ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,88. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

19.07.2012 15:12:38

Věci veřejné odmítají stanovisko ministerstva financí k hazardu

Věci veřejné odmítají stanovisko ministerstva financí k hazardu

Ministerstvo financí vyzvalo Věci veřejné, aby ze svých webových stránek odstranilo článek pod názvem "Obce mají povinnost kontrolovat výherní hrací přístoroje".Věci veřejné to vnímají jako souhlas ministerstva s hazardem v českých obcích a městech.

Ministerstvo financí vyzvalo Věci veřejné, aby ze svých webových stránek odstranilo článek pod názvem "Obce mají povinnost kontrolovat výherní hrací přístoroje". Jak vyplývá z dopisu, ministerstvo zásadně odmítá závěr vyplývající z tohoto článku.

Věci veřejné to vnímají jako souhlas ministerstva s hazardem v českých obcích a městech. S tímto stanoviskem se nemohou ztotožnit a svůj odmítavý postoj vyjádřily prostřednictvím otevřeného dopisu předsedy strany Radka Johna ministerstvu financí.

Znění dopisu:

Vážený pane náměstku,
reaguji na Váš dopis k interpretaci zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „loterijní zákon“).
Potvrzuji, že naše tiskové oddělení informovalo média o povinnosti obcí kontrolovat výherní hrací přístroje a to bez ohledu na vyhlášky. Na platnosti všech informací uvedených v této zprávě nadále trváme.
V diskutovaném článku je citován zákon a doslovně se zde uvádí: „Podle stávajících právních předpisů nesmí být v hernách vyšší počet video loterijních terminálů než mechanických výherních přístrojů“. Z uvedeného jasně vyplývá, že nehovoříme o počtu kusů či dokonce omezení maximálního počtu přístrojů, jak se ohrazujete ve Vašem dopise, ale o vzájemném poměru jednotlivých typů terminálů. K tomuto tvrzení nás vedl nález Ústavního soudu 202/2011, který uvádí:
„Ústavní soud na základě popisu zařízení dospěl k závěru, že charakter ineraktivních videoloterijních terminálů, neumožňuje jejich podřazení pod úzkou definici výherního hracího přístroje podle § 17 odst. 1 loterijního zákona, neboť videoloterijní terminály jakožto koncové herní stanice, které jsou součástí širšího a složitějšího systému, jehož jádro je umístěno centrálně, postrádají vlastnost kompaktnosti, kterou vyžaduje definice obsažená v § 17 odst. 1 loterijního zákona.“
Pro úplnost uvádím, že interaktivní videoloterní terminály nazývá Ministerstvo financí „jiná technická herní zařízení“.
Z výše citovaného nálezu je zřejmé, že interaktivní videoloterijní terminály jsou jiným zařízením než výherní hrací přístroje. Loterijní zákon rovněž v § 43 odst.7 stanoví: „ Loterie a jiné podobné hry, které nesplňují všechny podmínky tohoto zákona, nelze povolit.“
Na základě výše uvedených faktů musíme trvat na svých tvrzeních a to, že Ministerstvo financí jednalo proti právně a proti ústavně, pokud povolilo do heren vyšší počet interaktivních videoloterijních terminálů, než je počet výherních hracích přístrojů v téže herně.
Uvedené právní předpisy rovněž jasně definují, povinnost obcí kontrolovat všechny herny na svém území. Pokud dojde ke zjištění, že interaktivní videoloterijní terminály převyšují ve svém počtu výherní hrací automaty v provozovně, pak je obec povinna požadovat na Ministerstvu financí, podle shora uvedených právních předpisů, požádat o zrušení povolení k provozu. Ministerstvo financí je pak povinno toto povolení zrušit a případně vydat postihy za nesplnění.
Věřím, že jsem dostatečně ozřejmil nepochopení našeho sdělení a že Ministerstvo financí bude konat vše pro maximální omezení hazardu v České republice.

V úctě,
Radek John, předseda VV
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama