RNDr. Luděk Niedermayer

  • TOP 09
  • europoslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,86. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

28.06.2019 15:30:24 - Eva Světlíková

Kdo má navrch?

Vy nebo komise? Je pravda, že vy jen schvalujete zákony, které komise předloží a sami je nepředkládáte? A můžou zákon předložit občané EU? Nemyslíte, že je nesmysl, aby měli větší práva lidmi nevolení politici než ti, co získají mandát ve volbách?

Odpověď

10.07.2019 12:37:34 - RNDr. Luděk Niedermayer
 Vážená paní Světlíková,

Moc Vám děkuji za důležitý dotaz. Máte pravdu, Evropský parlament zákony nenavrhuje, tato pravomoc náleží v EU až na výjimky Evropské komisi. Evropský parlament navrhovanou legislativu projednává a upravuje do konečné podoby. Každý návrh, se kterým komise přijde, poslanci Evropského parlamentu pečlivě projednají, případně upraví v příslušných výborech a o konečnou podobě následně hlasuje plénum Evropského parlamentu (751 poslanců). Návrhy zákonů také posuzuje Rada Evropské unie (ministři členských zemí). Úpravy, které parlament často na legislativě provede mohou být velmi podstatného charakteru. Potvrzení parlamentem a shoda na konečné podobě s Radou EU je tedy důležitým „testem“ každého návrhu EK. Role EP je tedy bez ohled na to, že původní návrh nevytváří zcela zásadní.

Kromě moci zákonodárné Evropský parlament uděluje souhlas s mezinárodními dohodami, kontroluje hospodaření všech ostatních orgánů EU a spolu s Radou schvaluje rozpočet EU.  Parlament také kontroluje práci komise a schvaluje její složení, včetně jejího předsedy. Stejně jako je tomu u českého parlamentu může i Evropský parlament Evropské komisi vyslovit nedůvěru a tím se zasadit o změnu jejího vedení. Přímo volení europoslanci tady mají na komisi značný vliv.

Evropská komise navrhuje zákony z podnětu Evropské rady (premiéři a prezidenti členských zemí), občanské iniciativy nebo když sama usoudí, že určitý problém by bylo lépe řešit na evropské než národní úrovni. Občané mají tedy právo oslovit Evropskou komisi s legislativním podnětem prostřednictvím tzv.  Evropské občanské iniciativy. Pokud jsou splněny všechny podmínky (více k ní zde. https://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=cs), tak Evropská komise musí iniciativu posoudit a řádně zdůvodnit, jak s ní naloží.

V čele Evropské komise stojí její předseda, jehož navrhuje Evropská rada (premiéři) a schvaluje Evropský parlament. Jednotlivé komisaře pak navrhují členské země a jako celek pak Komisi musí schválit Evropský parlament. O složení Evropské komise tedy rozhodují přímo volení zástupci, ač komisaři přímo volení nejsou. Nakonec ani u nás není podmínkou, že ministři musí být zvolenými poslanci. Jmenuje je na návrh premiéra prezident.

Osobně si myslím, že systém dělení moci mezi evropskými institucemi je nastaven správně. Cílem EU není zaplavit Evropu zákony, ba právě naopak. Zákonů má být méně, ale o to kvalitnější. Co se může vyřešit na národní či místní úrovni, by se mělo řešit tam a na úrovni evropské by se měly řešit jen záležitosti, které vyžadují celoevropské řešení. (evropskou hantýrkou se tomto říká princip subsidiarity). Pokud by i Evropský parlament mohl předkládat legislativní návrhy,  můžeme si být jisti, že by jejich počet výrazně vzrostl.

Ještě jednou díky za dotaz a přeji příjemný den.

Luděk Niedermayer