ThDr. Kateřina Klasnová

Praha 1 a střední Čechy
  • BPP
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,94. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

2. 11. 2011 18:51:00

Vámi podané informace jsou zavádějící, až nepravdivé

Vámi podané informace jsou zavádějící, až nepravdivé

Otevřený dopis generálnímu řediteli Lesů České republiky Ing. Svatoplukovi Sýkorovi

Vážený pane generální řediteli,

děkuji za Vaši reakci na mé tiskové prohlášení a za nabídku mne pravdivě informovat o záležitostech Lesů ČR. Obávám se však, že Vámi podané informace jsou zavádějící, až nepravdivé.

Jak správně citujete, vyjadřuji obavu, zda-li nedochází, či v minulosti nedocházelo ke zvýhodňování jednoho smluvního partnera Lesů ČR – Holdingu LESS – formou nadstandardních úlev v platebních podmínkách.

Pod pojmem „holding“ mám přitom na mysli společnost LESS a.s. a veškeré její dceřinné společnosti, jako např. LESS & FOREST s.r.o., LESS & TIMBER s.r.o. a další, které kdy disponovaly smluvním vztahem s podnikem Lesy ČR, eventuálně s firmami vlastněnými či spoluvlastněnými Lesy ČR.

Vaši reakci však zužujete výhradně na dceřinou společnost LESS & FOREST s.r.o. Nepravdivě mne informujete, když tvrdíte, že “jedinou společností Holdingu Less, účastnící se Tendru 2012+, je společnost Less&Forrest“. Jak vyplývá z přílohy Vámi vydané tiskové zprávy ze dne 7. 9. 2011 k zahájení druhého kola tendrů či z informací z medií, z Holdingu LESS se prvního kola Tendru 2012+ účastnilo celkem 5 společností: LESS a.s., LESS & FOREST s.r.o., LESS & TIMBER s.r.o., LESS & Co., s.r.o. a Příroda s.r.o. Všechny tyto společnosti přitom podaly žádost o účast ve všech 117 dílčích soutěžích. Reálně se však patrně mnohé z nich přihlásily pouze “naoko” a jen opticky zvětšovaly počet soutěžících, což se ukázalo, když většina z nich do druhého kola nepodala cenové nabídky (podal pouze LESS & FOREST s.r.o.).

Znovu Vás proto prosím o zodpovězení otázek, které jsem Vám podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zaslala v dopise i mailem dne 24. října 2011.

Zároveň Vám, s dovolením, pokládám tyto doplňující dotazy:

1) Disponuje či disponoval některý ze smluvních partnerů Lesů ČR delší lhůtou splatnosti, než je standardních 45 dnů? V případě, že ano, uveďte jeho konkrétní obchodní název, uplatněnou lhůtu splatnosti, předmět fakturace, rok vystavení faktury/faktur a konečně celkový finanční objem, který byl takto zvýhodněn.

2) Z jakého důvodu nepožadujete po uchazečích o veřejnou zakázku 2012+ bezdlužnost vůči zadavateli?

3) Když jste si v roce 2009 vybral pana Vladimíra Krchova jako svého výrobně-technického ředitele, uvědomil jste si potenciální střet zájmů? Pan Krchov v té době pracoval ve vrcholovém managementu společnosti LESS & FOREST s.r.o.

4) Kolik m3 dřeva v minulých letech LČR prodaly, a za kolik? Všude uvádíte pouze hospodářský výsledek, ale kolik se např. prodalo smrkového dříví a za jakou cenu? A existují například výsledky srovnání LČR s hospodařením obcí, které si dřevo prodávají samy?

5) Kolik jste vynaložili v letech 2009 a 2010 na veškeré reklamní a PR činnosti a jaké firmy se na takových zakázkách podílely? Jaké investice si vyžádala inzerce v tištěných mediích od počátku roku 2009?

6) Pořídily Lesy ČR od firem Dynn a.s. nebo Time Import a.s. nějaké služby v oblasti IT od Vašeho nástupu do managementu Lesů ČR, tzn. od srpna 2007? Jaké a v jakém finančním objemu?

7) Jaké hodinové sazby pobírají právní kanceláře Jansta&Kostka a Toman, Devátý&Partneři? Jaký objem finančních prostředků tyto kanceláře inkasovaly od Lesů ČR v letech 2006, 2007, 2008, 2009 a 2010?

8) Souhlasíte s postupem výběru firmy Mexx Clanroy, která získala možnost dražit přibližně 1400 nemovitostí z majetku LČR? Víte, komu tato firma patří? Jak jste spokojen s výsledky dražeb?

Za odpovědi předem děkuji.
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama