Tomáš Jarolím

Všude samý názor a intelekt. Chtělo by to moudrost a odvahu
  • BPP
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,24. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

23.04.2015 9:56:19

Likvidace společnosti IKONOSTAS, s.r.o.

Likvidace společnosti IKONOSTAS, s.r.o.

Zasláno jako tisková zpráva na ČTK dne 23.4.2015

Tiskové prohlášeno likvidátora společnosti IKONOSTAS s.r.o., v likvidaci. Tomáše Jarolíma.


Na konci roku 2012, jsem se jako aktivista a politik zabývající se bojem s korupcí, začal zaobírat podněty, ve kterých jsem byl informován o tom, že ve společnosti s ručením omezeným IKONOSTAS, jejímž stoprocentním vlastníkem byla Pravoslavná církev v českých zemích, může docházet k závažným finančním machinacím. 


Obrátil jsem se tedy oficiálně na tehdejšího nejvyššího představitele Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku pana Radima Pulce (vladyka Kryštof), který byl také zároveň jediným jednatelem této společnosti a posléze také jejím prvním likvidátorem. Požádal jsem ho písemnou formou, stejně tak jako tehdejší nejvyšší orgán Pravoslavné církve, tedy Metropolitní radu, aby se vyjádřili k tomuto tématu. Neobdržel jsem od nich žádné vyjádření, a to ani po opakovaných žádostech. Radim Pulec se v tuto dobu také nikde přímo nevyjádřil k domněnkám, že nikdy žádné směnky nepodepsal – jak jsem ho vyzval. Učinil jediné prohlášení, a to neoficiálně do elektronického média, že on nikdy žádné miliony nedostal. To byly jediné mé aktivity,  spojené s činností společnosti IKONOSTAS, s.r.o. Na základě této zkušenosti a těchto konkrétních kroků jsem informoval veřejnost o výše popsaném. 


Po změnách, které se udály ve vedení Pravoslavné církve, a tedy po odchodu pana Radima Pulce z jejího vedení, jsem byl osloven novým vedením církve, abych se jako nestranný pozorovatel, který upozorňoval na možná pochybení v činnosti společnosti IKONOSTAS, s.r.o., ujal likvidace této společnosti a Pravoslavnou církev od možných nařčení očistil a nebo je potvrdil, každopádně však celou záležitost uzavřel.Tuto výzvu jsem přijal a byl ustanoven likvidátorem společnosti IKONOSTAS, s.r.o., dne 2. 5. 2013 rozhodnutím jediného vlastníka společnosti, a to prostřednictvím usnesení Metropolitní rady Pravoslavné církve.


Jako první krok likvidátora jsem učinil oficiální a písemnou žádost na Radima Pulce, jako předchozího likvidátora, aby mi předal veškerou dokumentaci, jak nařizuje zákon. Na mou písemnou a opakovanou výzvu však nijak nereagoval. Po několika měsících bezvýsledné komunikace s ním, kdy jsem neměl předány žádné dokumenty, jsem musel využít jedinou mnou využitelnou možnost a podal jsem na něj trestní oznámení. Následně jsem byl osloven tehdejším kancléřem úřadu Metropolitní rady, abych si převzal dokumentaci společnosti IKONOSTAS, s.r.o. To jsem také okamžitě učinil.


Předání dokumentů byl přítomen i bývalý likvidátor Radim Pulec, nicméně předání fyzicky provedl kancléř a Radim Pulec mi písemně potvrdil, že: „že nikdy neměl přístup k dokumentaci a materiálům firmy, a to ani jako její jednatel a ani jako její likvidátor“! O toto vyjádření jsem byl nucen doplnit své podané trestní oznámení (jak mi ukládá zákon), neboť tím vzniklo podezření na porušení povinností při správě cizího majetku.


Následně jsem v rámci likvidace oslovil veřejnost, a tedy potenciální věřitele, aby se přihlásili o své pohledávky, a to prostřednictvím obchodního věstníku tak, jak nařizuje zákon. Dále jsem navíc oslovil všechny bankovní instituce v zemi, abych ověřil možnost, že u nich nemá IKONOSTAS, s.r.o.,bankovní účet. Veškeré další úkony spojené s funkcí likvidátora, jsem provedl, včetně zákonem stanovené archivace dokumentů, a 7.4.2014 jsem požádal statutární orgán jediného vlastníka společnosti, tedy Metropolitní radu Pravoslavné církve, o souhlas k podání návrhu na výmaz společnosti z obchodního rejstříku, a to na základě konečné zprávy likvidátora. 


Vzhledem k situaci v Pravoslavné církvi nebyl dodržen zákonem vyžadovaný termín od rozhodnutí vlastníka po podání a musel jsem tedy požádat statutární orgán znovu. Po obdržení souhlasu vlastníka s výmazem společnosti z obchodního rejstříku, jsem podal návrh na výmaz k Městskému soudu v Praze a informoval o tom kancléře Metropolitní rady a předal mu veškerou dokumentaci. Tímto považuji svou funkci likvidátora za ukončenou.


V průběhu likvidace společnosti jsem narazil na závažná pochybení ve vedení a zejména likvidaci společnosti prvním likvidátorem panem Radimem Pulcem. Nenarazil jsem však na žádné uplatněné pohledávky a směnky tak, jak bylo podezření a musím se tedy omluvit vedení Pravoslavné církve a zejména panu Radimu Pulcovi za to, že jsem měl podezření na tuto nezákonnou činnost, které se nepotvrdilo. 


Zároveň však musím konstatovat, že to nevylučuje existenci směnek, neboť ze své povahy nemusely být součástí účetnictví, ale jen jejich neuplatnění. A vzhledem k tomu, že Radim Pulec neměl ani jako jednatel a ani jako likvidátor vůbec žádný přístup k dokumentaci, není tato možnost nepravděpodobná a samotný nezávislý institut likvidace společnosti mohl být důvodem neuplatnění směnek. 


Zcela lidsky pak mohu konstatovat, že pan Radim Pulec pravděpodobně nikdy neměl ani ponětí, co se ve společnosti děje a co provádějí jeho podřízení. Chápu tento přístup z pozice duchovního člověka, jehož poslání není na poli technokratického vedení světské společnosti.


Na základě článků v elektronickém médiu, jsem zaznamenal vyjádření pana Radima Pulce k tomu, že mnou podané trestní oznámení na něj, které bylo odloženo, je jasným důkazem, že podezření o směnkách byla nepravdivá. Musím prohlásit, že mnou podané trestní oznámení nijak nesouviselo s možností vystavených a podepsaných směnek v řádech desítek milionů korun na společnost IKONOSTAS, s.r.o., a tedy to z tohoto podnětu nemohla policie ani prošetřovat. Trestní oznámení na pana Radima Pulce mnou podané se dotýkalo čistě jeho výkonu funkce likvidátora společnosti IKONOSTAS, s.r.o., a průtahů při předávání její dokumentace. Proti odložení trestního oznámení jsem dokonce ani nepodal stížnost, i když se domnívám, že písemné vyjádření Radima Pulce a jím konstatovaný fakt, že nikdy neměl přístup k dokumentaci společnosti a také jí nikdy řádně nepředal, naplňuje mojí představu porušení povinností při správě cizího majetku.


V průběhu likvidace společnosti se na mne obrátil právní zástupce Radima Pulce s ultimativní žádostí, abych neprodleně uvedl svou omluvu tak, jak jsem deklaroval. Tato žádost byla koncipována jako návrh tiskové omluvy do médií, či výsledku soudního řízení. Přesně formulována a dokonce přesně adresována na jedno jediné elektronické vydavatelství. Po celou dobu funkce likvidátora společnosti jsem byl rozhodnut nereagovat, a to zejména mediálně na dění kolem společnosti IKONOSTAS, s.r.o., dokud nebude likvidace uzavřena. 


Nikdy bych pak nejednal pod takto nepatřičným právním tlakem, a proto jsem na takovéto podněty nijak nereagoval. Mrzí mne, že Radim Pulec jako vladyka Kryštof nezabránil na začátku celému podezření tím, že by rázně potvrdil a odmítl, že by podepsal nějaké směnky jako představitel společnosti IKONOSTAS, s.r.o., nicméně chápu, že prostě vůbec nevěděl co se v této společnosti děje.


Tomáš Jarolím – likvidátor společnosti IKONOSTAS, s.r.o.

V Teplicích, dne 23. 4. 2015

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama