RNDr. Jana Plamínková

  • STAN
  • Hlavní město Praha
  • krajská zastupitelka
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,08. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

15.08.2015 14:37:00

Ve sběrných dvorech budou rozmístěny kontejnery na textil

Ve sběrných dvorech budou rozmístěny kontejnery na textil

Hlavní město Praha umístí na všech sběrných dvorech, které provozuje, speciální oranžové kontejnery na použitý textil, obuv a oděvy. Nasbírané věci bude odebírat Diakonie Broumov, s níž město uzavřelo smlouvu, a použije je pro charitativní účely.

 

„Kontejnery na textil budou rozmístěny na sběrných dvorech během srpna a září,“ uvedla radní hl. m. Prahy Jana Plamínková s tím, že Diakonie je bude v pravidelných intervalech, případně po domluvě s provozovatelem zařízení, vyvážet a služba bude ze strany Diakonie zajišťována bezplatně. „Spolupráci s touto organizací, která poskytuje materiální pomoc lidem v sociální nouzi, zaměstnává lidi z okraje společnosti a sběrem použitého textilu předchází vzniku odpadu a chrání životní prostředí, považujeme za přínosnou pro obě strany,“ dodala radní Plamínková.

V současné době provozuje Hlavní město Praha 19 sběrných dvorů, které slouží pro občany s trvalým pobytem na území hlavního města zdarma. Na sběrných dvorech lze odevzdat - objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti), stavební suť z bytových úprav v množství do 1m3 zdarma, dřevěný odpad, odpad z údržby zeleně, kovový odpad, papír, sklo, plasty, nápojové kartony, nebezpečné složky komunálního odpadu, pneumatiky od 25 Kč za kus, vyřazená elektrozařízení (lednice, pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa…) a nyní nově i použitý textil, obuv a oděvy.

Diakonie za rok odebere cca 8500 tun textilu

Posláním sociálního družstva Diakonie Broumov je pomoci lidem, kteří se z různých důvodů ocitli v krizové životní situaci, na okraji společnosti, a to s cílem jejich osamostatnění tak, aby mohli najít své místo ve společnosti. Jeho nosným programem je sběr použitého textilu z domácností po celé České republice, který by jinak skončil ve sběrných nádobách určených pro směsný komunální odpad. Diakonie za kalendářní rok odebere cca 8500 tun textilu, který z 95 % smysluplně využije a jen 5 % odstraňuje v souladu se zákonem o odpadech.

Po Praze je v současné době rozmístěno cca 190 kontejnerů na textil, o rozšíření jejich počtu mají zájem jak městské část, tak občané. Jejich další umísťování je ale v tuto chvíli problematické zejména s ohledem na možnost získání souhlasu příslušného úřadu se zvláštním užíváním komunikace na veřejných prostranstvích. Díky uzavření smlouvy mezi městem a Diakonií Broumov a umístění kontejnerů ve sběrných dvorech se í na území hlavního města zlepší možnosti sběru použitého textilu, oděvů a obuvi.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama