RNDr. Pavel Poc

  • ČSSD
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,58. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

15.05.2013 12:07:12 - M.Tomáš

Kontrola potravin

Brusel navrhuje nějaká nová opatření ohledně bezpečnosti potravin. Souhlasíte? DO jaké míry jsou podle vás navrhovaná opatření účinná?

Odpověď

20.05.2013 8:22:55 - RNDr. Pavel Poc

Navržení těchto opatření je naprosto nezbytné, protože jak ukázaly poslední skandály, kontrola potravin a prevence podvodů je v této oblasti nedostatečná. Změna legislativy a vyšší koordinace členských států by měly zlepšit prevenci proti podvodným praktikám. Navrhovaná opatření by měla zlepšit ochranu spotřebitele, proto je to krok správným směrem. Zda budou opatření účinná také proti různým aférám, to je složité odhadnout, ale podvodníci jsou vždy o krok napřed.

Jedním z největších přínosů tohoto balíčku je procesní stránka. V současné době řeší bezpečnost potravin 70 různých předpisů, zatímco po zavedení navrhovaných opatření bude tuto problematiku upravovat jen pět předpisů. Nové normy mají být kvalitnější a jednodušší. Mělo by tím dojít ke snížení administrativní zátěže a zároveň účinněji prosazovat pravidla bezpečnosti potravin.

Mezi hlavní oblasti, které balíček upravuje, patří i problematika úředních kontrol nebo zdraví zvířat. V souvislosti s nedávnými skandály se Komise domnívá, že je nutné posílit dozorové orgány členských států, aby dokázaly zabezpečit účinnější ochranu spotřebitele.  Pro zajištění vyšší účinnosti kontrol by mělo dojít i k vyšší koordinaci členských států, které by musely více kontrolovat podvodné praktiky a také vyměřovat sankce podle stejných principů.

Poněkud sporný je návrh v tom bodě, ve kterém počítá se zavedením poplatků za provedené úřední kontroly. Provádění kontrol je finančně náročné pro veřejné rozpočty, aby mohl být zajištěn a finančně zabezpečen dostatečný počet kontrol, kontrolované subjekty by se pomocí poplatků podílely. Poplatky by se týkaly zřejmě jen velkých a středních provozoven. Tento bod bude bezpochyby ještě podroben důkladné analýze a diskusi, jelikož se objevují pochybnosti, že by se tyto poplatky projevily u koncové ceny potravin.

U zdraví zvířat návrh počítá s vytvořením společného systému pro lepší boj proti nákazám, které představují riziko ohrožující zdraví a bezpečnost potravin. Systém by měl umožnit rychlejší reakci vedoucí k omezení šíření nákazy a minimalizovat její dopad na zvířata i spotřebitele.