Radek Rozvoral

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.
  • SPD
  • Středočeský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,79. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

21.07.2020 10:11:12

Středočeský kraj na 1. místě!

Středočeský kraj na 1. místě!

V případě zvolení kandidátů SPD do zastupitelstva Středočeského kraje budeme prosazovat naše programové priority tak, aby se žilo všem občanům našeho kraje lépe.

Zajistíme více bezpečí, více pracovních příležitostí, lepší kvalitu silnic a dostupnost lékařů a zdravotní péče pro naše slušné a pracující občany, kteří jsou pro nás na 1. místě.

Zajistíme v součinnosti s Policií ČR vyšší bezpečnost občanů našeho kraje a spolehlivost všech složek Integrovaného záchranného systému. Zvýšíme podporu programů prevence kriminality v oblastech bezdoplatkových zón a tam, kde se obchoduje s bídou. Žádná podpora imigrace a islamizace. Odmítáme zvýhodňování nepřizpůsobivých spoluobčanů, kteří se vyhýbají práci.

Velkou pozornost budeme věnovat regionálním výrobcům potravin, což souvisí s naší celostátní kampaní podporující větší podíl kvalitních českých potravin na našem trhu, čímž fakticky zajistíme potravinovou soběstačnost České republiky. Budeme chránit a podporovat zemědělství a zemědělce v našem kraji formou výhodných a krajem garantovaných půjček. Jsme jednoznačně proti rozšiřování komerční zástavby na úkor záborů zemědělské půdy.

Rozšíříme počet lékařů a kapacitu sítě zdravotních zařízení, zejména praktických, odborných a zubních ordinací a zdravotnického personálu nutné péče a všech typů pohotovostí. V sociální oblasti musí být prioritou kvalita života seniorů a zdravotně postižených spoluobčanů. Zefektivníme pečovatelskou, terénní i asistenční službu pro seniory a osoby se zdravotním postižením a budeme pracovat na rozšíření kapacit zařízení pro tyto skupiny osob.

Otevřeme otázku změny rozpočtového určení daní s výsledkem navýšení financování kraje, protože již nechceme být pouze bezplatným servisem, pojišťovnou a noclehárnou pro Prahu.

Zrealizujeme klíčové dopravní projekty ve spolupráci se státem a Prahou, a zrychlíme systém oprav krajských komunikací se zaměřením na silnice druhých a třetích tříd. Posílíme dopravní obslužnost malých měst a obcí s prioritou na svoz školáků a seniorů. Budeme jasně proti jakémukoli zdražování veřejné dopravy v kraji.  

Zvýšíme podporu kulturních, sportovních a zájmových spolků, s cílem naplnění volnočasových aktivit dětí a mládeže. Poskytneme maximální propojení středních odborných a technických škol a učilišť s firmami v okolí podle jejich zaměření, což usnadní budoucí zaměstnanost jejich studentů.

Posílíme investice do lidských zdrojů ve formě maximální zaměstnanosti v kraji a zároveň podpoříme živnostníky a malé firmy našeho kraje v rozvoji jejich činností. Poskytneme podporu i těm nejmenším obcím a osadám pro jejich důstojné fungování.

Sucho a klimatické změny jsou vážným problémem, ale odmítáme z tohoto dělat moderní náboženství – prosazujeme racionální ochranu životního prostředí, vody a krajiny.

Hnutí SPD má nové webové stránky: www.spd.cz
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama