RNDr. Miroslav Škaloud

ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,79. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

25.04.2014 11:00:39 - masa

opencard

Jak na vás působí celá kauza opencard? A co říkáte na to, že policie navrhla obžalovat pražské radní v této kauze?

Odpověď

04.11.2014 1:23:14 - RNDr. Miroslav Škaloud

K obžalobě radních

 Stávající obžaloba pražských radních na mě dělá dojem účelovosti a snahy vyhovět „společenské“ poptávce. Je možné, že z čistě právního hlediska lze vytvořit nějakou konstrukci, která může vést k tvrzení policie, že v nějaké fázi projektu měla být vypsána veřejná soutěž a že došlo k porušení pravidel hospodářské soutěže. 

Na druhé straně se mi zdá věrohodné tvrzení obviněných radních, že tehdy neměli jinou možnost, jak jednat (aniž by přivedli do vážných potíží veřejnost, využívající systém předplatného na pražskou MHD, popř. aby ještě nezvýšili cenu projektu). Bránily jim v tom licenční smlouvy. Mimoto, externí právní kancelář, právník z magistrátu i vedoucí odboru tvrdili, že postup byl v pořádku. Obžalovaných se v tomto ohledu zastává i poslanec Ivan Gabal (KDU-ČSL), který je členem vyšetřovací komise případu Opencard. Podle něj k rozhodnutí byla prakticky dotlačena předchozími závazky města. 

Domnívám se, že ani policisté a vyšetřovatelé nežijí ve vzduchoprázdnu a také cítí „společenskou“ objednávku na to „někoho z volených funkcionářů samosprávy kvůli Opencardu obvinit, popř. zavřít“. Je také zjevné, že tisk vytváří kolem trestních oznámení atmosféru, která nutí orgány činné v trestním řízení, aby pod vlivem alibistických tendencí radši zahájily kroky k obžalobě, aby nebyly obviňovány z toho, že věc odložily a vůbec se jí nezabývaly. 

Samotné obvinění je poměrně rozsáhlé a komplikované. Hodnotit jej je mimo mé časové možnosti. Toto 17-ti stránkové obvinění je uvedeno na: http://zpravy.aktualne.cz/domaci/obvineni-v-kauze-opencard/r~i:gallery:30279/r~i:photo:541383/

Jedná se o usnesení Úřadu pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie a vyšetřování. Usnesení vypracovala expozitura České Budějovice. V usnesení se jako důvod uvádí porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže.

Pokud jde o můj názor na kauzu Opencard

Registruji, že proti realizaci projektu byla řada výhrad, od nevýhodnosti smluv, přes náklady až po funkcionality karty.

Míra přiměřenosti původních ujednání byla zřejmě rozřešena odsouzením pěti úředníků, kteří se podle soudu podíleli na uzavření nevýhodných smluv s firmou Haguess (nejvyšší trest – tříletá podmínka a dvoumilionová pokuta). Mám pocit, že v té době měli kompetenci k uzavírání smluv. Lze připomenout, že podle prvního posudku fy Nexia (2009 – které bylo zadáno ještě za primátora Béma) bylo počáteční nastavení smluvních vztahů s firmou Haguess nevýhodné, licenční model nestandardní a neefektivně nastavená platba za každou evidovanou kartu. To již v té době vedlo radu ke snaze o změnu licenčních podmínek. Na druhé straně nebyla zjištěna zásadní procesní pochybení při zadávání veřejných zakázek.

Náklady na kartu: náklady se do března 2009 blížily 800 milionům Kč (z toho 504 milionů vynaložilo město, 217 až 232 milionů Dopravní podnik hl. m. Prahy, 40 milionů ROPID). Podle dalších zdrojů to mělo být 880 mil. Kč. Přestože se částka může zdát astronomická, nemám k dispozici žádné podklady, které by věcně tuto částku analyzovaly. Možná, že se jich v rámci nějakého dalšího vyšetřování dočkáme. Na základě veřejných zdrojů se mohu domnívat, že dosavadní investice nebyly vynaloženy pouze na současnou nabídku funkcí karty, ale především s ohledem na její další rozvoj. Podle auditů má Opencard obrovský potenciál na poli cestovního ruchu, pro zjednodušení využívání městských i komerčních služeb, v oblasti e-governmentu nebo mikroplateb [viz dále]. Ze sdělení některých radních z r. 2010 vyplývá, že města ve světě s podobným počtem obyvatel vykazují na takovéto karty podobné náklady. Výhrady v médiích se týkaly zejména rozporu mezi plánovanou a reálnou částkou. Na druhé straně, pokud se spouští nový projekt, málokdy se lze ubránit upřesňování požadavků a „vychytávání much“. Při déle trvajících projektech může mít vliv na zvýšení ceny také přizpůsobování se novým standardům. To může vést k navyšování prostředků. Možná, že budou nějaké argumenty, které vysvětlí rozdíl mezi plánovanou a konečnou cenou, zatím takové ale nevdiím. Pokud by docházelo ke zjevnému mrhání finančními prostředky, neměl by být problém to odhalit.

Funkcionality a význam karty: elektronické jízdné nabízí proti papírovým jízdenkám řadu výhod (kupón pro Opencard lze zakoupit bez front a čekání elektronicky, přímo z jakéhokoliv počítače, lze realizovat přerušení jízdného po dobu dovolené, znovunahrání jízdného při ztrátě nebo odcizení karty). V současné době jí využívá cca 1 mil uživatelů [2012].

Opencard není jen tramvajenka. V současné době ji lze ji využít také jako čtenářský průkaz v Městské a Národní technické knihovně, k placení za parkování v některých pražských obvodech a registrovaným uživatelům umožňuje zobrazit jejich nevyřešené dopravní přestupky spáchané na území Prahy.

Systém umožňuje i další funcionality, které byly také v plánu
– služby v oblasti e-Governmentu;
– elektronická peněženku pro platby městských i komerčních služeb;
– obyvatelé i návštěvníci Prahy by si měli moci pořídit přednabité anonymní karty pro cestování PID nebo jako vstupenku do vybraných památek, do muzeí, galerií apod. (nástrojem pro podporu cestovního ruchu);
– propojení s Trójskou kartou;
– zapojení sportovních institucí do projektu – Opencard např. jako vstupenka na fotbal;
– využití Opencard při platbách zdravotnických poplatků u lékaře;
– identifikační kongresová karta;
– úhrada parkovného na parkovištích P+R;
– pokud bude jednou zavedeno, může karta sloužit také k úhradě mýtného;
– platby v prodejních automatech. 

V r. 2011 uveřejnily lidovky článek „Plzeňskou kartu lze zfalšovat, město je začalo blokovat“ s informací o tom, že plzeňská karta, která byla dávána za vzor pražskému systému Opencard, začala mít v r. 2011 problémy. Dopravní podnik města Plzeň začal některé karty blokovat. Příčinou byl rozdíly mezi vykázaným a skutečně zaplaceným jízdným. Lze připomenout, že pražská karta vykazuje podle auditů bezpečnou a flexibilní platformu pro nejširší použití aplikací na bázi bezkontaktního čipu.

Za problém považuji nedostatečnou schopnost iniciátorů i pokračovatelů projektu reagovat na pochybnosti uváděné v médiích. Je pochopitelné, že věrohodná a kompetentní odezva vyžadovala audit, nebo audity projektu. Čas na zpracování auditu vždy způsobí prodlevu, které vede k tomu, že některé výhrady na které nebylo včas odpovězeno, začnou žít svým životem a již vzdorují pozdějším argumentům, o které již pak obvykle nikdo nestojí. Přestože audity jsou již k dispozici, chybí nějaké souhrnné a strukturované vysvětlení, tak aby zájemce nemusel pročítat audity a související dokumenty.

Odkazy na audity lze nalézt např. na:
http://opencard.praha.eu/jnp/cz/aktuality/archiv_zprav/rok_2010/vysledky_auditu_opencard.html