Radek Rozvoral

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.
  • SPD
  • Středočeský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,81. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

28.01.2020 7:08:00

Poslanci hnutí SPD hájí zájmy českých občanů a plní svůj program!

Poslanci hnutí SPD hájí zájmy českých občanů a plní svůj program!

Dne 21. ledna 2020 byla zahájena 40. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, při které poslanci zvolení za hnutí SPD v rámci projednávaných bodů aktivně vystupovali a připomínkovali některé z našeho pohledu sporné věci.

V rámci projednávání sněmovního tisku 360 – Novela zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu vystoupil Tomio Okamura, který se vyjádřil k tomu, jak ostatní strany zastoupené v PS nahlíží na Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Hnutí SPD jako jediné maximálně podporuje posílení kompetencí NKÚ v oblasti kontroly veškerého hospodaření s veřejnými penězi. My v SPD chceme a prosazujeme, aby se kontrolovaly veškeré subjekty, které inkasují veřejné peníze, samozřejmě i neziskové organizace včetně těch politických. Požadujeme hlavně kontrolu pro ty organizace, které hospodaří s velkým objemem veřejných financí, jako jsou například i veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce. Místopředseda hnutí SPD Radim Fiala ve svém vystoupení navrhl rozšířit kontrolu NKÚ také na města a obce.

V rámci projednávání sněmovního tisku 658 – o dani z digitálních služeb vystoupil poslanec Jan Hrnčíř, který za hnutí SPD sdělil, že digitální daň podporujeme, ale s ohledem, jak je nastavena v jiných zemích, ji pozměňovacím návrhem chceme snížit z navrhovaných 7 procent na 5 procent, tak jak je to například v sousedním Rakousku.

Dalším bodem, v rámci kterého vystoupilo několik poslanců z hnutí SPD, bylo projednávání Souhrnné zprávy o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2018, kterou předložila ombudsmanka Anna Šabatová. V rozpravě Tomio Okamura sdělil, že hnutí SPD nepodpoří tuto zprávu, jelikož úřad pod vedením paní Šabatové neplní svou úlohu, tak jak by se od něho vyžadovalo. Domoci se práv a spravedlnosti je pro stále více slušných a pracovitých občanů v naší zemi nemožné a je řada příkladů rozhodnutí paní ombudsmanky Šabatové, které to dokládají. Pasovala se na ochránkyni práv menšin, nepřizpůsobivých a islámského zahalování na školách. Ano, každá demokracie musí chránit menšiny, ale nikdy to nesmí být na úkor většiny. Velmi kritický byl ve svém hodnocení i místopředseda hnutí SPD poslanec Radim Fiala, který uvedl, že občané jsou stále více vystaveni byrokratické šikaně a to především živnostníci a menší podnikatelé. Též uvedl, že v naší zemi, která je součástí Evropské unie, se stále více projevují otevřené tendence elit Evropské unie potlačovat lidská, kulturní a národní práva. Čelíme otevřenému útoku na svobodu slova, hodnoty tradiční rodiny a hodnoty národa a národních států. Jak vidíme, úkolů v oblasti ochrany práv občanů naší země je mnoho. Bohužel úřad pod vedením paní Šabatové se těm podstatným úkolům moc nevěnuje. Prioritou úřadu paní Šabatové je naopak prosazování pozitivní diskriminace a nekritického pojetí práv odtržených od povinností. Úřad se stal pevnou oporou nepřizpůsobivých a jejich zahálčivého života. Stal se oporou multikulturní a migrační politiky Evropské unie, což je zajisté špatná koncepce úřadu, která je cizí skutečným potřebám naší země. Poslanci hnutí SPD v žádném případě nedají souhlasné stanovisko k této zprávě, jejíž projednávání bylo z časových důvodů přerušeno a bude pokračovat v následujících dnech.

Jako poslední příklad aktivit poslanců hnutí SPD zmíním vystoupení poslance Jiřího Kobzy v rámci projednávání sněmovního tisku č. 531 – o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), kde jako fundovaný odborník hájil názor, že strategické suroviny mají zůstat v majetku státu. To je velmi důležité, protože se nejedná jenom o zlato nebo o lithium (viz kauzy o přípravách jeho těžby na Cínovci), jedná se také o uran a další vzácné prvky. Nesmíme dovolit, aby s naším nerostným bohatstvím bylo neefektivně a neuváženě nakládáno a například bylo vytěženo zahraničními firmami. To je naše povinnost vůči budoucím generacím.

Hnutí SPD bude i nadále při jednáních v Poslanecké sněmovně prosazovat vlastní návrhy zákonů a podporovat takové, které jsou v souladu s naším programem.
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama