RSDr. Josef Nekl

  • KSČM
  • Přerov
  • zastupitel města
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,8. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

8. 1. 2017 7:32:00

Voda jako strategická surovina

Voda jako strategická surovina

Pokusy o regulaci vodárenství jsou otázkou, o které se dá diskutovat. Nyní jsou ceny regulované prostřednictvím cenových výměrů ministerstva financí a kontroly provádí Finanční ředitelství.

Na ministerstvu zemědělství je ustaven nový odbor dozoru a regulace vodárenství, který má vykonávat rovněž kontroly vodárenských společností. To je jedna stránka mince. Druhá je to, že přiměřenou výši zisku stanoví prodejce vody. Pokud jde o domácí městské či oblastní vodárny, plánují do ceny malý zisk pokrývající obnovu infrastruktury. Prioritou zahraničních majitelů je dostat co nejvíce peněz od lidí do zahraničí, a proto do vody kalkulují podstatně vyšší zisk. Česká legislativa dokonce garantuje koncernům v monopolním postavení návrat kapitálu a zisk.

Města, obce a jejich okresní vodárny vlastnící potrubí nic podobného nemají. Například v Praze Veolia prodává vodu a její zisk za roky 2002-2014 je 6, 110 miliard korun, oproti tomu město Praha, které investuje do vodovodního řádu, má za stejné období zisk 142,950 miliónů korun. Další příklad: v roce 2008 byl zisk VaK Vsetín 3,9 miliónů korun a byl vložen na obnovu infrastruktury v regionu. Zisk koncernu AQUALIA byl 396 milionů korun a většina ho skončila ve výplatě dividend do zahraničí (Zdroj „Voda 300“).

Ministerstvo financí stanoví, které náklady mohou být kalkulovány do ceny, a tím určuje tzv. cenový výměr. Je to nefunkční pokus o regulaci, což dokazuje výše vodného a stočného, ve kterém lidé platí i ne mnohdy čistě získané hlasy pro dlouhodobý pronájem dodávek vody nadnárodním koncernům. Proto je nutné, aby regulace cen byla v souladu s cenovými výměry očištěnými od vedlejších „také nákladů“ a ne ministerstvem financí akceptovat vše, co je mu předloženo.

Původní systém regulace byl nastaven na priority municipálních vlastníků, to je neposílat peníze od lidí do zahraničí, ale obnovovat infrastrukturu. V momentě, kdy trh s vodou ovládly koncerny, toto přestalo platit. Proto je otázkou, jak se k regulaci postaví odbor dozoru a regulace MZe.

Jak jsem již zmínil, obecně známý problém jsou vysoké ceny u společností vlastněných zahraničními vlastníky a na opačném pólu jsou potom menší vodárenské firmy spravující vodárenská zařízení v několika málo nebo v jednotlivých obcích či městech. U první skupiny je pravidlem nízké nájemné, nepostačující pro průběžnou a dostatečnou obnovu sítí. Jen pro ilustraci uvádím, že v České republice je evidováno cca 6 500 vlastníků a 2 800 provozovatelů vodárenských zařízení, 50 největších provozovatelů zajišťuje cca 89 % fakturace pitné vody a cca 76 % fakturace odpadních vod z celkového množství v ČR. Proto by funkci regulátora měl především zabezpečit výše zmíněný odbor MZe.

Zavedení dalšího superúřadu nemusí problém vyřešit. Jak ministerstvo financí, tak ministerstvo zemědělství musí lépe nastavit – bez lobbistických tlaků – cenové regulace, které postihnout nepřiměřené zisky, ceny, nájemné atd. A samozřejmě provádět důkladnou kontrolu. V 90. letech došlo k odstátnění infrastruktury a převodu na municipality. To je v pořádku, protože o provozování, investicích a opravách rozhodují ti, kterým bezprostředně infrastruktura patří. Díky dalším krokům některých nezodpovědných místních samospráv přešlo hospodaření s vodou do rukou zahraničních vlastníků. Podporuji deprivatizaci zpět do rukou českého vlastníka.

Josef Nekl, poslanec Parlamentu ČR, místopředseda Výboru pro životní prostředí PS PČR

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama