RNDr. Pavel Poc

 • ČSSD
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,58. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

22.05.2019 16:43:59

Můj pracovní výpis za posledních 5 let

Můj pracovní výpis za posledních 5 let

Posledních pět let jsem se v europarlamentu věnoval tématům jako bezpečnost potravin, sucho, rakovina, dostupnost léků, eliminace chemických látek v životním prostředí, bezpečnost hasičů, ale také ochranou vody, půdy a vzduchu…

Co se mi pro Vás podařilo prosadit?

VĚTŠÍ BEZPEČNOST POTRAVIN

 1. Prosadit zákaz zatajování studií o negativních dopadech látek, jako pesticidy, GMOs či „éčka“ (tavící soli, sladidla, konzervanty, barviva, stabilizátory, ochudovadla, apod.), přístup k informacím o jejich bezpečnosti a častější kontroly.
 2. Do EU se nebude dovážet maso, u kterého antibiotika sloužila k podpoře růstu masa.
 3. Bezpečnější potravinové obaly: nesmí obsahovat látky narušující hormonální systém a těžké kovy.
 4. Došlápli jsme na palmový olej v potravinách.
 5. Jasná pravidla pro potraviny, které nebyly součástí našeho jídelníčku (chia semínka či makadamové ořechy). Chrání spotřebitele i výrobce.

ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 1. Ochrana půdy: prosadil jsem řadu návrhů na snížení chemikálií a dobrou péči o půdu.
 2. Ochrana vody: díky mému tlaku omezeno znečištění mikroplasty. Námitkou jsem zkrátil autorizaci herbicidu kontaminujícího spodní vody a s Koalicí STOP Hydraulickému frakování jsme zabránili znečištění zdroje vody pro 1,5 milionu Čechů.
 3. Ochrana opylovačů: prosadil jsem zákaz látek způsobujících úhyn opylovačů a spustil několik projektů na jejich ochranu.
 4. Ochrana lesů: návrhy napříč legislativou, které zlepší správu, ochranu a obnovu lesů.
 5. Ochrana evropské biodiverzity: námitkou jsem dosáhl, že seznam druhů invazivních nepůvodních rostlin zahrnuje i ty problematické pro ČR.
 6. Netoxické životní prostředí: přinutil jsem Komisi, aby se věnovala odstranění jedů kolem nás a snížila množství chemikálií v jídle, kosmetice a v dětských hračkách.
 7. Stop nebezpečným odpadům: desítkami návrhů jsem zajistil, aby recyklované výrobky obsahovaly méně škodlivin.

PRO VAŠE ZDRAVÍ

 1. Zastavit jsem povolení Round upu/glyfosátu na dalších 15 let. Díky tomu mu 2022 končí platnost.
 2. Spustili jsme v ČR preventivní programy na nádorová onemocnění (2014) a zaručily jejich udržení.
 3. Stop jedovatým plastům v hračkách: díky mým námitkám může konečně dojít k ukončení výroby toxického změkčovadla PVC (DEHP).
 4. Pro hasiče: EU se na můj tlak zabývá toxicitou kouře stavebních materiálů a usiluji o to, aby nádorová onemocnění hasičů byla zařazena na seznam nemocí z povolání.
 5. Zajistil jsem kontrolu látek narušujících naše hormony v pitné vodě. Způsobují ADHD, autismus, metabolické poruchy nebo rakovinu.
 6. Díky mé spolupráci s vědci EU řeší (ne)účinnost antibiotik a podporuje evropský výzkum.

PRO ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

 1. Do reformy zemědělské politiky jsem prosadil návrhy, které ozdraví české zemědělství a zregenerují českou krajinu. A konkrétní opatření proti suchu.
 2. Omezit jedovaté pesticidy: spustil jsem přezkum jejich autorizace. Přišli jsme s konkrétními doporučeními, jak jej v příštích letech zlepšíme. Můj nový projekt dá zemědělcům bezpečnější alternativy.
 3. Zvýšit bezpečnost hnojiv: prosadil jsem co nejnižší limity obsahu kadmia v hnojivech a lepší značení.
 4. Zlepšit podmínky v chovech: díky spolupráci s českými experty se od roku 2022 omezí nadužívání antibiotik. Zvýšili jsme podporu lokální produkce a ochranu zvířat.

PRO SPRAVEDLIVÝ ENERGETICKÝ PŘECHOD

 1. Více možností při výběru dodavatele elektřiny: možnost bezplatně změnit dodavatele, zkrácení lhůt a lepší přehled o tom, kolik zaplatíte.
 2. Podpora ohrožených energetickou chudobou (v ČR až 1/5 domácností).
 3. Zvýšení energetické účinnosti a větší úspory pro malé a střední podniky a v oblasti sociálního bydlení.
 4. Bez efektivního ukládání energie je přechod na zelené zdroje a boj s klimatickou změnou utopií. Proto jsme založili skupinu, která na tom pracuje v relevantních výborech.

PROJEKTY, NA KTERÉ JSEM SEHNAL FINACOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EU

 1. Spustil jsem projekt na monitoring pesticidů v krajině skrze včely. Sehnal jsem 32 mil. Kč.
 2. Na monitoring motýlů a vznik indikátorů, do kterého je zapojena i Společnost na ochranu motýlů ČR (zajistil jsem 21 mil. Kč).
 3. Proti usazování a šíření invazivních nepůvodních druhů (22,6 mil. Kč).
 4. Pro farmáře, který jim dá alternativy ke škodlivým pesticidům (38,4 mil. Kč).
 5. Na doplnění dat o požární bezpečnosti napříč EU (16,3 mil. Kč).

Projekty v půli cesty, tzn. nachystané s Komisí (musím jen „potvrdit“ po volbách):

 1. Monitoring a vznik indikátorů stavu opylovačů (128 mil. Kč).
 2. Monitoring životního prostředí skrze včely (pesticidy, těžké kovy, prachové částice, těkavé organické látky, oxid siřičitý, 128 mil. Kč).
 3. Aktualizace Evropského červeného seznamu ohrožených druhů (68 mil. Kč).

PRO OCHRANU ZVÍŘAT

 1. Množírny a nezákonný obchod: řeším od roku 2014, prosazení pro ČR klíčových věcí formou rezoluce: identifikace, registrace zvířat, vznik „bojového“ plánu nebo definice množíren.
 2. Nelegální obchod: na náš tlak EU přijala plán proti nezákonnému obchodování s živočichy ve volné přírodě.
 3. Prosadili jsme zákaz obchodu se slonovinou v rámci celé EU.
 4. Ochrana ohrožených druhů: spoluatorem cílů na konferenci smluvních stran CITES.

Jaké funkce jsem v Evropském parlamentu posledních 5 let zastával?

 • Vedoucí delegace ČSSD a člen Skupiny progresivní aliance socialistů a demokratů (S&D)
 • Místopředseda Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI)
 • Náhradník v Rozpočtovém výboru (BUDG)
 • Koordinátor a člen Speciálního vyšetřovacího výboru k postupu unie pro povolování pesticidů (PEST)

Další funkce:

 • Předseda Skupiny pro klimatické změny, biodiverzitu a udržitelný rozvoj (CCBSD Intergroup)
 • Předseda Skupiny poslanců pro digestivní zdraví (MEP Digestive Health Group)
 • Místopředseda Skupiny poslanců proti rakovině (MAC Group)
 • Čestný předseda Skupiny pro dobré podmínky zvířat (Animal Welfare Intergroup)
 • Člen Skupiny pro ochranu zvířat ve volné přírodě (MEPs 4Wildlife)
 • Zakladatel a člen Pracovní skupiny poslanců zabývající se ukládáním energie a podporující Evropskou bateriovou alianci (iniciativa EK a evropského průmyslu, EU Battery Alliance)
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama