RNDr. Jitka Seitlová

  • KDU-ČSL
  • Přerov
  • senátorka
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,32. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

29.04.2020 22:24:00

Rozdíly ve způsobech výpočtu mohou činit desetitisíce

Rozdíly ve způsobech výpočtu mohou činit desetitisíce

Projev na 21. schůzi Senátu dne 29. 4. 202, k návrhu změny zákona o oceňování majetku.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Návrh novely zákona o oceňování majetku nesouvisí s zrychlenými novelami, které teď v souvislosti s nouzí a covidem, koronavirem projednáváme. Je to zákon, který opravdu už potřeboval určité změny a je schvalován řekněme v běžném režimu, ale znamená to, že není řešením na tři měsíce, ani na rok, ale je to právní norma, která bude mít následně zcela dlouhou platnost, pokud nedojde k nějaké další novele.

Ano, paní ministryně má pravdu v tom, že zákon byl projednán velmi rychle, že ve sněmovně k němu vlastně nebyla téměř žádná debata a že prostě prošel. Já se trošku cenovou problematikou zabývám, a tak jsem si zákon skutečně prostudovala. A nechala jsem se také inspirovat tím, že jsem dostala řadu právních názorů na obsah zákona. A musím říct, že má podle mého názoru několik závažných ale. Hlavní změnou, kterou přináší, je skutečně třetí způsob ocenění nemovitosti tržní cenou. To je jistě dobře, protože dosud známe ocenění jenom cenou obvyklou. To je stanovení podle cenových map, zjednodušeně to říkám, anebo cenou zjištěnou podle nějakých tabulek a vyhlášek.

Ale teď tedy k té tržní ceně. K určování tržní ceny platí běžně užívané, prověřené a i v češtině už dlouhodobě dostupné mezinárodní standardy. Podle návrhu novely má ale podrobnosti, jak bude stanovována tržní hodnota, řešit vyhláška. Není jasné proč a nevíme, co bude obsahovat. Protože podle průzkumů, které si ministerstvo nechalo udělat, tak většina oceňovatelů, což je samozřejmě jednodušší, řekla, my tam zase chceme tabulky. Ale to by bylo úplně proti smyslu toho, co má tržní cena jako jedinečné ohodnocení jedinečného objektu vždycky obsahovat.

Dobrá, tak to jsem si řekla, tak to ještě nevíme, ale pídila jsem se po vyhlášce. Součástí legislativního tisku, který byl předložen vládou do sněmovny nebyla. U oceňování služebnosti, a to je ta další část, která se týká řady změn, zejména tedy věcných břemen, je zásadní změnou novely přesunutí stanovení hodnot a vlastního postupu výpočtu také do vyhlášky, do podzákonného předpisu. Navržené změny nelze z hlediska dopadů na vlastníky nemovitosti podle mě vyhodnotit, protože ani tam ta vyhláška není součástí předloženého tisku, který podle dokonce legislativních pravidel měla vláda předložit současně s návrhem zákona.

Já vím, že teď už se to nedělá, i když to není ani v nouzovém stavu, ale právě u tohoto zákona je to naprosto zásadní. Protože tam se bude rozhodovat, jakým způsob vlastně ocenění bude z hlediska principů postupu a hodnot stanoveno. A tedy, jak už jsem řekla, nejsou k dispozici. Nelze tedy vyloučit, že skutečná míra – dneska se tomu říká závada na majetku, to věcné břemeno, které tam je, a jiné další služebnosti – bude zohledněna ještě méně než dnes. Rozdíly ve způsobech výpočtu mohou pro vlastníky při zdanění zemědělských pozemků potom činit desetitisíce. A to teď nevím. Změny vyhlášek bude moci provádět samo ministerstvo financí, je to vyhláška, což v ohledu na jistotu vlastníků snižuje jejich právní ochranu. Vlastníků nemovitostí.

Kdo je vlastníkem nemovitostí? Ten, kdo má byt. Ten, kdo má domek. Ten, kdo má pole. Ten, kdo má zahradu. Těch všech se to týká. Mě proto překvapilo, že to přišlo bez jakékoli pozornosti k projednání. Možná také i ty konečné fáze právě byly pod vlivem současné složité situace.

Takže v tuto chvíli podle mého názoru je to, a to se tak říká, bianco šek s dopadem na daňové zatížení, které nevíme, jaké bude, jestli bude skutečně odpovídat současnému stavu, nebo bude daňové zatížení zvýšeno. Z tohoto hlediska já osobně, a jak jsme to diskutovali na klubu, nemůžeme návrh podpořit.

Je tu ale ještě druhá věc, o které se také málo hovoří. K zákonu o ocenění byla na žádost ministerstva dopravy přičleněna také novela zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury. A ta navrhuje, aby pokud nelze pro znalecký posudek k nabídnuté dohodě o koupi využít cenu obvyklou, byla vždy použita jen cena zjištěná. Ministerstvo dopravy při žádosti o tuto právní úpravu argumentovalo tím, že cena zjištěná je vždy nižší než cena tržní nebo cena odhadní. Samo to říká. Já říkám, že zjištěná cena stanovená tabulkou nemusí odpovídat tržní hodnotě věcí a je zřejmé, že některým vlastníkům tak budou nabídnuty méně výhodné podmínky než jiným. Takže zjištěná cena většinou jen velmi málo odpovídá o ceně, hodnotě věci na realitním trhu. Přijetím návrhu tak bude podle mého názoru docházet k opačnému efektu, než bychom si vlastně přáli. Pro nabídku dohody o koupi, kterou dává ten, kdo pro liniové stavby, vodní stavby, dopravní stavby připravuje prodeje, tak de facto v nabídce on, pokud bude nabízet tržní cenu, tak bude nabízet cenu nižší. No dobrá, když nabídne cenu nižší, tzn. že to ale není možné chápat jako skutečnou a soudy takto hodnocenou nabídku k dohodě. To není korektní nabídka. Dotyčný na to nepřistoupí a může jít do procesu vyvlastnění. Ve chvíli, kdy půjde do procesu vyvlastnění, tak už úřad, který vyvlastňuje, už nepoužije cenu zjištěnou, ale bude muset vycházet buď z ceny odhadní nebo z ceny tržní. Proces se tím pádem prodlouží a znamená to, že dosáhneme úplně opačného efektu, než bychom si mysleli. Ano, můžete mi namítnout „ale tam jsou koeficienty, kterými zvyšujeme pro tyto stavby ohodnocení“. Zvyšujeme je pouze u zemědělských pozemků nějakým výraznějším koeficientem. U stavebních pozemků koeficientem 1,15, tzn. o něco málo než desetinu, což v žádném případě neodpovídá tomu, jaký je rozdíl mezi zjištěnou cenou a cenou tržní, jak je to známé.

Čili podle mého názoru to přípravu staveb prodlouží a jde to proti smyslu a účelu zákona o urychlení výstavby. Už jsem tady nějaký pátek v Senátu a zase se opakuje snaha hojit státní výdaje, a to zcela nespravedlivě při nedobrovolných výkupech, na vlastnících nemovitostí. Právě podobné snahy výstavby liniových silnic a dálnic v minulé době opakovaně zcela fatálně zabrzdily všechny odprodeje a výstavbu nutného, co potřebujeme, tedy kvalitní silniční infrastrukturu. Já si proto nemyslím, že je návrh dobrý a šťastný a že by mohl pomoci při urychlení stavby liniových staveb, které tak potřebujeme. Jak už jsem řekla, z tohoto důvodu nemohu návrh podpořit. Děkuji.


Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama