RNDr. Radoslav Štědroň

  • SSPD-SP
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,09. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

16.04.2020 22:46:09

Dopis do Bruselic jsem poslal paní Jourové

Dopis do Bruselic jsem poslal paní Jourové

Nebojte se, prosím Vás, toho, když vystoupíme referendem z EU - a začneme okamžitě budovat novou Unii - zajišťující to nejdůležitější - mír, jen o to se má nová Unie starat.

 

komisařka EK Ostrava, 3. dubna 2020

Věra Jourovázasláno doporučeně na adresu:

cabinet of president

k rukám komisařky EK

Věry Jourové

Berlaymont

Rue de la Loi 200

Bruxelles 1049

BelgiePaní členko Evropské komise, paní Jourová, dobrý den,
než chcípnu, musím ještě dopis ten napsat Vám, před listopadem 89, jsem to Bil´akovi nestihl, nějak nestihl (dodatečně se tímto lidu Československa za to omlouvám, za to, že jsem tomu lidskému hovadu nenapsal podobné – tomuto, níže), Vám to ale stihnu. Nemohu si dovolit toto před mou dcerou, vnukem, vůbec – před generací, která se rodí po roce 1990. Byl jsem disidentem před rokem 1989, a jsem (tedy jsme – je nás tu dnes víc) znovu, nyní ve dvacátých letech 21. století. Co jsem zač je velmi odkryto – a málokterý politik v Česku se tak politicky definoval a tolik toho tady po sobě nechá – jako já. Na níže uvedených w-stránkách je čtení, poslouchání a dívání se na mé projevy – asi na 40 hodin.

Na 40 hodin. Co jste Vy dobrovolně napsala zadarmo k budoucnosti země, kde jste se narodila?

Je tam také text mé knížky – Svrchovaný stát a veřejné zdroje – kterou mi vydala Ostravská universita v roce 2013. Pochopitelně i můj životopis.

Vyrušuji Vás proto – že vyrušujete Vy mě. Z takových lidí jako jste Vy – mám už takřka nervy pocuchané. Co to děláte – proč to děláte?

Podepsala jste se pod spisek nějak popisující II. světovou válku, či její příčiny. Diskutovali jsme o tomto textu i s českými historiky v rámci Akademie Literárních novin. Něco otřesného co si dovolujete. Vaše vystupování v televizi celostátní české, je po formální stránce Vašimi PR poradci dotaženo téměř až k dokonalosti formy, ale jaksi zapomínáte, opomínáte, že v republice je stále ještě mnoho lidí – nás starých, kteří přemýšlí (jestli tedy víte, co toto slovo znamená), kde je obsah Vašich sdělení – co nám chcete říct?

My priorizujeme obsah nad formou – toto už zcela jistě nejste schopna – natož tak Vaši PR-slídiči – pochopit.

Že národy přestaly existovat?

Že současná Evropa (jestli víte co to je Evropa, já jsem geograf totiž) národních států už neexistuje?

Že člen Evropské komise nesmí háji zájmy svého státu, svého národa (tedy například Francouz v EK, Němec v EK)?

Vy nevíte, že marxismus je eminentně a zcela nezpochybnitelně – dítětem – západoevropským?

A nebo si myslíte, že to je výplod carského evidentně v jednoho boha věřícího – pravoslavného Ruska?

Mám tady klást další (arci - jsem já vůbec povinen?) argumenty dokládající Vaši už snad 6–letou práci v Evropské komisi?

Otřesný stav velké části zemí EU – do které ho dostalo zločinné uvolnění hranic pro lidi, kteří v Evropě nemají co dělat.

Tato Vaše práce je vlastizrádná – nesete osobní odpovědnost za to, co za celou tu dobu co v ní sedíte – tato komise dělá a dělala pro lidi v členských státech. Máte osobní odpovědnost. Samozřejmě – jakékoli slůvko vysvětlovací či hájící Vaši práci – má problém Vašeho střetu zájmů v této polemice. Nikdy jste nebrala tolik a nikdy už tolik brát měsíčně nebudete, jako dnes. Nikdy. Takže nikdy nevskočíte pod led v moři.

Jářku, vyzývat Vás k okamžité abdikaci na tuto funkci – jest přirozeně zbytečno. Pokrytecká česká vláda jistě najde opět v Česku beztvarého byrokraticky-zkorumpovaného člověka, který bude opět loajální ke zločineckému systému současné EU.


Osobo, já jsem dalek tomu, abych si v skrytu lesa či obývacího pokoje nekonstruktivně dovoloval anonymně – tak jak to dělá velmi mnoho lidí i v Česku - Vás kritizovat. Toto ne.

Nemá právo kritizovat – kdo není lepší.

A já jsem lepší pro český národ.

Čeština má snad nedostatek slov k tomu – abych je vyhledal a použil k odsudku práce, kterou vykonáváte. Vy jste vůbec nepochopila to, že jediným a výsostným smyslem existence EU – je zachovat pro Evropu mír. Děláte všechno – jen ne toto. Dnes stran patrně dokonce umělého viru (nevzniklého v přírodě) – je EU totalimpotent. Vaše tři pilíře smyslu existence EU – volný pohyb osob, kapitálu a zboží – to jsou zločinecké praktiky nadnárodních zájmových skupin – chcete-li ústy autorů západoevropského marxismu, pr - marxismu - jsou to zločinecké praktiky imperialismu.


Mladá paní, Vy chcete obhajovat to, že dovážíme jabka z Chile? Maso z Němec, cukr z Reunionu či Malawi, brambory z Itálie a Francie? Boty z Kambodži, trenky a trička z Indonésie? Prostěradla z Indie? Boty z Rumunska? Hračky z Číny? Že, když se někomu zachce – a výše jsem definoval – komu – tak si nebudeme mít čím čistit zuby?

Na Slovensko – díky likvidaci části jejich zemědělství – se denně musí dováže pro občany této republiky potrava v 700 kamionech. To je normální? To je trvale udržitelné si myslíte?

Kolik kamiónů je to do ČR?

Já to nevím, ale vím co se stalo s kvalitou zemědělské půdy za posledních 30 let u nás, a i to, že ani my nejsme soběstační základními potravinami.

No, samozřejmě si to myslíte, že je toto všechno normální, vždyť se na této politice (a mám dávat desítky dalších příkladů?) podílíte – Vy jste její nositelkou – je Vás v EK jen 27, ne? Nebo kolik dnes?

Já už kandidoval 2x do P EU. V televizi na ČT1 mají v archivu mé vystoupení k našemu programu do EU, v několika vteřinách – nám přirozeně víc nedají.


Nabízím Vám práci, kterou – budete-li mít zájem vykonám – tak jak jsem přislíbil stanu-li se europoslancem - zpracuji na 7 až 10 stránek teze ústavy Unie evropských národů pro mír, teze určené k dvouleté diskusi ve všech současných státech EU a ve všech ostatních státech zprvu Evropy, které budou mít zájem do takto nově postavené Unie - se přičlenit.

Opakuji znovu – budoucí parlament, do kterého budou delegovat své poslance jednotlivé členské státy, bude mít 100 poslanců.

Jediným a vznikuiniciujícím důvodem existence takovéto Unie – bude zachování míru na našem kontinentu, nic jiného takováto Unie nebude mít na starosti. Tedy žádné zrušení spolupráce evropských zemí – ale konečně naplnění myšlenky našeho krále Jiříka z Poděbrad a Kunštátu.

Tento můj text – můžete pak předložit v EK – jako podnět – na její zásadní rekodifikaci. Nebude-li přijat k diskusi a poté k realizaci – jak zde naznačuji (vše bych samozřejmě dopracoval – celou logistiku k realizaci tohoto návrhu), pak musíte z takovéto komise – kterou byste tímto zevnitř se pokusila změnit – odejít. České vládě, která to patrně jako jediná může udělat ihned – pak sdělit, že současná EU je nereformovatelná, proto je třeba z ní referendem vystoupit (tak jak jsme do ní vstoupili referendem). Činit poté evolučně kroky k tomu, abychom současnou EU opustili.

Anebo kým chcete nazvat většinu voličů ve Spojeném království?

Mladá paní, važte slova, važte jakékoli neuvážené špitnutí k mé osobě – kde jste byla v listopadu 89?

Opatrně se mnou – já Vás vyzývám – k dvouhodinové diskusi na toto téma v nedělních televizních Otázkách v přímém přenosu.

Rozumíte?

Vy dobře víte, že tento náš současný prolhaný zkorumpovaný režim už representuje nesvrchovaný stát – který si nedovolí – se bojí, takovýchto diskusí představitelů režimu - které Vy navýsost representujete, s námi disidenty tohoto systému, který zde jakousi salámovou metodou za posledních 30 let vznikl.

Vyzývám Vás.

Zkuste si před lidma českého státu obhájit – současnou EU a její politiku – z očí do očí v přímém přenosu – se mnou.

Ve vší slušnosti a mém respektu k ženám. K ženám, já ženy miluju, Vy jste také výjimkou, zajímavé, že jde většinou o političky.

Tento můj text zasílám na adresu sekretariátu předsedkyně EK neb Vaši osobní adresu – kancelář či kanceláře jsem na internetu nedohledal.


Ono vše to není tak jednoduché – víte, Národní knihovna České republiky – ony texty, které jsou umístěny na w-stránkách mé strany – považuje za seriózní – a proto se mnou – na jejich návrh, sepsala smlouvu o tom, že když nebudu moci stránky platit či stane-li se mi něco, což brzy asi nastane – tak je bude Národní knihovna České republiky – zálohovat. Tedy lidé v druhé polovici – na konci, našeho století se budou moci dozvědět, že už v zhruba 15. roce našeho členství v EU – žili v Česku lidé, kteří otevřeně žádali zcela zásadní změny ve fungování EU. Pokud – a to je možné, se nám nepodaří transformovat současnou EU – a z národních států budou totální kolonie, lidé pak otroky nadnárodních zájmových skupin a skrytá cenzura lidem nic – k jiným alternativám systému demokratického státu – neumožní (- tedy NK ČR, nic takového už zálohovat nebude moci).


A já nebudu psát komisaři EK za Finsko či Portugalsko. Vy tam za někoho sedíte – i když jste nebyla volená voliči.


Vy chcete smazat rozdíly mezi národy, které v Evropě – tisíciletým vývojem vznikly a kodifikovaly se nevyvratitelně. Víte vůbec, paní, co to je jazyk? Proč a jakto, že tu máme tolik dialektů a nezpochybnitelných národních jazyků?

Paní – Vy jste vlastizrádce – a ani o tom nevíte. Vy na to nemáte intelektuální potenciál abyste to věděla, jste přesvědčena o tom, že to co děláte, je správné. Kolik lidí v Česku si myslí to co Vy – lidí, kteří nejsou nijak napojeni na penězovody pocházející z EU či z českého státního rozpočtu navazujícího na rozdělování (přehazování hnoje vidlemi tam a zpátky) těchto EU – fondů, kolik lidí si myslíte, že má stejný názor na věc jako Vy - myslím, že nikdo z těch bez tohoto střetu zájmů. Nikdo.

Ona fondová politika EU a nesmírné platy Vás a Vašich hemživců v kancelářích bruselských a jiných – to je ta gargantuovská korupce lidí, kteří si větev pod sebou nikdy neuříznou.


Mě se dělá nevolno však, když Vás někde v médiích zahlídnu.
Paní vlastizrádkyně – s Pánem BohemRadoslav Štědroň


předseda

Strana státu přímé demokracie – Strana práce

(vše na www.stranaprace.cz)


Podací stvrzenku jako doklad odeslání tohoto dopisu od České pošty, za 116 korun, má ve svém archivu autor tohoto textu

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama