TOP 09

Víc, než si myslíte
  • TOP 09
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,78. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

17.02.2019 12:12:00

Český Krumlov by měl být vlastníkem čistírny odpadních vod

Český Krumlov by měl být vlastníkem čistírny odpadních vod

Domníváme se, že je potřeba otevřeně naložit se všemi informacemi, aby před rozhodnutím zastupitelů byly zodpovězeny veškeré otázky.

Do diskuze o koupi ČOV ČESKÝ KRUMLOV proto přinášíme materiál (zpracovaný Antonínem Princem) se závěrem, že transakci tohoto rozměru by měla předcházet důkladná ekonomická analýza a odborné posouzení technického stavu zařízení, včetně plánu investic oprav a výhledu kalkulace ceny.

Materiál upozorňuje na reálná nebezpečí zvažovaných variant, ovšem současně koriguje obavy z možného neúměrného zdražení stočného po změně provozovatele. Cenová kalkulace totiž podléhá státní regulaci jako věcně usměrňovaná. Především však materiál pro varianty odkoupení ČOV a Štoly do obecního vlastnictví, ať už samostatně Českým Krumlovem nebo společně s městem Větřní, uvádí 6 předpokladů pro odstranění současné vysoké míry pochybností o celém případu.

Nezbytně nutné je zpracovat odbornou technicko-ekonomickou analýzu, která prokáže výhodnost zvažované varianty, doložit předpoklad kompletního financování, návrhy souvisejících smluv, vč. ceny a jejího vývoje, návrh kalkulace stočného pro obyvatele, vč. předpokládaného vývoje min. na období 10 let, zajištění vztahů s dodavateli služeb a projednat s MZe možnost snížení projektované kapacity ČOV na dnes reálnou. Svůj další postup by mělo město projednat s ministerstvy - MŽP, MZe - s cílem získat jejich maximální součinnost a metodickou pomoc.

Výhodu vidíme ve variantě společného postupu a vlastnictví s městem Větřní pro odstranění nejistoty v budoucnu a vytvoření silnější vyjednávací pozice.

Závěrem materiál konstatuje, že koupě stávající ČOV a Štoly se jeví jako vhodné řešení, avšak výhradně pro město nebo obě města. Každý jiný zájemce o koupi se totiž ocitne v daleko větší nejistotě vzhledem k variantám, které města mají k dispozici, a naprosté nejistotě u třetího partnera. Pozici města proto současně hodnotí jako silnější, než je dosud prezentována. Návrh kupní ceny z uvedených důvodů nepovažuje za odpovídající.

Materiál byl již předán vedení města jako podklad pro další projednání v zastupitelstvu města a nyní jej ZDE zveřejňujeme pro zájemce z řad veřejnosti.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama