RNDr. Vladimír Koníček

  • KSČM
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,42. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

13.04.2018 4:33:00

Úředníci na MMR lžou ministryni

Úředníci na MMR lžou ministryni

minulých týdnech projednávala vláda několik kontrolních závěrů vypracovaných Nejvyšším kontrolním úřadem.

 Jedním z nich byl kontrolní závěr Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj za rok 2016, účetní závěrka MMR za rok 2016 a údaje předkládané MMR pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2016. Alespoň podle nulového mediálního ohlasu proběhlo na vládě projednání bez problémů. Když se do kontrolního závěru začtete, tak si musíte říct, že to prostě není možné.

NKÚ v kontrolním závěru konstatoval, že Ministerstvo pro místní rozvoj má obrovské rozpory v číslech, které vykazovalo. Některé informace v závěrečném účtu neodpovídaly údajům ve finančních výkazech nebo v účetní závěrce za rok 2016, další uvedlo ministerstvo nesprávně. Prostě na čísla ve výkazech ministerstva se není možno spolehnout. Podle kontrolorů nevedlo MMR správné, úplné a průkazné účetnictví. V účetní závěrce za rok 2016 zjistili kontroloři významné nesprávnosti za více než 8 miliard korun. Podle NKÚ tak účetní závěrka MMR za rok 2016 nepodává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví. Není to tak, že by těch 8 miliard někdo ukradl. Je to ale o tom, že samo ministerstvo neví, jaká čísla jsou správná, vykázáním nesprávných zůstatků účtů podmíněných závazků je podávána nesprávná informace o nárocích na budoucí rozpočty. A s těmito nesprávnými čísly pracuje i parlament při schvalování rozpočtů v dalších letech.

V závěru je také napsáno, že MMR si na bankovních účtech u ČNB ponechalo prostředky mimo rozpočet, i když měly být v minulých letech součástí příjmů státního rozpočtu. Celkem se na několika účtech jednalo o více než 13 milionů korun.

Kontrolní závěr obsahuje také sdělení, že úředníci lžou vlastní ministryni. Kontrolní akce totiž prováděla vyhodnocení opatření, která byla přijata na základě kontrolní akce 13/19, která v roce 2013 kontrolovala to samé, tedy účetnictví a závěrečný účet za rok 2012. A v závěru se praví, že bylo přijato dvacet opatření. Bohužel jen devět jich bylo realizováno úplně a správně, jedno opatření bylo realizováno částečně a deset opatření k nápravě nebylo realizováno vůbec. Přesto příslušné odbory MMR podaly ministryni jako vedoucímu orgánu veřejné správy informaci o tom, že opatření k nápravě byla realizována v souladu s usnesením vlády. A paní ministryně svým úředníkům věřila. Kdyby byla ta opatření realizována, tak by ty nesrovnalosti za 8 miliard korun nebyly. Samo ministerstvo v nových nápravných opatřeních se tímto vůbec nezabývá, jen si dává nový úkol, že ta stará opatření splní do konce roku 2018.

Opakovaně se ukazuje, že vláda jako celek málo tlačí na ministerstva při přijímání opatření k nápravě. Nikdo nevyhodnocuje na ministerstvech, jestli jsou přijímána opatření i na jiných ministerstvech, která neměla štěstí a neměla kontrolu NKÚ. Zjištění při kontrolách účetnictví a závěrečných účtů jsou jednoduše aplikovatelná i na ostatních ministerstvech, bohužel se opakovaně na kontrolním výboru setkáváme s tím, že tento správný postup vláda neaplikuje.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama