RNDr. Miroslav Škaloud

ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,79. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

27.03.2014 13:01:18 - íjáček

praha 5

Jak byste vy osobně hodnotil působení radnice? Co říkáte na problémy koalice?

Odpověď

04.11.2014 1:51:18 - RNDr. Miroslav Škaloud

Vážený pane,

domnívám se, že působení radnice v tomto volebním období bylo horší nežli v předchozím, kdy radnici řídila koalice s ODS. To není jen můj názor, je to i veřejné sdělení člověka, který byl v té době silným oponentem ODS a po posledních volbách se stal v rámci nové politické strany členem zastupitelstva a poté i členem rady.

Samotné fungování radnice je zvládání běžné agendy, příprava podkladů pro radu i zastupitelstvo. Je to způsob komunikace se zastupiteli i s občany, personální politika úřadu nebo údržba a správa svého majetku a péče o čistotu veřejných prostranství. Je to také rozvoj obvodu i vize jeho budoucích změn.

Co se odehrálo po nástupu nového vedení radnice v režii TOP, VV a ČSSD? Zvětšil se počet uvolněných funkcionářů, zvětšil se počet zaměstnanců úřadu, byla najmuta řada poradců, byl zvýšen limit na zakázky z ruky starosty na dvojnásobek, byl zamezen přístup zastupitelů (z opozice) i jako pozorovatelů do komisí rady. Došlo k nesmyslnému zvýšení náhrad pro zastupitele (později navráceny na původní úroveň). Podklady na zastupitelstvu vyvolávaly pochybnosti. Téměř rok byla radnice bez tajemníka. Bezdůvodně byli vyhazováni nejschopnější úředníci, zřejmě za účelem pracovního uplatnění přátel a známých radních. Dále zde byly skandály spojené s výběrovými řízeními na ředitele základních a mateřských škol a pochybení v řadách veřejných zakázek. Po dvou letech se objevila první vize – velké, nepoužitelné a drahé betonové truhlíky do ulic.

Následná koalice, nejprve ZZ (zvolení za) TOP 09 spolu s Nezávislými, a poté UNP (Uzdravme naší politiku), s novým starostou, nebudila lepší dojem. Jeden z posledních příkladů je nepřesvědčivý a špatně připravený záměr vytvořit komunální akciovou společnost, která by měla spravovat komunální majetek a provádět úklid a údržbu zeleně. Ta byla příčinou pádu posledního starosty.

Co říci k problémům koalice? Problémy v koalicích lze nalézt ve všech zastupitelských sborech, kde je větší počet politických subjektů. Nicméně domnívám se, že situace na MČ 5 patřila mezi ty turbulentnější. Příčin může být více. Jednou z těch nepřímých je největší volební úspěch TOP 09 a Věcí veřejných na Praze 5 (spolu s P1) a to v rámci patnácti velkých městských částí. Tyto dvě politické strany tedy musely zajistit dostatek nových tváří. To vedlo k tomu, že velká část nově zvolených zastupitelů, ze kterých se vytvářela radniční koalice, neměla zkušenosti s nějakým kontaktem s radnicí (např. prostřednictvím komisí) nebo s politikou. Nedostatek zkušeností a nedostatek času na slaďování názorů pak chyběl při další komunikaci, při vytváření kompromisů, při hledání kvalitních řešení a při hledání vizí.

Příčiny problémů lze nalézt i hlouběji. V r. 2010 se v médiích objevila svědectví o tom, že součástí plánu firmy ABL, bylo prostřednictvím Věcí veřejných ovládnout radnice v Praze 1 a v Praze 5. Výsledky tomu napovídají. VV se umístila dobře, ale ještě lépe na tom byla TOP09, která se na štědře financované Bártově útočné vlně svezla. Následné rozpačité působení těchto dvou úspěšných stran může souviset s tím, že možná o samotnou komunální politiku ani takový zájem neměly, nebo podlehly přílišné opatrnosti (aby jejich členové nebyli zasažení stejnou vlnou polopravd a dehonestací, kterou  VV na P5 začaly před volbami uplatňovat a která se tak osvědčila). Možná, že nedostatek vlastních návrhů nelze dlouho nahrazovat jen opakováním útoků na své předvolební oponenty.

Je zřejmé, že se do několikerého přeskupení rady promítaly i vnitřní záležitosti jednotlivých politických stran (na místní úrovni) zastoupených v koalici.

Pro ilustraci uvádím popis situace na radnici na konci roku 2012.

Koalice TOP 09, ČSSD a VV za celé dva roky nepředvedla nic jiného než chaotické zásahy do fungování úřadu a skandály s výběrovými řízeními na ředitele základních a mateřských škol. Jediný projekt, kterým se chtěla blýsknout, jsou bývalým starostou Radkem Klímou zaštiťované a do poslední chvíle bráněné mohutné betonové květináče, které natolik zhyzdily Prahu 5, až ji tím proslavily po celé republice. Strach z toho, kdo odnese kauzu „betonová koryta“, nefunkční úřad, který neměl již více než půl roku tajemníka, ale i nezájem starosty narůstající problémy řešit (byl vidět na úřadě čím dál tím méně) vedly koaliční partnery TOP 09, ČSSD a VV k přesvědčení, že musí situaci řešit. Problémy, na které ODS průběžně upozorňovala, se staly neúnosnými i pro některé členy TOP 09, a tak v říjnu 2012 zastupitelstvo 29 hlasy (včetně hlasů ODS) odvolalo starostu Radka Klímu. K odvolání by přitom stačilo jen 23 hlasů. Odvolaný starosta své chyby nepřiznal a před médii se stavěl do role jakéhosi „mučedníka“. Nejenže šlo o naprostou mediální fikci, ale tímto svým prohlášením de facto odstartoval proces rozkladu TOP 09 na Praze 5. Všech pět členů této strany hlasujících pro odvolání starosty bylo následně vyloučeno ze strany a TOP 09 se ponořila do vnitřních sporů a hádek. Naprostý nezájem o komunikaci tak nejen poslal TOP 09 do opozice, ale přiměl další dva členy této strany, aby přešli do nově založeného klubu s podivuhodným názvem ZZ (zvolení za) TOP 09 a Nezávislí, kteří vytvořili vyloučení členové této strany v čele s místostarostou Miroslavem Zeleným. Dále, spory mezi pětkovou stranickou buňkou ČSSD a zastupitelským klubem této strany vyvrcholily její listopadovou krajskou konferencí. ČSSD navrhla na vyloučení předsedu klubu zastupitelů této strany Michala Šestáka z důvodu, že před komunálními volbami v Praze 5 svévolně vyškrtl z kandidátky bývalého zastupitele Milana Kudryse. Obhajoba Šestáka, že před volbami existovalo kompromitující video Kudryse, neuspěla, a tak raději Šesták sám opustil řady ČSSD. Naprosto otřesné video opilého zastupitele vyznávajícího lásku bývalému předsedovi Jiřímu Paroubkovi následně uveřejnila TV Nova. Výsledkem této války byl nový název klubu zastupitelů „ČSSD a Nezávislí“ (aby se do něj mohl vejít nyní již nečlen ČSSD radní Michal Šesták). Situace ani v dalších klubech není o nic veselejší. Skomírající politická strana Věci veřejné má ve svém šestičlenném klubu už jen tři straníky.

Na počátku volebního období existovalo šest klubů. Na podzim tohoto roku (2014) jich bylo již deset.

Několik poznámek ke „Komunální akciové společnosti“, která stála za rozpadem koalice (UNP) ze dne 27.3.2014.

K návrhu na založení společnosti se v orgánech městské části nevedla žádná širší diskuse a materiál byl předložen relativně blízko před dalšími komunálními volbami. Akciová společnost se měla také zabývat údržbou chodníků, zeleně a svozem odpadků, přičemž údržbu zeleně a úklid se snažila radnice vysoutěžit dva roky, a nyní by bylo nutno vše přerušit. U akciovky nebylo jasné, zda a jaké bude mít prostředky, přičemž měla zajišťovat poměrně velký rozsah činností. To považovali někteří zastupitelé za hazard. Na zastupitelstvu byly také špatně připraveny materiály a předkladatel si nebyl příliš jistý, např. v rozpravě souhlasil se snížením vstupního kapitálu ze 40 milinů na pět. Na zastupitelstvu padlo více otázek, nežli odpovědí.

M. Škaloud