Radek Rozvoral

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.
  • SPD
  • Středočeský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,77. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

14. 10. 2019 10:04:51

Chceme potrestání všech viníků, kteří vytunelovali OKD!

Chceme potrestání všech viníků, kteří vytunelovali OKD!

Sněmovní vyšetřovací komise zveřejnila minulý týden „Závěrečnou zprávu Vyšetřovací komise k OKD“, ve které se konstatuje, že některé předchozí vlády pochybily při privatizaci OKD a tím připravily náš stát o miliardy korun.

Hnutí SPD od svého vzniku poukazuje na kauzy, které se odehrály pod taktovkou v tehdejší době vládnoucí ČSSD. Mezi tu nejzávažnější patří machinace v souvislosti s privatizací OKD, kde stát přišel o miliardy korun a stovky lidí o své byty. Proto jsme uvítali a podpořili v Poslanecké sněmovně vznik vyšetřovací komise. Ta byla zřízena na základě usnesení č. 58 ze 4. schůze ze dne 12. prosince 2017, kde se definoval i její úkol, který spočíval v prověření převodu akcií společnosti OKD, a.s. z vlastnictví České republiky do vlastnictví jiných osob, plnění závazků nabyvatelem akcií a činnost orgánů státu a jiných osob, které za majetkové operace při privatizaci OKD, a.s., a v době před vznikem úpadku OKD, a.s., odpovídaly či nad nimi měly vykonávat kontrolu či dohled. To, že komise našla řadu nesrovnalostí, naplňujících skutkovou podstatu několika trestných činů, jenom potvrzuje to, na co hnutí SPD dlouho poukazovalo.

Vyšetřovací komise přistoupila ke svěřenému úkolu s pocitem odpovědnosti, a to zejména vůči generacím pracujících v OKD. Vyslechla celkem 49 svědků, jejichž výpovědi zabírají stovky stran protokolů, a prošla desítky tisíc stran dokumentů, soudních, policejních i ministerských spisů. Svědek Z. Bakala odmítl splnit svou svědeckou povinnost, a proto vyšetřovací komise požádala Policii ČR o jeho předvedení. Vyšetřovací komise jeho jednání považuje za arogantní pohrdání ústavním orgánem země, ve které zbohatl. Vyšetřovací komise jednala 45 jednacích dní na dvaceti schůzích a dospěla k závěru, že řada aktérů uvedených ve spojitosti s kauzou OKD jednala protiprávně, a to s cílem značného finančního prospěchu.

Komise ve své závěrečné zprávě konstatuje, že v souvislosti s výše uvedeným mohlo dojít k naplnění znaků skutkové podstaty zejména trestných činů porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 trestního zákoníku (TZ), porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti podle § 221 TZ, zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 254 TZ, podvodu podle § 209 TZ, způsobení úpadku podle § 224 TZ, poškození věřitele podle § 222 TZ či zvýhodnění věřitele podle § 223 TZ. Vyšetřovací komise má podezření, že zejména transakcemi spočívajícími ve snížení majetku OKD vyplacením dividend a splacením půjček mateřské společnosti došlo ke spáchání výše uvedených trestných činů. Obdobně se vyšetřovací komise domnívá, že garance za úvěry NWR (New World Resources B.V., New World Resources N.V., NWR Holdings B.V.) a spoludlužnictví s NWR byly pro OKD nevýhodné transakce, neboť OKD byla příjemcem půjček od NWR za nepřiměřeně vysoké úroky a zároveň byla spoludlužníkem či garantem za tyto půjčky. Tyto půjčky byly následně použity na zlepšení peněžních toků, a tím umožnění výplat dividend. Zároveň se vyšetřovací komise domnívá, že transakce s mateřskou společností z daňového pohledu mohly naplnit skutkovou podstatu některého z trestných činů v oblasti daňové a navrhuje prošetřit činnost auditora.

V této souvislosti s někdejší privatizací těžební společnosti OKD podá vyšetřovací komise trestní oznámení na bývalé ministry za ČSSD Bohuslava Sobotku a Milana Urbana a za ODA Jiřího Skalického a Vladimíra Dlouhého, který je nyní prezidentem Hospodářské komory. Trestnímu oznámení budou čelit také podnikatelé Zdeněk Bakala, Viktor Koláček a řada dalších. Nyní to bude už na vyšetřovatelích této kauzy.

Hnutí SPD věří, že celá kauza s privatizací OKD bude orgány činnými v trestním řízení prošetřena. ČSSD se za doby svého působení ve vládě v žádném případě nechovala jako řádný hospodář, ba dokonce umožnila rozkrádání státního majetku. Věříme apolitické a profesionální Policii ČR, která si v poslední době drží vysokou image u veřejnosti, a to především tím, že nestraně prošetřuje kauzy politiků. Naši občané si zaslouží, aby se podobné kauzy jako OKD již nikdy neopakovaly.
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama