RNDr. Pavel Poc

  • ČSSD
  • europoslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,69. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

14. 3. 2013 15:45:20 - novákk

Směrnice o DPH

Evropský parlament ve Štrasburku včera odhlasoval změnu směrnice o společném systému DPH a o mechanismu rychlé reakce proti podvodům v souvislosti s DPH. Mohu se zeptat, co to přesně znamená? A je to pro všechny členy nebo jen pro členy eurozóny: A pokud se to vztahuje i na nás, co z toho pro nás vyplývá?

Odpověď

15. 3. 2013 21:46:41 - RNDr. Pavel Poc

 Tato směrnice je platná pro celou Evropskou unii a musejí se jí řídit všechny státy, tedy bez ohledu na to, zda jsou či nejsou v eurozóně. Jelikož jde ale o formu směrnice, členským státům není nic nařizováno, ani to automaticky nepřechází do jejich zákonů. Směrnice určují jen celkový záměr, který ale samy členské státy musí zavést do svého právního řádu. Jakým způsobem to státy učiní, je pouze na nich, jen musí být dodržen původní záměr.

Tato novela směrnice o DPH je důležitá z pohledu boje proti masivním daňovým únikům, které každoročně připravují rozpočty členských států o miliardy eur. Tyto peníze pak v rozpočtech chybí a přispívají k restriktivním škrtům vládních výdajů, což má neblahý vliv na občany Evropské unie. Mechanismus rychlé reakce by měl pomoci členským státům v efektivnějšímu postupu proti rozšířenému nešvaru podvodů s DPH.

Doposud byly situace, kdy se státy rozhodly řešit podvody s DPH značně zdlouhavé a jejich schválení dle dosavadní podoby směrnice trvalo minimálně 8 měsíců. Tato doba byla příliš dlouhá, když si uvědomíme, že nové podvodné postupy se rychle mění a než jsou přijata opatření, podvodníci mohou způsobit značné škody. Mechanismus rychlé reakce umožní státum přijmout okamžitá opatření, která nemusejí mít vhodný základ v právních předpisech EU. Tato neexistence právního základu by následně mohla být problémem v případě následných soudních sporů a novela Směrnice se zavedením Mechanismu rychlé reakce má takovým problémům předejít. Státům to poskytne možnost rychle zakročit proti novým podvodným metodám a nezůstat dlouho pozadu za podvodníky.

Přijatá opatření budou mít jasná omezení. Budou muset být vhodná a přiměřená k závažnosti podvodů, kterým ale nelze zabránit běžnými kontrolními ani donucovacími prostředky, a jejichž neřešení by vedlo k nenapravitelným ztrátám.

Takovéto opatření v boji proti podvodům, které je v návrhu upřesněno, může být například takzvané „přenesení daňové povinnosti“, v rámci něhož musí DPH namísto dodavatele odvést osoba, která je pořizovatelem nebo příjemcem. Jelikož má pořizovatel nebo příjemce plné právo na odpočet daně, zaúčtuje DPH a provede její odpočet v témže přiznání k dani, v důsledku čehož nedojde
k reálnému odvodu nebo vrácení DPH. Výsledkem je omezená možnost podvodu. Je to také obdoba toho, co naše vláda chtěla zavést pro trh s pohonnými hmotami. Pokud v budoucnosti vláda svou žádost dostatečně podloží a Evropská komise její argumenty uzná, mohlo by takovéto opatření být realizováno.

Zmíněný návrh novely směrnice je určitě krok správným směrem, který reaguje na aktuální evropské problémy. Členským státům budou tímto poskytnuty nové možnosti v boji proti daňovým únikům, ale jak s těmito možnostmi naloží, to je už na šikovnosti a vůli každé národní vlády.