Radomír Pieter

  • HOZK
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -2,34. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

24.08.2016 12:45:43

Současná situace v Evropě

Současná situace v Evropě

Všichni to vědí, Německo plánuje připravovat své obyvatele na krizové situace doporučením základní výbavy civilní obrany, jen ministr obrany ČR stále ještě přemýšlí o tom, jestli Rusové opravdu šli do války s IS. A možná ještě přemýšlí

 Tento článek je určen všem, jak lidem, kteří imigranty odmítají, tak i těm, kteří je přijímají (tzv. sluníčka). Píši ho proto, abychom měli možnost pochopit momentální situaci v Evropě i ve světě, a abychom měli možnost se podle toho zařídit. Musíme si uvědomit, že naše dnešní rozhodnutí ovlivní životy našich dětí, vnuků a dalších potomků na minimálně na několik století. Poupravený článek, který byl poprvé publikován již v polovině loňského roku..

Jsme ve válce?

Teď možná překvapím i některé odpůrce přijímání imigrantů, ale České republika a Evropa je skutečně ve válce. Islámský stát je ve válce, a to s každým, kde nevěří v islám a učení proroka Mohameda. A Evropa jako svobodný, demokratický a křesťanský světadíl jim dost leží v žaludku a není již tajemstvím, že IS by rád obsadil i Evropu a není žádným tajemstvím, že zde má dost spících agentů. Všichni to vědí, Německo plánuje připravovat své obyvatele na krizové situace doporučením základní výbavy civilní obrany, jen ministr obrany ČR stále ještě přemýšlí o tom, jestli Rusové opravdu šli do války s IS. A možná ještě přemýšlí nad třicetiletou válkou, kdo ví...

Stále ještě si nejste jisti, zda jsme ve válce? Ono ve válce neplatí pravidlo, že na hádku musejí být vždy dva. Ve válce platí to, že když jeden stát vyhlásí druhému státu válku, tak se ten druhý musí bránit, ať chce nebo nechce. Anebo se taky může nechat zabrat a nechat podrobit své obyvatele útočníkovi. A pokud islámský stát je ve válce s námi, tak my jsme logicky ve válce s ním, ať se nám to líbí nebo nelíbí. A schovávání se za falešný pocit bezpečí, který nám dává naše společnost, nám moc nepomůže.

Současní obyvatelé Evropy již ani nevědí, co je to válka a pamětníci umírají jeden za druhým, aniž by je někdo vyslechl. Válka u nás nebyla tak dlouho, že už si myslíme, že se nás ani týkat nebude a nemůže. Zapomínáme ale na to, že kolem nás zuří různé války neustále, že na naší zemi ani v 21. století není bezpečno. Ať už je to nedávná situace na Ukrajině, nebo nekonečné boje na středním východě, přes 60 let okupace Tibetu, válka ve Vietnamu, která skončila teprve před 40 lety atd. Svět je ve válce, jen my si tu sedíme doma v teplíčku a myslíme si, že se nás to netýká…

Přijímám uprchlíky?

Ano, „přijímám“ uprchlíky před válkou, tedy svou povinnost jim pomoci v jejich těžké situaci. Přijímám děti, ženy, případně kompletní rodiny, kterým prokazatelně jde o život. Je to fér, i za druhé světové války byli lidé a organizace, které se snažili evakuovat děti a zachránit jim život. A ano, jsou to velcí hrdinové, kteří nasazovali své životy a riskovali životy svých rodin. Ale…

Za 1. Islámský stát verbuje bojovníky již v útlém věku (nedávný výbuch v Turecku od 12 letého teroristy), a z historie víme například o tom, jak Japonsko posílalo své agenty do Číny už jako malé děti. A bylo by naivní myslet si, že IS nedělá to samé. Proto je nezbytné, aby děti uprchlíků procházeli psychologickou péčí, aby jim byly vštípeny evropské hodnoty a zjištěno, zda nejsou budoucí hrozbou svobodné společnosti.

Za 2. Nepřijímám jako uprchlíky muže bez rodiny. Muž by měl být doma a bránit svou vlast. Proto bych muže posadil do autobusu a poslal je zpět se zbraní v ruce a za doprovodu armády, aby mohl být skutečným mužem a bránil svou vlast. Nepřijímám vlastizrádce a sraby, kteří raději utečou od rodin a dětí, místo toho, aby je bránili za cenu svého života. A už vůbec nepřijímám osoby z mírových oblastí, kteří zneužívají naší solidarity.

Za 3. Neustále je nám předkládáno to, že my jsme také utíkali před válkou a byli jsme rádi, že nás přijímali. To je pravda, ale je velmi důležité podívat se na dobové záběry lidí po celém světě, kteří přišli o své domovy, členy své rodiny a kteří prchají před válkou, a porovnat si to se záběry této uprchlické vlny, jak vypadají, chovají se, jednají, tváří se, atd. Záběry z jejich pochodu, z utečeneckých táborů atd. Každý člověk alespoň s průměrnou inteligencí si musí všimnout toho rozdílu.

Toto je právě jedna z nejdůležitějších věcí, kterou by měli udělat všechny sluníčka. Naprosto vás chápu, že chcete pomáhat utečencům, ale musíte otevřít oči a uvědomit si, že většina z těch lidí sem neutíká před válkou, a je potřeba mezi nimi velmi pečlivě vybírat koho přijmeme. A ne sem brát lidi, kteří se vlastně neměli tak špatně, že naše byty jsou pro ně vymalovaným kravínem.

Za 4. Přijímáním imigrantů nic nevyřešíme. Nedávno jsem četl přirovnání k tomu, že hoří les a místo, abychom ho hasili, se státy Evropy dohadují, jak si rozdělí hořící stromy. Přijímání imigrantů není řešení a nic nezlepší. Pokud chceme pomoci skutečným potřebným (skutečným uprchlíkům), tak musíme vzít zásoby a za doprovodu armády jít pomáhat v jejich zemi, pomáhat v dětských táborech, kde jsou skuteční potřební, a pomocí vojenské síly pomoci zemím, které nás brání a zničit IS tak, jak to jen půjde, zatlačit ho do země spolu s dalšími radikály.

Že je nesmysl, aby naši vojáci riskovali život ve válce, která se nás netýká? Pokud si to myslíte, tak si prosím znovu přečtěte část článku s nadpisem „Jsme ve válce?“ a podívejte se na davy imigrantů, kteří se k nám hrnou. Tato válka se nás týká a týkat i nadále bude.

Jak to bude dál?

Mnoho autorit se pouští do polemiky o tom, jak to bude dál, a i já se k nim přidám a sdělím vám jistou vizi toho, jak to může v budoucnosti vypadat. Budoucnost Evropy ještě stále není rozhodnutá a můžeme ji velmi ovlivnit. My jsme ti jediní, kdo ji mohou ovlivnit, protože naše vlády a EU v tomto naprosto selhávají. Ale pokud se nic moc nezmění, tak bude vypadat nějak takto.

1. Znásilnění:

Evropa dnes přijímá „uprchlíky“, mezi nimiž je většina mladých mužů. Ze záběrů z utečeneckých táborů je zřejmé, že to není moc vzdělaných doktorů, ale spíše jsou to jednodušší lidé, u kterých hodně převládají zvířecí pudy. Je jasné, že pokud si s sebou nevezou ženy, tak budou mít jisté potřeby, které budou muset někde naplnit, nehledě na to, že islám se na znásilnění nevěřící ženy dívá dosti benevolentně a na to, že naše ženy skutečně mohou působit jako lehké děvy pro člověka, který je zvyklý na ženy zahalené od hlavy až k patě. A tím pádem reálně vzniká riziko pro všechny naše ženy, které mohou být brutálně znásilněny. Vážené ženy, chápu, že řada z vás, především sluníčekářek si neuvědomuje, že muž má od přírody potřebu se rozmnožovat, má své pudy. Samozřejmě ti inteligentnější a vychovanější je většinou dokážou ovládat, to bohužel ale neplatí o těch lidech, kteří sem nyní jdou z východu. A jak jsem již řekl, islám nezakazuje znásilnění nevěřící ženy, a navíc zde je staré pravidlo, že ve válce je vše dovoleno. A jak jsem vám již vysvětlil, my bohužel jsme ve válce.

2. Porodnost:

Je známo, že je v Evropě velmi malá porodnost. Aktuálně se průměrná porodnost v Evropě uvádí na 1,38 dítěte na jednu ženu. K přežití národa je nezbytná průměrná porodnost nad 2,1 dítěte na jednu ženu. Evropa tedy vymírá. Zatímco porodnost žen v islámském světě je nad 6 dětí na jednu ženu. Když si do ruky vezmete kalkulačku a začnete počítat, tak si zvládnete sami udělat obrázek o tom, jakou šanci na přežití má naše rasa a kultura. Co s tím? Základem je, aby stát i Evropankám vytvořil vhodné podmínky pro to, aby mohli mít více dětí a přitom neměli existenční problémy a aby si začali vážit rodiny. Je velmi důležité apelovat na náš stát, aby podpořil porodnost Českých žen, především vzdělanějších anebo pracujících rodin. Aby podpořil porodnost občánků, kteří budou platnými členy společnosti, a naopak omezil dotace rodinám příživníků.

Hlavní práce ale zůstává na nás, občanech této země, abychom si uvědomili důležitost rodiny, našich potomků a přežití naší kultury. Myslete na to, že pokud máte méně než tři děti, tak přispíváte k zániku naší kultury, rasy a civilizace. To není drsné vydírání, ale prosté konstatování faktů.

3. Nepokoje:

Pokud nezačneme teď bojovat za přežití naší rasy, tak nás islám přeroste a začne čím dál, tím víc vyžadovat, abychom se mu přizpůsobily. To je ostatně součást politiky islámských představitelů. Nikdy v historii se jim silou nepodařilo proniknout do Evropy, a proto do ní nyní pronikají nenápadněji a díky naší hlouposti a snaze o falešnou solidaritu. Už to začalo před pár lety, když Brusel nevztyčil vánoční stromek, a letos to pokračuje třeba tím, že německé školy vyzývají rodiče, aby neposílali dívky do školy v krátkých šortkách nebo sukních z obavy před sexuálním obtěžováním ze strany utečenců. Kam to půjde dál? Kdy se začnou naše ženy zahalovat do šátku, aby se nestali obětí znásilnění islamistů? Kdy přestanou ve školách vyučovat o našich zvycích a svátcích, aby se to nedotklo dětí s islámskými rodiči? Atd.

Jednoho dne jedné straně přetečou nervy, buď islamistům, nebo Evropanům a potom začnou demonstrace, napadání se a nepokoje budou čím dál, tím častější až přerostou v občanskou válku. Pomalu už to začíná již dnes. Poté bude pozdě něco měnit, poté bude pozdě, když se naše vnoučata budou ptát, jak jsme to mohli dovolit a proč jsme to nezastavili, když jsme mohli. Poté už nebude čas na solidaritu, ale bude čas na snahu přežít do dalšího dne a nad mrtvým dítětem utěšovat svou znásilněnou ženu.

Záchrana?

Bohužel budeme muset bojovat a mnoho nás zemře, ale nakonec se snad alespoň Rusko udrží a opět nás přijde osvobodit, i přesto, jak jsme se od něj v nedávné minulosti odvrátili. Naštěstí, ať už si o Zemanovi myslíme cokoliv, nakonec to možná bude jeden z důležitých prezidentů pro naši zemi, protože udržuje dobré vztahy s Ruskem i přesto, že je za to ze všech stran kritizován. Každopádně Rusko je jednou z mála zemí, která se snaží a je schopna současnou situaci efektivně řešit a vyřešit. Jen je otázka, zda se udrží i pokud Evropa padne. A její rozklad a pád už začal. Snad EU a NATO nevyprovokuje válku dřív než to začne. Druhá varianta je, že naše rasa se stane utlačovanou menšinou a posuneme se o tisíc let zpět. Možná vám to přijde dost přehnané, jak tu o tom mluvím, ale tohle není poprvé, kdy se islám touto cestou rozšiřuje a ničí zemi, kam přišel. Jde jen o to dát si dvě a dvě dohromady.
Někdo mě kritizuje, že až moc vychvaluji Rusko, kterému se nedá věřit. Já ale vím, že nelze věřit Americe a západu. Rusko není ideálem, není krásné a růžovoučké, heboučké klubíčko blahobytu a lásky, ale je protiváhou síly a jednou ze zemí, které mohou zasáhnout v případě konfliktu. Že okupace ve 68 byla hrozná? Někdo říká to a jiný zase ono. Každopádně raději opět rok 1968, než muslimskou nadvládu a Libanon.

Co udělat?

1. Všemi možnými prostředky se snažit přimět vládu k tomu, aby zastavila masovou imigraci a aby efektivně podpořila porodnost a vztah k rodině u střední třídy. A volit nové politiky, kteří pomohou naplnit naše cíle. Vstoupit do řad Národní domobrany a přísahat věrnost našemu lidu a zemi.

2. Sami budovat vztah k naší kultuře a národní soudržnost sami v sobě a našich dětech.

3. Snažit se zvýšit porodnost střední třídy, a to i na úkor toho, že nepojedeme na drahou dovolenou a nebudeme mít nové auto. Ano, chápu, že si chcete užít, dokud to jde, ale jedna věc je, že velká rodina je pro většinu z nás největší radostí, kterou v tomto životě máme, i když si to teď možná neuvědomujete, druhá věc je, že máte spoluzodpovědnost za přežití vašeho rodu, kultury, národa. Dříve byli doby, kdy pro člověka bylo nejhorší, když nemohl pokračovat jeho rod, dnes je pro nás nejhorší, když nám někdo objede auto klíčem.

4. Vytvořit si doma základní zásoby potravin a pitné vody na 1 měsíc. To je pro jednu osobu minimálně 30 lahví 1,5 litrových vod (lepší je pořídit si outdoor filtr na vodu s filtrem o propustnosti 0,1 mikronu), cca 3-5kg rýže (nebo jiné trvanlivé obilniny), a 30 konzerv s na proteiny bohatšími potravinami – maso, luštěniny (případně i suché luštěniny, které se dlouho nevaří - čočka, adzuki), mít doma pár sklenic domácí kvašené zeleniny kvůli vitamínům a multivitamín (Full Spectrum) a multiminerál pro zajištění živin v těžkém období. Nůž, sekyru, plachtu na přespání v lese, krosnu, atd. Rovněž mít doma evakuační zavazadlo, o kterém si můžete více přečíst zde: http://www.firebrno.cz/…/co-ma-obsahovat-evakuacni-zavazadlo

5. Vhodné je zajistit si nějaké sebeobranné prostředky, které se mohou hodit i v běžném životě, i kdyby to měl být třeba jen pepřový sprej, který může být tou poslední obranou před doživotním traumatem znásilněním. Pepřový sprej by měl být součástí každé ženské kabelky nebo by ho měla žena nosit v kapse. Samozřejmostí by měl být i základní kurz sebeobrany. Ideální je mít třeba i střelnou zbraň, nebo alespoň luk či kuši. Anebo obojí – krátkou palnou zbraň na obranu, dlouhou palnou zbraň, luk nebo kuši na lov, pokud by to bylo nutné. Střelba z luku nebo kuše na terč pak může být i dobrá zábava na víkendová odpoledne.

6. Učit děti spolu s angličtinou i základy ruštiny, protože ji v budoucnu možná mohou potřebovat. Dále je brát na výlety do lesa, učit je přežít tam, rozdělat oheň, zakrýt po sobě stopy, atd.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama