Tomáš Vymazal

  • Piráti
  • Jihomoravský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,49. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

21.04.2021 18:30:00

Pěstování malého množství konopí je přestupek, jeho usušení je trestný čin

Pěstování malého množství konopí je přestupek, jeho usušení je trestný čin

Projev na 98. schůzi Poslanecké sněmovny 21. dubna 2021 k zákonu o léčivech

 Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi jen velmi stručně shrnout, jaké pozměňovací návrhy k tomuto sněmovnímu tisku podávám. Podrobněji je okomentuji potom ve třetím čtení, protože dneska tady s tím nechci zdržovat.

V první řadě jde o kompromisní pozměňovací návrh, který jsem připravoval s kolegou Patrikem Nacherem a který je inspirován návrhem Petra Plevy z ODS. Tento návrh by dospělým bezúhonným občanům umožnil pěstovat tři rostliny konopí a nakládat s výsledným produktem. Tento kompromisní pozměňovací návrh neumožňuje bezúplatné předání, které bylo v našem posledním návrhu velmi kritizováno. Hodlám tento návrh načíst ve dvou variantách, které se liší tím, kolik informací je třeba uvést při splnění nově zaváděné ohlašovací povinnosti. První varianta vyžaduje pouze identifikaci osoby pěstitele, doklad o její bezúhonnosti, identifikaci místa, kde bude konopí pěstováno, případně souhlas vlastníka nemovitosti s pěstováním a zpracováním konopí. Druhá, přísnější varianta vyžaduje navíc také dodání fotodokumentace pěstebních prostor. Smyslem návrhu je zajistit dostupnost konopí pro vlastní potřebu.

V rámci třetího návrhu bych rád narovnal nelogičnost, na kterou je dlouhodobě právem poukazováno. Pěstování malého množství konopí pro osobní potřebu je přestupek, ale zpracování stejného množství je trestným činem. Podotýkám, že jde stále o to samé konopí, jen ho např. usušíte - a je to bráno jako zpracování a už je z toho trestný čin. Navrhuji proto klasifikovat jak pěstování, tak zpracování jako přestupek. Je třeba zaručit právní jistotu občanů ve věci tohoto jednání, které má tak nízkou společenskou škodlivost.

Další návrh obsahuje sjednocení použití definic v současnosti zmatečně užívaných pojmů konopí a rostlina konopí. Něco takového je v oblasti, v níž hrozí trestněprávní postih, zcela nezbytné. Protože považuji prevenci rizikového návykového chování za klíčovou, navrhnu též umožnění nakládání s malým množstvím návykové látky při poskytování adiktologických služeb, tedy např. při aplikaci dané látky pod odborným dohledem v rámci adiktologické intervence. S tím také souvisí rozšíření zmocnění vlády České republiky v otázce, které všechny látky by měly být na seznamu zakázaných návykových látek. Toto je obsahem mého šestého návrhu.

Poslední čtyři pozměňovací návrhy, které předkládám, napravují dlouho přehlížené nepřesnosti a nelogičnosti, na které je poukazováno ze strany odborné i laické veřejnosti. Jde např. o limitaci vydávání dovozního a vývozního povolení, nutnost vysokoškolského vzdělání pro práci s návykovými látkami na těch pozicích, které takto vysokou kvalifikaci nevyžadují, nebo rozšíření výjimek z režimu nakládání s návykovými látkami pro botanické zahrady. Tyto návrhy pokládám za zcela nekonfliktní - ty čtyři poslední - a proto je nebudu rozebírat do detailů. Konkrétní odůvodnění je uvedeno v samotných pozměňovacích návrzích. Děkuji za pozornost a prosím vás potom o podporu ve třetím čtení.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama