Radek Rozvoral

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.
  • SPD
  • Středočeský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,77. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

16.10.2020 10:56:03

Podporujeme tradiční hodnoty a odmítáme různé formy genderového šílenství!

Podporujeme tradiční hodnoty a odmítáme různé formy genderového šílenství!

Studenti Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy zvolili velmi nevhodný způsob, jak na sebe upozornit.

Namísto toho, aby představili něco opravdu přínosného pro společnost, např. vyvinutí nové webové aplikace, mají výhrady k nově spuštěnému školskému informačnímu systému. Požadují, aby z něj byla kolonka určující pohlaví studentů buď odstraněna, nebo aby byla neveřejná.

Hnutí SPD dlouhodobě zásadně odmítá přijímat aktivity k dosažení genderové rovnosti, které v poslední době doporučuje OSN nebo EU. Zároveň ale jasně říkáme, že jsme pro celosvětové skoncování různých forem diskriminace žen a dívek, spočívající například v eliminaci všech forem násilí vůči nim ve veřejné i soukromé sféře, včetně obchodu s lidmi a sexuálního či jiného vykořisťování. Odmítáme ale v této problematice uplatňovat nové přístupy, ke kterým nás nabádá OSN a Evropská unie, které doporučují v zájmu dosažení celosvětové genderové rovnosti v rámci komunikace užívat genderově neutrální jazyk, který by zcela odstranil užívání mužských a ženských rodů, např. pro označení povolání. V rámci tohoto genderového šílenství představila Evropská unie v nedávné minulosti několik svých projektů, pomocí nichž chce odstranit přirozené role mužů a žen. Svým působením cílí hlavně na mladé lidi, kteří ještě nemají zcela vyhraněný názor a jsou lehce zmanipulovatelní. Jako příklad uvádím petici, kterou sepsali studenti Matematicko-fyzikální fakulty UK.

Studenti sepsali petici, ve které po univerzitě požadují, aby z nového informačního systému SIS4 odebrala kolonku s pohlavím a věkem a dala studentům možnost vybrat si jméno, jakým ho budou profesoři oslovovat. Ve zkratce požadují, aby byl systém bezpohlavní. Toho žádají dosáhnout zrušením kolonky pohlaví a požadují, aby jim bylo umožněno vybírat si jména dle svého uvážení a informovat vyučující, jakými zájmeny a jakým gramatickým rodem je mají oslovovat. To jsou tři hlavní body petice sepsané studenty Univerzity Karlovy. Jejím cílem je změnit elektronický index a s ním spojené databáze pro celou univerzitu. Tuto genderovou iniciativu propagují po vzoru svých kolegů na amerických a britských univerzitách. Pod internetovou petici připojilo svůj podpis okolo pěti set studentů s odůvodněním, aby se všichni cítili o něco více vítáni.

Možnost volby pohlaví i upřednostňovaných zájmen se v anglosaském světě prosazuje stále více. Začátkem roku například Newyorská univerzita umožnila studentům informovat vyučující, jak je oslovovat a jaká zájmena mají používat, podobně jako čtyřicítka dalších. Australská Western Sydney University zase studentům doporučila používat inkluzivní slovník, vyhnout se slovům jako manžel či manželka a používat místo toho výraz partner.

Hnutí SPD odmítá stále sílící kampaň genderové ideologie, která je cílena na ovlivňování názorů našich občanů a vytváření si „toho správného pohledu“ na problematiku genderu. SPD podporuje tradiční hodnoty, které nám předali naši rodiče a prarodiče a odmítá zvrácenou teorii genderu, pozitivní diskriminaci či propagaci ideologie homosexualismu.
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama