ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,84. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

10.02.2018 22:40:00

Rekonstrukce přehrady Harcov si vyžádá omezení provozu v okolí

Rekonstrukce přehrady Harcov si vyžádá omezení provozu v okolí

Liberecká přehrada se dočká kompletní rekonstrukce. Práce začnou v první polovině příštího roku a potrvají další dva roky. Dojde mimo jiné i k odstranění nánosů z nádrže.

 „Rekonstrukcí projde samotná hráz a také podloží hráze, vybuduje se štola, ze které budou provedeny injektáže podloží, aby neprosakovala voda. Vybudovány budou, mimo jiné, nové spodní výpusti, upravena bude kaskáda s přelivy. Oprava čeká opěrnou zeď na pravém břehu přehrady,“ vyjmenovává primátor města Liberce Tibor Batthyány.

V průběhu prací dojde na částečnou uzavírku komunikace kolem harcovské přehrady a na koruně hráze. Z plánovaných 190 milionů korun náklady na realizaci vzrostly, podle projektu stavby, na 301 milionů korun. Konečná cena za realizaci díla však vzejde z výběrového řízení.

„Letos se bude soutěžit zhotovitel opravy hráze liberecké přehrady, a pokud všechno půjde dobře, tak se v dubnu příštího roku s kompletní rekonstrukcí začne,“ uvádí primátor Tibor Batthyány, který o rekonstrukci přehrady jednal s ředitelem závodu v Jablonci nad Nisou, státního podniku Povodí Labe, Bohumilem Pleskačem.

Celá oprava bude hrazena z dotačního titulu Ministerstva zemědělství „Protipovodňová ochrana III“ a spolufinancována Povodím Labe, státním podnikem. Další investiční akci pak bude rekonstrukce vtokového objektu do přehrady. „Celková rekonstrukce vodního díla potrvá dva roky a vyžádá si omezení provozu v bezprostředním okolí přehrady,“ uvádí primátor Tibor Batthyány.

Harcovská přehrada je veřejným prostorem s rekreačním potenciálem. Pozemky statutárního města Liberec přímo navazují na vodní plochu, kde majitelem a správcem pozemků je Povodí Labe, státní podnik. Po celkové rekonstrukci je město Liberec připraveno spolupracovat s Povodím Labe, státním podnikem, na úpravách okolí. Nutné je řešit okolní prostor a úpravy okolí, zejména přerostlé stromy, které by hrozily pádem.

„V roce 2016 instalovalo město Liberec pro zlepšení komfortu návštěvníků liberecké přehrady bezpečnější vstupy do vody. Pozinkovaná schodiště se zábradlím stála město 229 tisíc korun,“ připomíná primátor Tibor Batthyány. To původní, žulové, bylo v havarijním stavu. Nová kovová schodiště jsou variabilní a rozebíratelná, aby nenarušila plánované opravy nábřežní zdi a mohla pak být znovu použita.

Spodní část nového schodiště je kotvena a trvale uložena pod hladinou vody. Nové schodiště slouží jako vstup do vody z pláže, a proto nemá ostré hrany, aby nedošlo k poranění osob. Rozměry schodiště jsou na výšku 1600 mm a šířka 2000 mm.

Odkanalizování zástavby podél Harcovského potoka nad přehradou a omezení rizika lokálních povodní jsou cílem projektu, který zajistí čistou vodu v harcovské přehradě. Radní města mu dali zelenou loni v září. Řešit má komplexně nakládání s odpadními vodami na území celého města. Kapacita současné kanalizační sítě je maximálně využita a v mnoha okrajových částech Liberce kanalizace chybí úplně. Město bude na projektu spolupracovat se společnostmi SVS, SČVaK a dalšími subjekty.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama