RNDr. Luděk Niedermayer

  • TOP 09
  • europoslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,09. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

27.11.2022 7:35:00

Evropský parlament slaví 70. výročí svého vzniku

Evropský parlament slaví 70. výročí svého vzniku

Komentář na facebookové profilu k výročí založení Evropského parlamentu

 Původní sdružení 6 zakládajících států se za 7 dekád rozšířilo na unii 27 států (po odchodu UK), které se zavázaly k dodržování demokratických zásad, lidských práv, vlády práva, hospodářské stability a růstu.

Evropský parlament je z mého pohledu dnes asi nejsilnějším místem stojícím za vůlí po demokracii a svobodě, které navíc vyznává principy jak spolupráce a solidarity, tak i přirozených rozdílů mezi členy Unie. Je to jediný přímo volený, mnohojazyčný, politicky různorodý a mnohonárodnostní parlament na světě se skutečnými legislativními pravomocemi. Přestože či právě proto, že je demokracie v různých částech světa a Evropy dennodenně testována, je důležité, že je místem pro kultivovanou, i když někdy ostrou diskusi a hlavně, že je s to hledat společně přijatelná řešení.

70 let není důvodem k odchodu do důchodu, ba naopak. V době covidovu jsme byli s to velmi rychle fakticky fungovat "na dálku" v tempu, které by málokterá tak složitá instituce zvládla. Dnes je v centru pozornosti kromě post-covidové obnovy hlavně válka na Ukrajině a její důsledky.

Parlament se mění nejen s každými volbami, které v poslední době přinesly hlavně potřebu větší otevřenosti při hledání kompromisů zajišťujících většinovou podporu, ale také pod tlakem závažných krizí, na něž musí reagovat. Zejména energetická krize vede k nutnosti neprodleně jednat, a to jak na úrovni celé Unie, tak i EP. A zdá se mi, že instituce EU v tomto obstály (a to, že některá rozhodnutí nejsou přijata není důsledkem "procedur", ale nenalezením dohody na nich, často z dobrých důvodů).

Evropský parlament vznikl za účelem hledání kompromisu v kulturní, národnostní a jazykové rozmanitosti poválečné Evropy. A možná, že tvůrci architektury společné Evropy doufali, že bude nejsilnějším hlasem pro podporu hodnot svobody, demokracie a myšlenky evropanství. Je můj silný názor, že toto dnes parlament představuje a byl bych rád, kdyby tomu tak bylo i nadále. Jeho nezanedbatelným přínosem v rámci legislativního procesu je vyvažování pozic zástupců členských států EU zasedajících v Radě EU. Ty jsou někdy velmi opatrné či mnohdy ovlivněné krátkodobými vnitrostátními zájmy politiků. EP proti tomu dbá svým důrazem na to, aby řešení fungovaly pro Evropu a "Evropany". A toto vyvažování dle mého názoru vede k lepší kvalitě přijatých rozhodnutí.

Musím říct, že je mi velkou ctí být součástí právě Evropského parlamentu. A to i přesto, že je to práce hodně náročná a zdaleka ne vždy plná uspokojení nad výsledkem. Ale tou největší ctí je pro mne reprezentovat názory lidí, kteří mi dali svým hlasem důvěru. A jsem moc rád, že při této práci nacházím silnou podporu a společné pohledy se mnoha desítkami poslanců, kteří zde stejně jako já pracují...

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama