TOP 09

Víc, než si myslíte
  • TOP 09
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,93. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

08.09.2011 17:35:39

Farský (TOP 09): Reakce na oblíbené mýty ohledně novely loterijního zákona

Farský (TOP 09): Reakce na oblíbené mýty ohledně novely loterijního zákona

Poslanec a starosta Semil Jan Farský (TOP 09) reaguje na několik nepravd a mýtů týkajících se novely loterijního zákona, která zpřísní podmínky provozování hazardních her u nás.

 Oblíbený MÝTUS: Zvýšení odvodů na veřejně prospěšné účely zvýší korupci a jejich zneužívání.

Skutečnost: Novela sjednocuje odvody na VPÚ ze čtyř sazeb na jejich horní hranici 20 %. Současně stanoví výrazně přísnější kontrolu odvodů na VPÚ: smlouvy o odvodu příspěvku na veřejně prospěšný účel musí schvalovat Ministerstvo financí (příp. obce), tyto smlouvy pak budou po dobu 5 let zveřejněny na internetu, což umožní jejich veřejnou kontrolu. Sjednocení sazeb zamezí účelovému dělení firem a umělému snižování odvodů.

Oblíbený MÝTUS: Novela zhoršuje postavení obcí při udělování licencí loterií na jejich území.

Skutečnost: Novela říká, že obce budou nově účastníkem řízení při povolování loterií a podobných her na svém území. Kromě toho budou moci vydat obecně závaznou vyhlášku, která zakáže nebo omezí hazard na celém území obce či v její části. Rovněž budou moci stanovit i provozní dobu heren. Čtvrtina z odvedené částky na VPÚ půjde přímo rozpočtu obce, která hazardem na svém území trpí.

Oblíbený MÝTUS: Novela ještě zesílí hustou síť loterií v ČR.

Skutečnost: Novela dává obcím možnost ovlivnit řízení při povolování loterií a vydat vyhlášku, která loterie na jejím území nebo jeho části loterie zakáže. Bude na uvážení obcí, kde a jak si loterie ponechají, a bude to jejich zodpovědností.

Oblíbený MÝTUS: Platná herní povolení vydaná ministerstvem financí jsou zkrácena na 3 roky, což je příliš dlouho, měl to být jen jeden rok. / Je to moc krátká doba, hrozí arbitráže.

Herní povolení jsou zkrácena na tři roky. Tato délka je kompromis, vyjednaný mezi stranami v Poslanecké sněmovně. Bylo třeba najít přiměřený rozsah zkrácení povolení, tak aby došlo k efektivnímu uplatnění obecně závazných vyhlášek regulující hazard a současně byla respektována jednou přiznaná práva.

Oblíbený MÝTUS: Novela nereaguje na nález ÚS, že provoz IVT se má řídit stejnými pravidly jako VHP.

Skutečnost: Novela je s tímto nálezem ÚS plně v souladu, podmínky pro VHP a IVT podle ní budou stejné, nález ve věci Chrastavy zůstává platný.

Oblíbený MÝTUS: Novela neřeší zdanění hazardu. / Až bude schváleno zdanění hazardu, bude novela loterijního zákona zbytečná.

Skutečnost: Novela loterijního zákona skutečně neřeší zdanění hazardu, neboť ho vyřeší (a kompetenčně ho má řešit) novela daňového zákona. Drtivou většinu pozitivních změn, které novela loterijního zákona přináší, budoucí zdanění hazardu ale nijak neovlivní, proto je dobře, že byla přijata.

Všechny změny podrobně zde:
http://www.janfarsky.cz/aktuality/47_Zakladni-zmeny-novely-loterniho-zakona/

Jan Farský, poslanec a starosta Semil

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama