RNDr. Pavel Poc

  • ČSSD
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,58. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

21.05.2013 14:20:45 - kathe

Banány

Evropská unie stanovila normu týkající se velikosti a kvality banánů, která harmonizuje dosavadní nejednotné národní normy, jež komplikovaly obchodování. Neznamená to však, že by se malé banány měly zahazovat či ničit, ale pouze to, že patří do jiné kategorie. Jaké? Děkuji za odpověď

Odpověď

27.05.2013 10:18:27 - RNDr. Pavel Poc

Tato norma se týká v zásadě certifikace banánů při jejich uvádění na trh Unie. V tomto obchodě vládne silná konkurance a přísné kontroly zavedli sami obchodníci. Šlo tedy o to tyto kontroly harmonizovat. Uvedená norma říká, jaké banány se smí dostat na evropský trh. Certifikace na základě nařízení provází banány až do stadia dozrávacího skladu. Pak už podléhají kontrolám národních orgánů. Logicky tedy norma neřeší žádné níčení nebo zahazování. Jednoduše banány, které nesplňují žádoucí kritéria na evropský trh nepustí.

Média to samozřejmě zase zkreslila a převrátila. Kontrolu jakosti ovoce a zeleniny na trhu provádí potravinářské kontrolní orgány členských států, v případě České republiky česká Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). Samozřejmě pro jakost čerstvého ovoce a zeleniny také existují normy, které se vztahují i na banány. Do kontroly na trhu v členských státech Unie nezasahuje. Protože ČR je součástí jednotného evropského trhu, musí dodavatelé dodržet podmínky dané nařízeními EU, čerstvé ovoce a zelenina musí odpovídat obchodním normám uvedených v příloze I, část A, B nařízení č. 543/2011. Jeho implementace a provádění kontrol je ovšem již věci členského státu, u nás tedy kontroluje SZPI. Ani to jinak nejde, protože Unie žádné kontrolní orgány k takovým kontrolám ani nemá.