Radek Rozvoral

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.
  • SPD
  • Středočeský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,71. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

31.05.2021 9:22:05

Podpořili jsme novelu stavebního zákona, která zkrátí stavební řízení!

Podpořili jsme novelu stavebního zákona, která zkrátí stavební řízení!

Hnutí SPD prostřednictvím svých poslanců zastoupených v Poslanecké sněmovně svými hlasy přispělo ke schválení novely stavebního zákona.

Uvedenou novelu jsme podpořili, neboť jsme přesvědčeni, že přinese pro naše občany celou řadu pozitiv. Nyní uvedu hlavní argumenty, které spatřuje hnutí SPD v navrhované novele stavebního zákona. 

Základním benefitem předkládaného návrhu nového stavebního zákona je z hlediska procesních změn jedno řízení, kterým se stavba zároveň umístí i povolí, vedené jedním úřadem, přičemž výsledkem bude jedno povolení. Dále je to zrychlení povolovacích řízení, ke kterému přispěje stanovení závazných lhůt pro vydání povolení. Stavební úřad též bude muset rozhodnout do 30 dnů od podání „bezvadné“ žádosti, ve složitějších případech do 60 dnů, u záměrů vyžadujících posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) maximálně do 120 dnů a ve zvláště složitých případech bude možné tyto lhůty prodloužit, a to o 30 nebo o 60 dnů. V případě nedodržení zákonné lhůty dochází ze zákona ke změně příslušnosti, kdy namísto nečinného obecního stavebního úřadu rozhodne nadřízený krajský stavební úřad v zákonem stanovených lhůtách, které nejsou odlišné od lhůt stanovených pro prvoinstanční obecní stavební úřad.

Prioritním cílem navrhovaných změn je možnost realizace stavby v co nejkratší době, v zásadě do jednoho roku od podání „bezvadné“ žádosti o vydání rozhodnutí o povolení stavby, a to včetně případného odvolání proti tomuto rozhodnutí. Bude pouze jedno řízení, tj. pouze jedno odvolání a případně jedna správní žaloba. Úsporu času bude také představovat integrace dotčených orgánů do nové struktury stavebních úřadů. Mezi pozitiva též řadíme to, že hodnocení dotčených veřejných zájmů pak bude probíhat přímo stavebním úřadem a investor si nebude muset před podáním žádosti u stavebního úřadu obstarávat vyjádření dotčených orgánů. Velmi důležitým principem je tlak na dodržování lhůt nejen na stavební úřady, ale i na dotčené orgány. Proto pro všechny neintegrované dotčené orgány bude platit tzv. fikce souhlasu, ke které dojde po uplynutí lhůty pro vydání vyjádření nebo závazného stanoviska. Pokud dotčený orgán nevydá vyjádření do 30/60 dnů, tak bude platit, že souhlasí a nemá žádné připomínky, což znamená, že stavebník již nebude čekat dlouhé měsíce.

Hnutí SPD podpořilo novelu stavebního zákona též proto, že současný stav v rámci přípravy realizace stavby je pro občany neúnosný z důvodu velké byrokracie a řada občanů, kteří se např. rozhodnou postavit si vlastní rodinný domek, tak stráví vyřizováním všech nutných povolení někdy i tři roky. Pro povolení stavby se bude zpracovávat podstatně jednodušší dokumentace, než je dnes dokumentace pro stavební povolení. Přínosem to bude i pro stavebníky, kteří budou nově se stavebním úřadem a neintegrovanými dotčenými orgány komunikovat prostřednictvím portálu stavebníka. Dokumentace bude podávána elektronicky, celý povolovací proces bude digitalizován a průběh řízení bude transparentní. Hnutí SPD prosazuje politiku pro naše slušné a pracující občany, kteří jsou pro nás na prvním místě.
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama