RNDr. Pavel Poc

  • ČSSD
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,58. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

17.05.2013 12:40:22 - V.Koloušek

Kariérní řád v EU

Podle vás v EU navíc funguje i jasně stanovený kariérní řád, což v ČR chybí. Můžete být konkrétnější? děkuji

Odpověď

27.05.2013 9:43:52 - RNDr. Pavel Poc

Důvodem je to, že práce v této administrativě je velice přitažlivá pro špičkové evropské odborníky. Pokud chcete získat špičkové odborníky, je nutné je náležitě motivovat. Jednou motivací je finanční ohodnocení, které je ovšem doprovázeno jasnými podmínkami, které práci úředníků upravují.

Pokud máte zájem pracovat pro evropské instituce, musíte nejdříve složit poměrně rigorózní výběrové řízení. V návaznosti na potřeby institucí vyhlašuje evropská personální agentura EPSO konkurzy na budoucí euroúředníky, které se vypisují podle požadované odbornosti. Základní požadavky bývají občanství státu EU, náležité vzdělání, vedle mateřského jazyka také výborná znalost alespoň jednoho z pracovních jazyků (Angličtina, Francouzština, Němčina), a v některých případech i dosažená odborná praxe. Pokud splňujete základní požadavky, čeká Vás několik kol velmi obtížných testů a pohovorů. Je naprosto běžné, že uspěje třeba jen jeden z několika set uchazečů. Tímto způsobem je zajištěno, že se do institucí dostanou jen ti nejkvalitnější jedinci a to v rámci celé Evropy. Nevýhodou je samozřejmě to, že i velké množství velice schopných a kvalitních lidí tímto sítem neprojde, ale ideální výběrový mechanismus asi neexistuje.

Pokud úspěšní absolventi konkurzu dostanou nabídku zaměstnání, což není zdaleka samozřejmé, musí absolvovat 9 měsíců zkušební dobu, během které prokazují své kvality a přínos pro své oddělení. Během této doby je možné důkladně prověřit kvality každého z nich, a pokud někdo přidělenou agendu nezvládá, není mu po zkušební době nabídnut trvalý pracovní poměr.

Během své kariéry mají úředníci jasně stanovený kariérní postup. Postup je horizontální, podle odpracovaných let, tak i vertikální podle jejich profesní úrovně. Každý úředník je podle svého výkonu každý rok bodově ohodnocen, a pokud získá potřebný počet bodů, je povýšen do vertikálně vyššího stupně. Úředníci jsou takto motivováni podávat co nejlepší výkony, protože každý horizontální nebo vertikální posun je doprovázen i navýšením platu. Vyšší vertikální stupeň také úředníky opravňuje ucházet se o vyšší pozice, jako je například vedoucí oddělení.

Naprosto klíčové pro kariérní řád je pak také jistota zaměstnání. Jestliže úředník neporuší zákon, nebo flagrantně neporuší pracovní řád, nemusí se obávat, že by o své zaměstnání přišel.

Srovnejte si prosím tyto podmínky s naší státní správou a uvažte, zda evropský systém nemá něco do sebe. Samozřejmě, státní správa České republiky nemá takové možnosti, ale něco by se snad přece jen udělat mohlo.