Vincent Pribula

  • BPP
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,81. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

06.09.2017 21:45:30

Odchod z EU a NATO bude realitou?

 Odchod z EU a NATO bude realitou?

Politici neustále padají ve své odtrženosti od lidí, kterým mají sloužit.Představa, že volení zástupci lidu, poslanci, senátoři, vládní úředníci, celý systém státní moci, včetně policie a armády, dělají vše nejlepší pro blaho vlastních lidí a kultury, je doslova a do písmene iluzí!

Političtí vůdci a zdebilizované masy včetně mládeže, utvořily kooperující systém dekadence mravního rozkladu a humanitního šovinismu. Za dané situace a v přímém ohrožení vlastního státu, rodin a sociálně kulturního prostředí, jsou politické elity rakovinou a zhoubným nádorem. Představa, že tito jedinci jsou schopni adekvátní reakce a tvrdé obrany zájmů vlastních lidí je mimo realitu. Předvolební akce proti  Babišovi je ukázka, jaká je politika žumpa, kde nic z morálky neplatí.Jsou schopni ho klidně zavřít třeba na 1 den a poté s omluvou pustit. Sládka ona žumpa  také zavřela před volbou Havla. Himl hergot, donr vetr, všem snad do čista přeskočilo!

Vládnoucí elita zahodila logiku a racionalitu myšlení.Celý systém natolik zdegeneroval,že vytvořil postižené jedince. Necítí potřebu identity s vlastním druhem, žijí v permanetním neklidu a těžce formulují myšlenky.Pohled i poslech ráčkujících a šišlajících osobností, reportérů, neschopných téma udržet a stejno tak téma opustit.Nepřekročitelná myšlenková hranice je pro všechny stejná. Západ je dobrý - Rusko je zlé! Vetřelci jso dobří - Češi jsou xenofobové.

Ze státních médií je suita propagandistů a tvůrců nové politiky nevolených jedinců. Kam lze dohlédnout je tu ráj stupidního myšlení, chování a není sféra života, kterou by nepostihl úpadek.Otroci ve fabrikách nemají k protestům sílu a odborový předáci se vždy nějak dohodnou se zaměstnavateli. Ona žebrácká mzda na chvostu států EU by v případě skutečných odborů vedla k mnoha generálním stávkám. Je to až dojemné, ta skloněná záda před vrchností a ponížené čekání na drobky. Zatím co máme rekordní počet miliardářů, stejně stoupá generační chudoba.A k té generační chudobě nám panstvo pozve negramotné vetřelce s myšlením středověku. Místo podpory vlastních lidí, miliardy pro HateFree a miliardy neziskovým parazitům, kteří klidně budou likvidovat vlastní kulturu, ze které vzešli a která jim dala od kolébky vzdělání a životní prostor.

To vše se děje s plným vědomím naší vlády, poslanců a senátorů. Celá vládní elita maskuje fatální ohrožení všech občanů Čr. Kdo doufá, že je osvítí racionalita a vlastenectví je obdivuhodný optimista a slepě věří, že politici mají řešení.Systém moci, kterým vládnou naši politici je v koncích, už nemají ty zásadní nástroje na řešení problémů.  Vlastní odpovědnost schovali za rozhodnutí vyšší moci EU. Tajné dodatky smluv, jednání jen pro vyvolené a vše bez účasti veřejnosti. Inu, pro demokracii se musí přinášet oběti.

Krom vlastizrádců v politických stranách a hnutích, máme stejná vlastizrádná média.  Vrcholem ledovce je nákaza multi kulturního moru, která postihla i některé vysoké školy včetně docentů a profesorů. Své společenské renomé degradovali na lokaje a je nepochopitelné, jak útočí na vlastní stát, který je dobře živí a dává akademické svobody. Je to již průhledné a historicky ověřené, proč se cpou parazité s přednáškami na vysoké školy mezi studenty. Prostě mládež musí být přetvořena a převychována. Děti ukřičí vlastní rodiče, ukřičí vlastní učitele a pak půjdou bourat starý svět a staré hodnoty. Umazané kříže kostelů a katedrál na propagačních letácích je jasný vzkaz. První kdo křičel uprchlíci vítejte, byli děti, studenti škol. Zvykejte si na Islám, protože ten volby nepotřebuje!

Nic z historie neplatí.

Revizionismus je další metastáze politického moru. Kdo jsou ti novodobí badatelé historické pravdy?Kdo a proč vytváří nové a nové témata ke zkoumání? A proč vždy Češi jsou ti největší parchanti v popisu novodobých historiků? V závěrech uráží Čechy a mění historické fakta.Nikým nevolená parta vyškolených kádrů ideově obsazuje školky a školy.Historie je přepsaná a tak se bude učit po novu. Pár jedinců, kteří se né a né vzdát rozumu a hrdosti, nemají lehké postavení. Opět platí, že chytří lidé jsou velmi nebezpeční!

Ožívají stará hesla z nového řádu!

Myj se, dodržuj čistotu a pořádek! Jedna veš, tvoje smrt! Staří a nemocní nesmí překážet zdravím a silným! Autorita vychová zase jen autoritu!Zabijte si svoji babičku, až bude stará a nebude moci! Jak nazvat toto šílenství eutanazie, kdy až nebudete moci, utratí staré a nemocné jako psa? Podpora ze strany politiků a aktivistů je přímo zvrácená ukázka a selhání zdravotního systému. Už se ničeho neštítí, protože elita psychopatů, korporátních sadistů nemá strach, že je někdo vyžene od koryt a zničí systém, ve kterém panují. Pod svou  kontrolou mají výkonnou moc a z ruky krmí tisk, umělce a jiné parazity v podobě kulturních soldatesek.Ta obrovská přesila s miliardy a deprivanty všech druhů vládne doma, v EU a téměř po celém světě.Kdo se dobrovolně adaptuje na zvrácený systém, je v podstatě také mentálně postižený.

To dříve doženou masy do války, než by se vzdali moci. Vždy to fungovalo a bude i dnes.

Každé volby jdou voliči k urnám ve víře lepšího života a poměrů ve společnosti. Po tolika letech zkušeností se stále stejnými lidmi v politických stranách opět lidé zvolí stejné papaláše a stejné parazity. Zvrácený systém, který se ukotví, nakonec lidé chrání a akceptují.

Bude v České republice převrat, revoluce? Mnoho faktů ukazuje, že bude? Jakou bude mít formu je otázka?

Skutečný boj probíhá mezi super bohatou elitou a politiky, kteří je stvořili. Karty se obrátili a bezmocní politici jen doufají, že neztratí sponzory. Business plán už politiky nepotřebuje!  Pokud bude třeba ukrást opět miliardy/Lithium/ není problém pár milionů pustit z kořisti. Sám premiér Sobotka tvrdí ,že jsme otevřená ekonomika a tak je jedno, kdo bude vlastnit České přírodní zdroje. Že nemáme vlastní vodu už nikomu nepříjde podivné.

Počet všech nesmyslných zákonů trhá rekordy a další jsou na stole a čeká se, až bude po volbách.

Voliče nemůžeme stresovat oznámením o 500 000 přesídlenců. Nemůžeme stresovat voliče rozhodnutím Evropské vlády pro Čechii, jak a o koho se máme postarat ve jménu společných hodnot. Nemůžeme voliče stresovat, že v Čechii se bude používat opět pojmenování Sudety a jisto jednoho dne se ukáží v pravém světle Hermanovi a Bělobrádkovi  spanilé jízdy za krajany ze Sudetendeutsche Landsmannschaft.
Téměř všichni politici v nějaké funkci mají dost informací a vědí mnohem více. Proč nic neudělají, proč a čeho se bojí a proč tak snadno zrazují své vlastní sousedy a přátele, jako své voliče a vlast? Vždy dostanete politicky korektní odpověď. Hodnoty demokracie, svoboda, láska k bližnímu. Výborně vymyšlená, dokonalá beztrestná likvidace vlastního státu. Všichni chtějí přece pomáhat a za pomoc se netrestá! Představa salonních intelektuálů, politických mrtvol a všeobjímající společenské stupidity uvažování si myslí, že nebude společenských tlaků na politickou změnu a dokonce na změnu systému. Vidíme na tisících vetřelcích, jak lomcují bránami evropských států a jdou si vzít, co potřebují a zabrat pro sebe nová území. Není odvaha bránit a chránit vlastní kulturu, nebude nikdo bránit majetky miliardářů, kteří pohrdají lidmi a jejich osudy jsou jim ukradené.

Za dveřmi jsou další volby, miliony vyhozené z oken na propagaci bezbřehého egoismu, narcismu a skupinové hlouposti. Z voleb je pouhá divadelní komedie s předem daným výsledkem.

Občas se ukáže nová politická síla, ovšem složená opět z politických turistů. Tolik energie pro další papaláše na jejich zvolení, aby stejně jako všichni, ukradli poslední zbytky svobod a udrželi v Čechii otroctví. Žádná politická strana nemá moc provést očistné změny a již v zárodku má svázané ruce podřízeností korporátním bossům.Nikdo z poslanců na náměstích měst nesdělí v úsměvu, kolik miliard přihráli neziskovému sektoru, kolik miliard vyčlenili na integraci vyznavačů Islámu, jako nových spoluobčanů. Politickým vůdcům, je právě na těch náměstích vhodné připomenout zásadní věci. Co tak sběr víček pro vetřelce a miliardy pro naše nemocné děti a pro nemohoucí babičky a dědy na LDN? Jsou to ty správné otázky?


Jak se zbavit politiků, kteří kolaborují s cizí mocí proti vlastním lidem?Jak vyhnat parazity z neziskovek i s jejich chlebodárci?

Všechny snahy odvolat a potrestat prolhané politiky a kolaborující vlastizrádce skončili u slov.Nezávislá média posledních ostrůvků svobody projevu dělají, co mohou.  Mlčenlivý souhlas je reakcí na prohnilost a zvrácenost stupidního chování politiků. Je to enormní bezmocnost a stejno tak, enormní naštvanost. Pěkně to novodobé šlechtě vychází. Lid remcá, ale neohrožuje a nějaké pouliční vyřvávání, je přece politický důkaz, že na venek demokracie funguje.

V Čechách demokracii ukradli korporátní fašisti a Euro federalizovaní pohrobci.

Ekonomický spolek největších korporátní poskoků, to je Evropská Unie! Dotace, to jsou nástroje moci a vydírání a likvidují trh i s měnou. Už nemá smysl reagovat na stupidní nařízení z Bruselu! Vysavače, okurky, genderová rovnost, invazní mor likvidující státy EU. Za každým rozhodnutím proti vlastním lidem a v jeho neprospěchu jsou konkrétní jména. Ty je třeba pamatovat a bedlivě sledovat. Jednají bez mandátu, kudy chodí, tam škodí a vše chtějí mít pod kontrolou.Nedají si pokoj a stále budují pevnější hráz mezi šlectou a těmi dole.Nesmyslné zákony, kriminalizace kritického myšlení a zvrhlá podpora genderu je konečná.Nebudu akceptovat žádné třetí či páté pohlaví a sociálně kulturní experimenty. Lidem je již zle, při pohledu na politické špičky v čelech homosexuálních průvodů. Steně zle je lidem při pohledu na semknuté pohlaváry, když jejich migranti vraždí a plení. Že si máme zvykat?Takové slovo snad nemůže použít soudný a emočně vyzrálý jedinec?Pokud je to politik, je to na soud a oprávněný morální lynč!  Ti lidé snad nemají něco v hlavě v pořádku. Po dojemném pozérství smutku opět usednou a pokračují v dalším sebe zničujícím ústupkům Islámu.


Po možnosti volby pohlaví, přijde možnost se cítit pruhovaným prasetem, koněm, slonem a vším, čím chcete být. Místo řeči bude možné hýkat, kvičet a ržát a vyžadovat genderové záchodky s podestýlkou a čerstvou slámou.

Je to další přímá i nepřímá podpora zvráceností ze strany Evropské gender rovnováhy. Dnes jdou politické špičky v první řadě pochodu Adamitů a druhý den se budou v Čt předvádět, jak jim záleží na rodině.Volební divadlo začíná, kdo má ještě sílu na vzdor, může se ptát a pokládat správné otázky.Je pravděpodobné, že opět lidé uslyší, ty samé odpovědi.

Je třeba nahlas sdělit všem mocensky posedlým psychopatům, zrádným politikům, parazitům ze všech pitomých neziskovek, nikým nevoleným aktivistům a válečným štváčkům  dost!!!!!!!

Konec Vaší manipulace, konec sociálních experimentů a Vašich debilizačních nástrojů!Je čas vystoupit ze zločineckého uskupení NATO a z Evropského otrockého paktu EU.Budou si muset najít jiné levné otroky pro jejich zisky.Vždy nás Západní státy a jejich hodnoty zradili, podvedli a zradí opět. Slunce vyjde i po odchodu z Evropské Unie a stejně vyjde po odchodu z NATO. Je nutné vypsat referenda a odstavit politiky, kteří brání lidovému hlasování. Neutralita je možná a místo pomatených přednášek na téma migrace, navést téma neutralita České republiky. Armádu, tedy její zbytky poslat z Ruských hranic na domácí hraniční čáru hlídat životní prostor, který patří jen občanům České r. Odmítám dát hlas politikům, kteří mne okrádají  a chtějí přinutit, dělit se o můj životní prostor a chtějí  mi odebrat právo na obranu. O životní prostor se bojuje a bojovat bude!
Evropská Unie se rozpadá a rozpadá se sruktura  NATO. Je třeba se připravit na bolestné změny.

Nevyhnutelnost je za dveřmi!

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama