RSDr. Vojtěch Mynář

  • ČSSD
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,3. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

12. 12. 2013 12:24:48

Doplnění kolegia Evropského účetního dvora

Doplnění kolegia Evropského účetního dvora

Úkolem Evropského účetního dvora je zajišťovat, aby byly peníze daňových poplatníků využívány co nejlépe. Dvůr je spravován kolegiem, přičemž každý členský stát má po jednom členovi jmenovaném na šest let.

Na konci tohoto roku končí mandát pěti z nich, proto dnes (11. prosince) Evropský parlament hlasoval o nových kandidátech, aby mohla kontrolní instituce plnit řádně svou roli.

Kontrola nakládání s evropskými prostředky je nesmírně důležitá, proto existuje všeobecný zájem na plném stavu Dvora a jeho řádném fungování. Poslední audit za rok 2012, který Dvůr každoročně vydává, např. ukázal, že chybovost (ukazatel, kolik prostředků bylo vyplaceno v rozporu s příslušnou legislativou) při nakládání s evropskými prostředky vzrostla na 4,8 % oproti 3,9 % v předchozím roce. Je však potřeba mít na paměti, že přibližně 76 % prostředků spravují členské státy ve sdíleném řízení, ve kterém samy finanční prostředky rozdělují. Chybovost však automaticky neznamená jen plýtvání či míru podvodů, ale například i administrativní nedostatky, které lze snadno opravit. Nicméně není pochyb o tom, že správnost nakládání s veřejnými financemi je třeba kontrolovat, a to jak na národní, tak i na evropské úrovni. A právě na základě výsledků auditu je pak nutné přijímat taková opatření, aby se rozdíly mezi členskými státy příliš nerozevíraly a vedly ke snižování chybovosti.

I z toho důvodu Frakce Socialistů a Demokratů po podrobném zkoumání a představení všech kandidátů ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu podpořila kandidaturu všech navržených jmen. Jeden z nich, lucemburský člen Henri Grethen kandiduje opětovně, ostatní jsou kandidáty novými. Mezi nimi je například i někdejší nizozemský veřejný ochránce práv, Alex Brenninkmeijer. Nyní, po souhlasném stanovisku Evropského parlamentu, je finální schvalující krok na Radě. Českému členovi Dvora a bývalému členovi českého Nejvyššího kontrolního úřadu Janu Kinštovi vyprší mandát v roce 2016.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama