Radek Rozvoral

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.
  • SPD
  • Středočeský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,76. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

22.11.2019 8:02:57

Hospodaření ČT musí být transparentní a její zpravodajské pořady vyvážené!

Hospodaření ČT musí být transparentní a její zpravodajské pořady vyvážené!

Česká televize jako jediná veřejnoprávní televize zabezpečující své vysílání celoplošně na území České republiky musí poskytovat objektivní, ověřené, ve svém celku vyvážené a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů.

Ukládá jí to příslušný zákon a výsledky jejího hospodaření musí být přístupné všem občanům.

Hnutí SPD dlouhodobě kritizuje činnost České televize, neboť porušuje definované úkoly, které jí jsou stanoveny v zákoně České národní rady o České televizi (zákon č. 483/1991 Sb., ve znění dalších změn a doplňků). Konkrétně se jedná především o zpravodajské pořady vysílané na programech ČT1, ČT2, ČT24 a ČT art, kde převládá preference informací, které podporují probruselské strany a zájmy. To nám potvrdí každý nestranný divák sledující zpravodajské pořady na těchto programech. V poslední době se jedná také o dětský program ČT Déčko, na kterém zaznamenáváme cílené působení na nejmladší diváky, např. propagaci genderové ideologie potlačující význam a úlohu tradiční přirozené rodiny.

Další výhrady máme k financování České televize, která je poplatníkům televizních poplatků zavázána nakládat s poukázanými prostředky a ostatním majetkem s péčí řádného hospodáře. Tuto povinnost jí stanoví Kodex České televize, který byl předložen Radou České televize a schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky 2. července 2003. Tento Kodex stanoví zásady naplňování veřejné služby v oblasti televizního vysílání a je závazný pro Českou televizi a její pracovníky. Vrcholový management České televize, v jehož čele stojí generální ředitel jmenovaný Radou České televize (dále Rada ČT) na šestileté období, je zodpovědný za vypracování dlouhodobé strategie. Tu má Česká televize zpracovanou pouze do roku 2021. V rámci plnění cílů vytyčené strategie je důležitá funkce kontroly, a to z pohledu všech činností, hospodaření a nakládání se všemi prostředky, které Česká televize využívá. Proto prosazujeme, aby byla ČT zahrnuta pod kontrolu Nejvyššího kontrolního úřadu.

Orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti České televize, je Rada ČT. Ta má 15 členů a volí je a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Poradním orgánem Rady ČT ve věcech kontroly hospodaření České televize je Dozorčí komise. Statutárním orgánem České televize je generální ředitel, který je jmenován Radou ČT. Členové Rady ČT by měli zastupovat významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy. Rada ČT předkládá Poslanecké sněmovně výroční zprávu o činnosti a hospodaření České televize ke schválení. Poslanecká sněmovna může Radu odvolat, neplní-li Rada opakovaně své povinnosti dle příslušného zákona, nebo pokud Poslanecká sněmovna dvakrát po sobě neschválí Výroční zprávu o činnosti České televize nebo Výroční zprávu o hospodaření České televize.

Hnutí SPD má výhrady k řízení České televize a k nakládání s finančními prostředky, a to již několik let zpětně. Z tohoto důvodu žádá obměnu vrcholového managementu této instituce a kontrolu Nejvyšším kontrolním úřadem. Proto nás mrzí, že Sněmovna ve čtvrtek 24. října 2019 schválila (naši poslanci byli proti) výroční zprávy o hospodaření a činnosti České televize za roky 2016 a 2017. Poslanecké sněmovně budou ještě předloženy výroční zprávy České televize za rok 2018 a doporučujeme všem poslancům, aby se s nimi důkladně seznámili, než ji budou schvalovat. Česká televize v roce 2018 získala z televizních poplatků 5,6 miliardy korun, což představovalo více jak 90 procent všech jejích příjmů. V současné době činí výše televizního poplatku částku 135 korun, k jeho zaplacení bylo na konci roku 2018 přihlášeno 3,3 milionu domácností a 217 tisíc přijímačů podnikatelů. Na rok 2019 byl Radou ČT schválen rozpočet objemu nákladů ve výši 6.674 milionů korun, což rozhodně zasluhuje důkladnou kontrolu a poskytnutí zpětné vazby o účelném nakládání těchto nemalých finančních prostředků občanům.
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama