Tomáš Macura

  • ANO 2011
  • Ostrava
  • primátor
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,52. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

04.11.2017 18:18:00

Hlásiči a detektory chceme vybavit všechny byty ve správě městských obvodů

Hlásiči a detektory chceme vybavit všechny byty ve správě městských obvodů

Město Ostrava vybaví obecní byty požárními hlásiči a detektory oxidu uhelnatého (CO). Do bytů bude namontováno 2799 hlásičů požáru a v domácnostech, které využívají k ohřevu tepelné zdroje, město nechá navíc nainstalovat 1682 detektorů CO.

 Radní města odsouhlasili vítěze veřejné zakázky, který zařízení dodá za necelých 2,2 milionů a hlásiče požárů a detektory oxidu uhelnatého tak město nakoupí o zhruba 800 tisíc levněji. Původní odhad byl cca 3 miliony korun. „V příštím roce bychom chtěli obvodům nabídnout druhou šanci, aby si o tato zařízení požádaly. V Ostravě bychom rádi vybavili hlásiči a detektory všechny byty ve správě jednotlivých městských obvodů. Předběžný zájem už z Jihu a Mariánských Hor máme,“ řekl ostravský primátor Tomáš Macura.

V majetku ostravských městských obvodů je celkem 1037 bytových domů s 12 872 byty. Velké množství bytů spravují právě obvody Ostrava-Jih a Mariánské Hory a Hulváky, které v první vlně o hlásiče a detektory nepožádaly.  Z oslovených městských obvodů se o nákup detektorů do obecních bytů přihlásilo celkem 14 obvodů, dva další – Ostrava-Jih a Mariánské Hory a Hulváky – již částečnou instalaci provedly v minulosti na své náklady, ale v tomto případě nabídku města nevyužily. Zbývajících 7 obvodů nabídku nevyužilo, protože většina z nich nedisponuje obecními byty. Nejvíce hlásičů zatím získají obvody Slezská Ostrava (1051), Poruba (702) a Moravská Ostrava a Přívoz (300). Nejvíce detektorů oxidu uhelnatého bude nainstalováno v Moravské Ostravě a Přívozu (500), Slezské Ostravě (304) a v Radvanicích a Bartovicích (267).

Hlásič požáru je jednoduché zařízení, které obsahuje v malé krabičce všechny komponenty potřebné pro detekci vznikajícího požáru a vyhlášení poplachu. Díky instalaci těchto hlásičů dochází v případě požáru ke zkrácení doby od jeho vzniku do zpozorování. Tím se také minimalizují následky požárů, především ztráty na životech. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (HZS MSK) potvrdil, že průměrně 40 procent všech úmrtí při požárech je způsobeno požáry v bytech.

Detektor oxidu uhelnatého signalizuje přítomnost nebezpečného plynu již při velmi malých koncentracích, kdy ještě není přímo ohroženo zdraví nebo život osob, které jej dýchají. Včas tím upozorní na vznikající nebezpečí. Oxid uhelnatý se uvolňuje ve špatně spalujících zařízeních, jako jsou ohřívače vody, kotle, krby a další zařízení spalující uhlí, dřevo, plyn, oleje nebo naftu. Tento plyn je jedovatý a člověk jej není schopen zaregistrovat, protože je bez zápachu a je neviditelný. Detekuje jej pouze speciální zařízení, které nyní získají domácnosti využívající výše uvedená zařízení k vytápění a ohřevu.

Ředitel HZS MSK Vladimír Vlček dodává: „Jsem nesmírně rád, že se akce – vybavení obecních bytů autonomní detekcí požárů a oxidu uhelnatého podle požadavků městských obvodů v Ostravě realizuje; v této souvislosti patří díky vedení města a zejména primátorovi, který se o uskutečnění projektu osobně zasadil. Jedná se o ukázkový případ takovéhoto vybavení obecních bytů a lze si jen přát, aby ostatní města a další vlastníci bytů následovali příkladu Ostravy. Jsem přesvědčen, že toto řešení dokáže ve svém důsledku zachránit mnoho životů našich spoluobčanů.“

Nákup detektorů bude financován z Fondu pro upevnění veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany osob a majetku, jehož zdrojem jsou mimo jiné prostředky z vybraných pokut udělených Městskou policií Ostrava. Poslouží tak dobrému účelu.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout