RNDr. Radoslav Štědroň

  • SSPD-SP
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,09. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

13.11.2019 20:45:17

Znovu o zločinech kolem OKD

Znovu o zločinech kolem OKD

Dnes - 13. listopadu 2019 jsem na Krajském státním zastupitelství v Ostravě podal další trestíní oznámení ve věci OKD s žádostí na SZ - aby využilo všech podkladů a dokumentů, které zjistila parlamentní vyšetřovací komise k této věci

 

Krajské státní zastupitelství

Na hradbách 21

Ostrava
od:

Strana státu přímé demokracie – Strana práce,

zastoupená jejím předsedou RNDr. Radoslavem Štědroněm

Vdovská 36

Ostrava

712 00
13. listopadu 2019
Trestní oznámení ve věci doprivatizace zbytkového podílu společnosti OKD, který vlastnil český stát, a který v září 2004 česká vláda na svém řádném zasedání prodala,


na koho všeho – vyplývá z vyšetřovací komise parlamentní k věci OKD, a to jak jmenovitě – tak trvám na kolektivní odpovědnosti všech členů vlády z onoho září roku 2004
Není mým úkolem vyšetřovat – od toho existuje zatím v České republice Policie a Státní zastupitelství.

Jako občan Česka mám právo SZ informovat o zločinech, které se ve státě dějí. Asi větší právo nemám – chtít dosažení spravedlnosti – na to právo už nemám – toto právo Ústava České republiky (1/1993Sb., v platném znění) občanovi nepropůjčuje, neuděluje. My nemáme právo v této zemi na spravedlnost.


Paní Bradáčová mi 21. června 2018 zaslala odpověď na mé stížnosti – neřešení podstaty doprivatizace OKD. Vše co jsem od nich dostal je v pořádku, šermuje termíny a o podstatě problému – ni slova. Já ve svých trestních oznámeních upozornil SZ na to, že stát nejednal s péčí řádného hospodáře. Tím co mi ta paní napsala – ona tvrdí, že jednal s péčí řádného hospodáře, že SZ na případu, na který upozorňuji – nic protizákonného, nemravného neshledalo.

Dobře.


Kdybych ale neměl pravdu v trestním oznámení podaném SZ 4. března 2005, asi by dokonce i ten poblblý český parlament nedefinoval parlamentní vyšetřovací komisi právě k privatizaci OKD někdy loni či předloni. Má to logiku (tedy pokud lidi na státním zastupitelství jsou schopni pochopit, co to je logika).

Já stále nevím koho vrchní státní zástupkyně zastupuje. Patrně jako jediný občan, jako zástupce jediné ze všech řádně registrovaných politických stran v České republice jsem podal jakési trestní oznámení již v březnu 2005 - po onom osudném rozhodnutí české vlády ze září 2004. Tedy nepodává toto nové – další trestní oznámení nějaký nespokojenec, kterého včera napadlo, že by se mohl nějak zviditelnit – použitím zjištění parlamentní vyšetřovací komise k OKD, NE, píšu já – Radoslav Štědroň, který již v březnu 2005, podal trestní oznámení na vládu České republiky. Kdyby toto trestní oznámení bylo řádně vyšetřeno, prověřeno, dnes bychom neplakali nad dalším zločinem v rámci privatizace, v krátké historii existence České republiky. O škodách, které touto privatizací došlo, informoval v České televizi místopředseda vlády ČR, ministr financí ČR.

Vzniklé ztráty oficiálními představiteli českého státu zmíněné, dosahují vyslovením čísla – 150 miliard korun.

Paní Bradáčová škytá ve svém dopise mě, že Státní zastupitelství postupovalo v souladu se zákony… Vše co jsem napsal je neodůvodněné, tedy irelevantní, tvrdí, paní.


Zde jde o tu logiku:

Já stále nemám odpověď na tyto otázky:

1/

Proč nebylo vypsáno celosvětové výběrové řízení na prodej zbytkového podílu státu, který ještě stát v OKR vlastnil? Relevantní ostře právně definovanou odpověď - proč se toto neudělalo.

Odpověď, kterou poskytl České televizi (několika novinářům v Česku ještě není zcela zatemněn mozek - takže samozřejmě musí logicky dojít také k této mé otázce) Sobotka (bývalý premiér a také býv. ministr financí), je zcela irelevantní, totální politické zaslintání.

Paní Bradáčová v odpovědi na mou stížnost – tuto kardinální otázku celé privatizace – vůbec neřeší, nezmiňuje – jde o bod č. 1 z mého trestního oznámení z března 2005. Ji to vůbec nezajímá, a nebo mám napsat, že to vůbec nechápe?


2/

Na druhý kardinální problém celé privatizace a následné smlouvy s novými majiteli jsem už rovněž upozornil ve svém druhém trestním oznámení podaném 14. dubna 2014.

Jak byla ošetřena koncese na těžbu majetku, který byl a je stále v majetku státu – to jest černouhelné zásoby těžené firmou z oné následné privatizace?

Kolik za koncesi zaplatili noví majitelé – nový majitel.

Jste schopni na státním zastupitelství pochopit, že prodej podniku neznamená a do budoucna nikdy nesmí znamenat, že s ním dojde k bezplatné koncesi na těžbu surovin v majetku státu (pokud jde o podnik, jehož podnikatelský záměr je těžba)? Kolik zaplatili noví majitelé (nový majitel) za automatické (?) právo těžit cizí (český státní) majetek – českému státu? A nic za tento majetek státu z každé tuny – neodvádět. To co je dnes a bylo, je směšná částka (odvody obcím, pod nimiž jsou živá důlní těžební pole) oprati ziskům a malverzacím, které začaly touto doprivatizací – v podniku panovat.

Bez koncese na těžbu suroviny by samozřejmě nikdo na světě podnik nekoupil. Ta však nebyla ve smlouvě nijak ošetřena (smlouvu jsem samozřejmě neviděl) jistě ji mají k disposici členové parlamentní vyšetřovací komise.

Jste toto schopni pochopit?

Nejsou to, paní Bradáčová – nové informace pro Vás, které musí Státní zastupitelství posuzovat, nikoli to, jestli jsem někde napsal správné i, či jmenoval správně název nějaké osoby či společnosti?

Doprivatizací OKD, se zločinci, kteří se chopili tohoto podniku – dostali automaticky i k těžebnímu poli černého uhlí ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Jenom tam je uhlí za cca 4 biliony korun (4 000 000 000 000 korun, nejde o tiskovou chybu). Podle Krajíčkova zákon je přirozeně uhlí – jako kaustobiolit – každé fosilní palivo, surovinou vyčerpatelnou, neobnovitelnou a tudíž – NENAHRADITELNOU. K této ceně je možné připočíst ještě nevytěžené zásoby černého uhlí v samotné Ostravsko – karvinské karbonské pánvi (odhaduji zásoby ještě na 25 – 50 % z výše uvedené sumy na Frenštátsku, tzn. tuto sumu jest nutno přičíst k výše uvedené sumě).

Nový establishment tohoto státu (noví zločinci včele státu, po mnoho letech od onoho září 2004 pochopili hrůzu onoho zločinu – smlouvy na prodej zbytku OKD) tedy poté znovu, poměrně tiše a nenápadně, převedl zbytek podniku (nerozkradený, nerozfrcaný) pod stát, tak jako tomu je dnes (listopad 2019).

Bylo to všechno nutné, kdyby stát reagoval adekvátně k mému trestnímu oznámení z března roku 2005?

Paní dr. Bradáčová?


Tak tolik stručně, podstatu toho co jsem již uvedl ve svých trestních oznámeních, která obě (včetně řady dopisů i na Obvodní soud Praha 2 – divadlo kolem údajných viníků této privatizace) jsou na w- stránkách mé strany.


Protože strach poslanců či senátorů (předseda komise se bál – mě pozvat na jednání komise – i když jsem ho několikrát o to žádal, tedy nejenom jeho, i Klause ml., i Zaorálka) jim nedovolí konat – nebudu čekat a žádám nové posouzení této privatizace státní zastupitelství – a to za pomoci všech podkladů – které má SZ jistě právo si od této vyšetřovací komise českého parlamentu – vyžádat, a které já nikdy nebudu mít k disposici, právě proto, že je nikdy k disposici nebudu mít – nepochybuji o tom, že tam SZ najde nové a další informace, které vyvrátí nesmyslný argument paní Bradáčové – že jsem nedodal nové informace k tomuto případu – aby ho znovu otevřeli. Vy jste ho nikdy neotevřeli, jen jste si našli důvody jak ho uzavřít – v tom jste pochopitelně profesionálové. Tak jako každá mafie.

Předseda oné komise (nikoli Štědroň) se jasně a několikrát ve sdělovacích prostředcích vyjádřil tak, že došlo k poškození státu, udělala se řady chyb v procesu privatizace. Ale Bradáčová mi napíše – že vlastně vše co jsem napsal SZ je irelevantní.

Je otázkou – máte-li vůbec právo znovu nevyšetřit případ privatizace OKD – když teď už i její předseda veřejně oznamuje to co oznamuje (nebo je to pro Vás opět irelevantní?) – co všechno – to je přeci na zjištění – Vám.

Jste státní zástupci – měli byste hájit zájem českého státu, českého národa.

. . .


Vás jako státní zastupitelství to přeci v právním státě musí zajímat – je-li ta vyšetřovací komise bandou tupců či – pořídili-li relevantní doklady k zahájení akce Vaší instituce, která stát má chránit.

Tedy žili-li bychom v právním státě. Vy jistě víte, že já si to nemyslím.

Ale jak jsem Vám již napsal – dokud mi bůh dá zdraví – budeme si v této věci dopisovat; jinak se samozřejmě modlete za to, aby mě nezvolili senátorem.Přílohy:

- kopie mého prvního trestního oznámení na vládu České republiky, všem k disposici na w-stránkách mé strany

- kopie z internetu – vytištěno ze zpráv z října 2019 – různá vyjádření a informace z vyšetřovacího spisu parlamentní komise, vyjádření bývalého premiéra České republiky vyplývající z práce vyšetřovací komise, apod.


Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama