Radek Rozvoral

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.
  • SPD
  • Středočeský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,7. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

15.06.2021 7:21:52

Pro seniory chceme důstojné životní podmínky a zvýšenou ochranu proti násilí!

Pro seniory chceme důstojné životní podmínky a zvýšenou ochranu proti násilí!

Dnes si připomínáme Světový den proti násilí na seniorech, který vyhlásila roku 2006 mezinárodní organizace INPEA. Násilí nemusí být zdaleka jen fyzický atak nebo psychické týrání, ale též diskriminační postoj společnosti a veřejného mínění.

Hnutí SPD chová úctu a respekt k našim seniorům, kteří celý svůj život pracovali a vychovávali děti; nyní je povinnost na nás, abychom jim zabezpečili důstojné stáří. V rámci našeho programu prosazujeme, že slušní a pracující lidé dostanou za svou práci odpovídající mzdu a za své daně důstojnou penzi, zdravotní a sociální péči. Stát musí být garantem jejich bezpečí a strážcem práva a svobody. V našem programu prosazujeme systém sociální solidarity společnosti k potřebným, zejména k seniorům, dětem a invalidům. Prosazujeme reformu sociálního systému ve prospěch těch, kteří mají nárok na spravedlivý důchod a zabezpečení pomoci lidem, jež se ocitnou v těžké zdravotní nebo životní situaci.  

Prosazujeme zavedení minimálního důstojného důchodu nad úrovní příjmové chudoby, což je nyní zhruba 15.000 Kč měsíčně. Poslanci hnutí SPD předložili již před dvěma lety ve Sněmovně novelu zákona o důchodovém pojištění, která stále čeká na projednání v prvním čtení. Tuto novelu jsme předložili z důvodu finanční pomoci celé řadě seniorů, kteří pobírají velmi nízké důchody. Ve většině zemí je uzákoněna státem garantovaná minimální výše starobního, resp. invalidního důchodu. V České republice takový institut chybí, namísto něj důchodci k nedostačujícímu důchodu žádají a případně pobírají další dávky ze sociálního systému. Tento stav poškozuje nejen ty, kdo desetiletí poctivě pracovali a mají tu nevýhodu, že měli nízké vyměřovací základy, ale je nevhodný i pro celkový systém životního zabezpečení občanů – seniorů.

Současně platný systém též zvyšuje náklady na byrokracii spojenou s přerozdělováním peněz. Zavedení minimálního starobního důchodu sníží radikálně počet důchodců, kteří pobírají sociální dávky. Jedná se tedy o formu pro tuto skupinu seniorů podstatně příznivější a důstojnější. Novelu zákona o důchodovém pojištění jsme zpracovali s cílem umožnit starším osobám žití v přiměřených důstojných podmínkách a ocenit a též podnítit jejich zájem o ekonomické a společenské aktivity. Pro stanovení výše minimálního důchodu bereme hranici pro míru chudoby stanovenou Evropským statistickým úřadem pro Českou republiku, protože by měla panovat obecná společenská shoda, že ten, kdo celý život pracoval a splňuje podmínky pro přiznání řádného důchodu, by neměl ve 21. století v České republice žít v pod hranicí chudoby.

Hnutí SPD ve Sněmovně hlasy svých poslanců každoročně podpořilo zvýšení starobních a invalidních důchodů. Koncem minulého roku jsme též hlasovali pro vyplacení jednorázového příspěvku důchodcům ve výši 5.000,-Kč. Každý z nás si zaslouží žít v bezpečí, s důstojností, respektem a úctou, což ještě ve větší míře platí pro naše seniory.
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama