Radek Rozvoral

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.
  • SPD
  • Středočeský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,73. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

10.02.2021 7:13:24

Hájíme princip naší ústavnosti, že cenzura je nepřípustná!

Hájíme princip naší ústavnosti, že cenzura je nepřípustná!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém informujeme, že hnutí SPD s plošnými zákazy nesouhlasí, a naši poslanci, tak jako v minulosti, nebudou hlasovat pro další prodloužení nouzového stavu. Hnutí SPD požaduje co nejrychlejší návrat žáků do škol, neboť škody, které zanechává absence prezenční výuky na našich dětech, jsou obrovské. Jsme dlouhodobě zastánci rovnosti hlasů. Ústavní soud ale svým rozhodnutím podezřelým z účelovosti zapříčinil v této době možnou ústavní krizi. Evropská unie zpochybňuje Benešovy dekrety. To hnutí SPD odmítá a požaduje, aby Německo zaplatilo reparace z druhé světové války. Hnutí SPD podpoří zákony, které pomůžou dlužníkům v exekucích. Požadujeme zrušení netransparentní Národní sportovní agentury, a aby tato agenda znovu podléhala kontrole příslušného ministerstva a Sněmovny. Evropská unie zavádí cenzuru pod záminkou „boje proti dezinformacím" a boje proti „nenávistným projevům". Hnutí SPD hájí princip naší ústavnosti, že cenzura je nepřípustná. Důsledkem bezhlavého zavádění obnovitelných zdrojů energie je zhroucení švédské energetiky. Uhlíková ideologie přímo ohrožuje budoucnost evropských zemí včetně České republiky. Odsuzujeme hloupé výroky ministryně Maláčové, která uvedla, že epidemie covid-19 je horší než druhá světová válka.

1. Opakované prodlužování nouzového stavu je důsledkem nekoncepční práce vlády. Hnutí SPD s plošnými zákazy a opatřeními nesouhlasí a naši poslanci, tak jako v minulosti, nebudou hlasovat pro další prodloužení nouzového stavu.

Protiepidemická opatření, která byla kvůli epidemii zavedena, přestala fungovat. Řekl to 4. února ministr zdravotnictví Jan Blatný. Nedodržování stávajících opatření je podle něho jedním z hlavních důvodů, proč je třeba tato opatření stále prodlužovat. Jsme přesvědčeni o tom, že pokud se bude opakovaně prodlužovat nouzový stav, lidé budou opatření porušovat čím dál tím více, protože pro obyčejné lidi platí, a pro papaláše nikoliv. Opakované prodlužování nouzového stavu je důsledkem nekoncepční práce vlády ANO, ČSSD s podporou KSČM za tři čtvrtě roku připravit a schválit potřebnou legislativu tak, aby byla zajištěna ochrana rizikových skupin a nikoliv uplatňována plošná drakonická omezení pro všechny. Hnutí SPD s plošnými zákazy a opatřeními nesouhlasí a naši poslanci, tak jako v minulosti, nebudou hlasovat pro další prodloužení nouzového stavu. Máme vlastní návrhy, jak situaci řešit prostřednictvím stávajících zákonů a případně jejich drobnými úpravami. Jde v prvé řadě o novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, která by umožnila realizovat ochranu ohrožených a rizikových skupin občanů bez plošného vyhlašování nouzového stavu. Tyto návrhy ale tato vláda odmítá, protože je pro ni opakované prodlužování nouzového stavu pohodlnější pro netransparentní nákupy bez výběrových řízení.

2. Hnutí SPD požaduje co nejrychlejší návrat žáků do škol, neboť škody, které zanechává absence prezenční výuky na našich dětech, jsou obrovské.

Škody, které zanechává absence prezenční výuky na našich dětech, jsou obrovské. Hnutí SPD proto požaduje co nejrychlejší návrat žáků do škol. Dlouhodobé distanční vzdělávání nemůže nahradit vztah učitel – žák – spolužáci a zároveň dochází k celkovému snížení úrovně vzdělání. Je potřeba také odlehčit rodičům, kteří jsou s dětmi již dlouhodobě doma. Pokud budou před nástupem do škol na žácích prováděny testy na covid-19, musí být dobrovolné a zároveň musí být zvolena taková neinvazivní metoda, aby dětem odběry nezpůsobovaly trauma a bolest a zároveň, aby testy byly státem plně hrazeny. Takových testů je dnes na trhu již celá řada. Je třeba, aby takové testy byly na dobrovolné bázi k dispozici i pro občany, aby nemuseli podstupovat bolestivé testy.

3. Jsme dlouhodobě zastánci rovnosti hlasů. Ústavní soud ale svým rozhodnutím podezřelým z účelovosti zapříčinil v této době možnou ústavní krizi.

Oznámení o nálezu Ústavního soudu z minulého týdne ve věci změny volebního zákona pár měsíců před volbami považuje hnutí SPD za ryze politický akt ze strany jejího předsedy Pavla Rychetského. Pomohl tímto rozhodnutím stranám a hnutím, které by se do Sněmovny nedostaly a také stávajícím koalicím, kterým bylo zrušeno kvórum, aby jejich hlasy nepropadly. Ústavní soud paradoxně tímto svým rozhodnutím a v této době zapříčinil možnou ústavní krizi, přestože měl čas na projednání více než tři roky. Čas a způsob přijetí nálezu Ústavního soudu tímto zasáhl do procesu přípravy voleb jak na úrovních politických stran a hnutí, tak na úrovni volebních orgánů a vystavil tak občany – v době nouzového stavu – bezprecedentní nejistotě, zda se podaří během krátké doby v Parlamentu přijmout novou zákonnou úpravu pravidel pro podzimní sněmovní volby. Rozhodování o změně volebního systému v době, kdy již prezident republiky vyhlásil termíny sněmovních voleb, a začala volební kampaň, může vyvolat zcela mimořádná ústavní rizika. Může nastat i situace, že Sněmovna nebude mít v říjnu po skončení tohoto volebního období žádné poslance. Podle názoru SPD by bylo v rámci složitých jednání při přípravě řešení změny volebního zákona dobré prosazovat, aby byl způsob volby občanům srozumitelný, systémový a zajistil stabilitu vlády. Jsme dlouhodobě zastánci rovnosti hlasů, protože malé kraje (jako Liberecký anebo Karlovarský) současný zákon dlouhodobě poškozuje. Jsme také dlouhodobě zastánci přímé volby a odvolatelnosti politiků, což ale v současné době není bohužel na pořadu dne. Nadále však odmítáme variantu korespondenčních voleb, jelikož hrozí manipulace a podvody.

4. Evropská unie zpochybňuje Benešovy dekrety. To hnutí SPD odmítá a požaduje, aby Německo zaplatilo reparace z druhé světové války.

Dne 26. ledna 2021 byla v Petičním výboru Evropského parlamentu projednávána petice dvou maďarských občanů, kteří se domáhají zrušení rezoluce Slovenské národní rady z roku 2017 o nezrušitelnosti Benešových dekretů. Všichni členové Petičního výboru, kteří se k věci vyjadřovali (ČR nemá v Petičním výboru zástupce) vyslovili jasnou podporu tomuto požadavku, včetně německého zástupce vládní CDU, s výjimkou polského konzervativního poslance, který požadavek odmítl. Podporu požadavku vyjádřil také zástupce právního odboru Evropské komise. Bylo rozhodnuto vyslat na Slovensko delegaci s požadavkem na zrušení jeho rezoluce. Návrh na podporu zrušení Benešových dekretů projedná Výbor pro lidská práva. Evropská komise pak zřejmě připraví směrnici nebo nařízení ke zrušení Benešových dekretů, přičemž požadavky na revizi Benešových dekretů se v EU objevují nejméně 10 let. Nová je vstřícnost k těmto požadavkům ze strany Evropské komise. Hnutí SPD zásadně odmítá revizi tzv. Benešových dekretů a připomíná, že naopak nám Německo dosud nevyplatilo válečné reparace za škody způsobené v druhé světové válce.

5. Hnutí SPD podporuje zákony, které pomůžou k oddlužení dlužníků v exekucích a omezí korupci.

Tento týden jsou na pořadu jednání Sněmovny mj. exekuční řád (novela občanského soudního řádu) a insolvenční zákon (novela zákona o úpadku a způsobech jeho řešení). Poslanci SPD jsou spolupředkladateli novely exekučního řádu, která v případě přijetí přinese změny v oblasti exekucí, kde podporujeme princip jeden dlužník – jeden místní exekutor. To znamená, že všechny exekuce proti dlužníkovi bude řešit pouze jeden exekutor. Zároveň je zde důležitý i princip teritoriality, tedy, že exekuci povede exekutor, který je přidělen rovnoměrně a nejblíže místu trvalého pobytu dlužníka. Tento princip odstraňuje korupční prostředí a zajistí nezávislost soudních exekutorů na rozdíl od dosavadního exekučního řádu, který neobsahuje žádnou protikorupční pojistku. SPD se také dlouhodobě snaží pomoci lidem v dluhových pastech, a proto vítáme, že se na pořad schůze konečně dostala novelizace insolvenčního zákona, která v případě přijetí pomůže k oddlužení našich občanů. Cílem tohoto zákona je v první řadě dostat občany z dluhových pastí a vrátit je ze šedé ekonomiky zpět do systému. Hnutí SPD také podalo zákon na zestátnění exekutorů, na zrušení úroků z úroků a na změnu pořadí splácení, aby se nejprve splácela jistina (dluh) a až poté poplatky, jelikož dnes je tomu naopak, a lidé často již násobně přeplatili jistinu, a přesto se nemohou exekuce zbavit.

6. Požadujeme zrušení netransparentní Národní sportovní agentury, a aby tato agenda znovu podléhala kontrole příslušného ministerstva a Sněmovny.

Odejmutím sportu z rezortu školství a zřízením nové Národní sportovní agentury (NSA) se sport a jeho financování zcela vymklo sněmovní kontrole. Milan Hnilička byl jmenován vládou ANO, ČSSD s podporou KSČM do funkce předsedy NSA bez výběrového řízení. Tím se stal v podstatě ministrem sportu bez kontroly. Minulý týden předseda Hnilička odvolal své dva náměstky a jmenoval dvě nové místopředsedkyně, a navíc si najmul firmu, která má miliardy pro sport rozdělovat. Celé současné vedení NSA tímto vyvolává další pochybnosti. SPD hájí zájmy sportovců a jsme zároveň pro efektivní rozdělování finančních prostředků. Požadujeme proto odvolání současného vedení NSA a zároveň tuto agenturu zrušit jako naprosto zbytečný a nákladný státní úřad, který je zcela netransparentní, a jeho agendu začlenit do příslušného ministerstva, které se touto problematikou bude systémově zabývat. Tímto krokem se dostane agenda sportu zpět pod kontrolu Sněmovny a omezí se tak netransparentnost při rozdělování peněz z NSA v oblasti sportu.

7. Evropská unie zavádí cenzuru pod záminkou „boje proti dezinformacím" a boje proti „nenávistným projevům". Hnutí SPD hájí princip naší ústavnosti, že cenzura je nepřípustná.

V posledních letech stále více narůstá snaha protidemokratických sil v orgánech EU i v České republice o zavádění různých forem cenzury pod průhlednou záminkou „boje proti dezinformacím" a „nenávistným projevům". Podobná snaha se ve společnostech objevuje vždy, když se vládnoucí moc dostává pod tlak demokratických požadavků, kterým nechce vyhovět, a proto míní odstranit občanské svobody, zejména svobodu projevu. Vždy jde o přípravu k prosazení diktatury a současně podmínku jejího vládnutí. Společnost, v níž se uplatňuje cenzura, nelze pokládat za plně demokratickou. Cenzura se projevuje zejména omezováním až znemožněním šíření informací a názorů na sociálních sítích, nevyvážeností obsahu a nedostatečnou veřejnou kontrolou veřejnoprávních médií. Pro SPD je zasahování do svobody projevu jinak než podle platných zákonů nepřijatelné, protože svoboda projevu je podmínkou fungování demokracie. Občané se mohou rozhodovat v souladu se svými zájmy pouze za předpokladu, že jsou dostatečně a nezkresleně informováni o všech zájmových skupinách a názorových proudech. SPD pevně stojí za článkem 17 Listiny základních práv a svobod, který je součástí ústavního pořádku ČR, a který v odstavci 3 jednoznačně konstatuje: „Cenzura je nepřípustná" a jasně říkáme, že jakákoliv forma cenzury je protiústavní.

8. Důsledkem bezhlavého zavádění obnovitelných zdrojů energie je zhroucení švédské energetiky. Uhlíková ideologie přímo ohrožuje budoucnost evropských zemí včetně České republiky.

Vlivem bláznivých teorii o zajištění energie pouze z takzvaných obnovitelných zdrojů došlo ve Švédsku k odstavení jaderných a uhelných elektráren. Důsledkem je zhroucení švédské energetiky. Švédsko čelí absolutnímu nedostatku elektrické energie a s tím souvisejícímu nárůstu cen. Cena vzrostla více než pětkrát a v zemi dochází k výpadkům dodávek. Jasně se ukazuje, že energetická koncepce EU, takzvaný „Green Deal" (Zelený úděl) a s tím související uhlíková ideologie přímo ohrožuje budoucnost evropských zemí včetně České republiky. Musíme včas říct NE.

9. Odsuzujeme hloupé výroky ministryně Maláčové z ČSSD, která uvedla, že epidemie covid-19 je horší než druhá světová válka.

Výroky ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) v médiích, kdy uvedla, že epidemie covid-19 je horší než druhá světová válka, je možné považovat za potvrzení názoru, že paní ministryně Maláčová je hloupá ministryně. Naše země by neměla mít hloupé ministry. Jde také o pošlapání památky milionů obětí holokaustu a desítek milionů obětí válečného běsnění nacistů.
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama