12:00

Měli jsme Semafor, ten nefungoval, přišlo se se PSEM, ten už taky úplně neplatí

Měli jsme Semafor, ten nefungoval, přišlo se se PSEM, ten už taky úplně neplatí

Projev na 76. schůzi Poslanecké sněmovny 9. prosince 2020 k návrhu na vyslovení souhlasu s prodloužením doby nouzového stavu.

Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, na úvod jasně řeknu to základní sdělení. Občanská demokratická strana nepodpoří prodloužení nouzového stavu. Konstatuji, že je to poprvé. Poprvé, co nepodpoříme prodloužení. My jsme v minulosti vždycky debatovali o té délce a vhodnosti toho, s čím přichází vláda, ale nakonec jsme v nějaké formě prodloužení nouzového stavu vždy podpořili, vždy jsme pro to zvedli ruku, i když s řadou výhrad.

Ale tentokrát máme pocit, že už to dále nejde, a naše hlasy pro podpoření nouzového stavu v tomto případě nebudou - nebo naše hlasy nepodpoří prodloužení nouzového stavu. Já mám pocit, že ta debata je často interpretována tak, že to je diskuze mezi nějakými odpovědnými a mezi těmi, kteří jsou lehkomyslní, mezi ochránci zdraví a neodpovědnými blázny. Ale to tak není. Ta diskuze o nouzovém stavu určitě o tomto není. Je to diskuze o rozumnosti, přiměřenosti, srozumitelnosti opatření, která se přijímají. A tu rozumnost, přiměřenost a srozumitelnost, to bych podtrhl. A taky je to samozřejmě diskuze o politickoprávním zdůvodnění těch opatření, jejich režimu a nástrojích, které má, může, musí vláda používat. Já se k těm právním věcem ještě za malou chvíli dostanu. A je to tak trošku opravdu pořád dokola. Vždycky přicházíme s požadavky, kritikou, podněty, nápady, podanou rukou a vláda vždycky říká, ano, my to zohledníme, už příště to bude jinak, a teď je složitá situace, a příště je to zase stejně. Tak si vzpomeňte, řada mých předřečníků tady už o tom mluvila, spoustu těch příkladů uvedla, vždyť je to pořád dokola. Měli jsme Semafor, ten neplatil, nefungoval, tak se udělá něco jiného, přišlo se s PSEM, ten PES už taky úplně neplatí, přestal platit pro školství, pak přestal platit ten jeho harmonogram, teď už neplatí ani body, tak už je nějaký MEZIPES a pořád dokola. A tady nejde o to, jestli to vyhovuje opozici nebo nevyhovuje, tady jde o to, že to je absolutně nesrozumitelné pro občany, vždyť u toho PSA jim bylo slibováno, teď si to bude moct každý spočítat, teď bude moct každý podnikatel vidět, co ho čeká, teď budeme všichni vědět, jaká opatření přijdou, když... A vidíte, je to zase úplně jinak a my jsme přesvědčeni, že takhle to opravdu nemůže pokračovat. Nebo jeden příklad: diskriminace malých prodejců, malých podnikatelů, která nemá žádné zdůvodnění epidemiologické, zdravotní, nemá prostě tento důvod, je to nelogické opatření. My jsme na to upozorňovali od poloviny listopadu, snažíme se, aby vláda s tím něco udělala, ale zatím s nějakým racionálním řešením vláda nepřišla. Já bych těch příkladů problémů a nesrozumitelných věcí a věcí, které se mění z hodiny na hodinu, lidé se na to nemohou připravit, o tom bych mohl mluvit dlouho, mohl bych mluvit o tom zklamání, nedůvěře, obavách lidí, podnikatelů, právě těch drobných, kteří si s těmi všemi změnami už těžko poradí, a mohl bych o tom mluvit opravdu dlouho.

Ale chci se dotknout něčeho jiného, a to je ta diskutovaná otázka, opakovaně diskutovaná otázka, jestli vlastně vláda pro to, abychom tu měli určitá opatření, a myslím, že se všichni shodneme na tom, že některá ta opatření jsou potřebná a mohla by být dělána rozumně, zda tedy vláda na tato opatření potřebuje nouzový stav. Ta debata se tu vede dlouho, my jsme si na to nechali udělat takovou důkladnější právní analýzu a z ní vyplývají následující věci. Ta právní odpověď je samozřejmě založena na srovnání pravomocí vlády za nouzového stavu, tak jak jsou uvedeny v § 5-7 krizového zákona, s pravomocemi Ministerstva zdravotnictví a Krajských hygienických stanic, tak jak jsou uvedeny v § 69 zákona o veřejném zdraví, a tyto pravomoci mohou uplatňovat jak ministerstvo tak Krajské hygienické stanice i bez nouzového stavu. Tady to porovnávání v právní analýze, kterou máme k dispozici, je logické a tuto dělicí linii vlastně uplatňuje i dostupná judikatura, ta, která je dostupná, je zatím - nevím, jestli to slovo zatím sem patří - na úrovni Městského soudu v Praze. Z toho, co se tady ukazuje a z toho srovnání vyplývá následující věc. Skutečně za nouzového stavu a pouze za nouzového stavu je možné plošně omezit svobodu pohybu a pobytu, omezit právo na pokojné shromažďování, omezit právo na provozování podnikatelské činnosti, ukládat pracovní povinnost nebo výpomoc, nařídit nasazení vojáků v činné službě a jednotek požární ochrany k provedení krizových opatření, nařídit přednostní zásobování kritické infrastruktury a omezit vstup na území České republiky osobám, které nejsou občany České republiky. Toto jsou věci, ke kterým, jak se zdá, skutečně je potřeba nouzový stav. Ale - a to je důležité - i bez nouzového stavu je možné na celostátní, ale taky na lokální nebo regionální úrovni provádět plošně následující opatření. Nařídit povinnou ochranu nosu a úst uvnitř i venku, zakázat nebo omezit hromadné akce, slavnosti, divadelní, filmová představení, sportovní shromáždění, jiná shromáždění, trhy apod., uzavřít nebo omezit provoz zdravotnických zařízení jednodenní nebo lůžkové péče a zařízení sociálních služeb, uzavřít nebo omezit provoz škol, školských zařízení, zotavovacích akcí, uzavřít nebo omezit provoz ubytovacích podniků, uzavřít nebo omezit provoz stravovacích služeb nebo vyčlenit lůžka ve zdravotnických zařízeních. To jsou všechno opatření, znovu připomínám, která lze provést mimo nouzový stav, a ta opatření nařizuje buďto Ministerstvo zdravotnictví, to je jasné, pokud mají být provedena celostátně nebo pokud mají být provedena pro několik krajů souběžně, anebo Krajské hygienické stanice, pokud opatření mají platit pouze pro jeden kraj, tedy mají platit lokálně, nebo chcete-li regionálně. A je jasné, a to taky vyplývá z těch právních ustanovení, ať už je nouzový stav anebo není nouzový stav, tak všechna uvedená opatření musejí být vždy vhodná, potřebná a přiměřená aktuální situaci. A to se obáváme a bylo to tady ukázáno na řadě příkladů, že všechna ta opatření, se kterými vláda přichází, nejsou. Ale znovu opakuji - i z té právní analýzy vyplývá, že vláda zdaleka bez nouzového stavu není bezmocná, že by nepokračoval nouzový stav, neznamená, že se všechno otevře, že vláda nemůže přijímat žádná opatření, že jsme úplně bezbranní, že všichni se budou všude shromažďovat, že všechno bude otevřeno donekonečna, není to pravda. Vláda má dost nástrojů na to, aby rozumným způsobem i bez nouzového stavu opatření, která jsou vhodná, potřebná a přiměřená dané situaci, přijímala.

Chci skončit velmi pozitivně, chci skončit - celé to moje vystoupení bylo velmi pozitivní - ale chci skončit skutečně znovu nabídkou vládě, abychom na těch věcech, které jsou před námi, které nás čekají a které jsou velmi důležité, abychom na nich spolupracovali. Už tady byl zmíněn společný anticovid tým, tým expertů, který jsme sestavili, naše koaliční strany ODS, KDU-ČSL a TOP 09 a který přichází s řadou konkrétních řešení. Já tu jenom připomenu, už to tady zmiňovala paní předsedkyně Pekarová - Adamová, třeba ten dnes veřejnosti představený výstup našeho anticovid týmu, kde odborníci přicházejí s řešením a s konkrétními návrhy úpravy toho systému PES tak, aby skutečně fungoval, abychom nemuseli mít nouzový stav už v tom prvním nebo nejnižším stupni. Je tam řada návrhů, jak si s tím poradit, a je tam i to řešení, jak dál nediskriminovat maloobchod proti velkoobchodu, to, co si myslím, že jsou věci, které jsou jakýmikoliv zdravotnickými nebo epidemiologickými důvody neobhajitelné.

Je tam třeba i to řešení problémů v domovech pro seniory, jak umožnit pacientům nebo lidem, klientům styk s příbuznými a rodinou. A to, co pokládám za mimořádně důležité, je tam i způsob, jakým je potřeba připravit očkovací plán a co má v této věci vláda udělat. Pokud opravdu s něčím souhlasím, co zde bylo řečeno panem premiérem a panem ministrem zdravotnictví, tak je to ta potřeba a opravdu nutnost připravit se dobře na očkování, přesvědčovat lidi o tom, že očkování je skutečně cesta, kterou si s covidem, s koronavirovou krizí můžeme do budoucna poradit. A všichni víme, ať už z výzkumů nebo i z reakcí lidí, veřejnosti, z reakcí ve svém okolí, že nás tady čeká spousta přesvědčovací práce. Takže my jsme připraveni s vládou diskutovat. Máme odborníky, máme i řešení, která předkládáme a kde bychom chtěli slyšet i názor vlády. Jsme připraveni se domluvit na řadě věcí. My jsme se dali dohromady, ODS, KDU-ČSL a TOP 09, abychom spojili síly, abychom nabízeli ještě lepší řešení než jednotlivé a náš anticovid tým ukazuje, že tohle dělá a myslím si, že to je podaná ruka, kterou by vláda mohla využít. Ale to, co po nás nemůžete chtít, a myslím, že jsem to zdůvodnil právně, politicky, věcně, fakticky, to, co po nás nemůžete chtít, je, abychom dnes znovu zvedli ruku pro pokračování nouzového stavu. Občanská demokratická strana pokračování nouzového stavu nepodpoří.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama