Volte Pravý Blok www.cibulka.net

  • PB
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,46. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

07.09.2009 14:01:42

Životopis Petra Cibulky

Životopis Petra Cibulky

Aktualizovaný životopis předsedy politické strany Volte Pravý Blok - stranu za ODVOLATELNOST politiků, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET

<span class="clatext"></span><p align="justify"><span style="font-family: arial black; font-size: 36pt;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12pt;">Narodil se 27. 10. 1950 v Brně. Devítiletku dokončil v Brně-Komíně, kde absolvoval už v roce 1962 své první střety s komunistickým režimem pro své demokratické prozápadní smýšlení. Velmi aktivně se v Brně zúčastnil protisovětských demonstrací v srpnu 1968 a protisovětských a protikomunistických demonstrací v roce 1969. Zatčení a uvěznění se tehdy dokázal vyhnout. Poté maturoval na SVVŠ (gymnáziu) a na Střední průmyslové škole stavební. Vysokoškolské vzdělání nedokončil z politických důvodů, kdy odmítl komunistické lži, obsažené v "Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti". Od přelomu 60. a 70. let se začal aktivně podílet na ilegálním rozšiřování západní kultury v okupovaném Československu. Tuto činnost postupem let stále prohluboval a dokázal ji rozšířit do celorepublikového měřítka. Roku 1973 objevil existenci Jazzové sekce Svazu hudebníků ČR, orientující se čím dál víc na alternativní myšlenkové a kulturní proudy, které se postupem času staly pro komunistický režim vysoce nežádoucí, což vedlo k přímým policejním a justičním represím. V Jazzové sekci Petr Cibulka aktivně pracoval až do konce komunistické diktatury. </span></span></span></p><p align="justify"><span style="font-family: arial black; font-size: 36pt;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12pt;">V polovině 70. let pak konečně narazil na výsledky práce nekompromisního českého kulturního undergroundu, soustředěného kolem Ivana Jirouse a skupin Plastic People, DG307 a dalších, jejichž východiska a tvorba ho v moři znormalizované komunistické "kultury" okouzlily. </span></span></span></span></span></p><p align="justify"><span style="font-family: arial black; font-size: 36pt;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12pt;">Po návratu z vojenské presenční služby, kterou Petr Cibulka vykonával v hodnosti vojína v letech 1975-77 - kde ho zastihl monstrproces s aktivisty českého undergroundu, na to navazující vznik volného sdružení odpůrců komunistické diktatury Charta77 a následná režimní protiakce Anticharty, podpořená všemi, kdo tehdy ve vojensky okupovaném Československu na oficiální komunistické scéně něco znamenali - se mu podařilo navázat přímé osobní spojení s okruhem prvních signatářů Charty77 a pražským jádrem českého undergroundu. Jak tento sen - díky naší vlastní duchovní, mravní, hodnotové a z toho vyplývající hluboké politické dezorientaci, pasivitě, nerozhodnosti a poraženectví - nakonec skončil, vidíme všude kolem sebe a mnozí z nás - zcela po zásluze - už i sami na sobě. Jak a jakými prostředky to můžeme změnit - nasazením sama sebe a svojí vlastní vytrvalostí - je však velice dobře známo:</span></span> <span style="font-family: Arial Black;"><span style="font-size: 14pt;"><span style="color: #ff0000;"><span style="text-decoration: underline;"><strong> Ze stále aktuálnějšího dokumentu Prohlášení Charty 77: Třicáté výročí Charty 77 pohledem bezejmenného a TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ, CO SE DNES NIKOMU NEHODÍ!!!</strong> </span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><span style="font-family: arial black; font-size: 36pt;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: Arial Black;"><span style="font-size: 14pt;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007010501"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007010501</span></a></span></span></span> </span></span> </span></span></span><p align="justify"><span style="font-family: arial black; font-size: 36pt;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12pt;">Od tohoto zlomového okamžiku poloviny roku 1977 už Petr Cibulka nepracoval na poli obrany lidských práv a svobod - pojímaných v nejširším smyslu toho slova - nikdy osamocen. Na druhé straně se však stal velmi rychle cílem přímého komunistického okupačního teroru, který ho dostal mezi 15. dubnem 1978 až 14. říjnem 1988 pětkrát do vězení, kde strávil v nelidských podmínkách komunistických věznic a koncentračních táborů skoro pět let (přesně 59 měsíců). Všechny základní informace je možno najít v dokumentech Charty77 a ve sděleních Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) z let 1977-1990, které jsou dnes k disposici na Internetu na adrese <strong><a href="http://www.cibulka.net/77/index.htm">http://www.cibulka.net/77/index.htm</a></strong></span></span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 12pt;">. Podrobnosti pak Petr Cibulka popsal ve svém obsáhlém rozhovoru <strong>Tři večery s Petrem Cibulkou: <span style="text-decoration: underline;"><span style="font-family: arial black;">KDO CHCE BOJOVAT, HLEDÁ ZPŮSOBY, KDO NECHCE BOJOVAT, HLEDÁ DŮVODY!!!</span></span></strong> z jara 1987, který je k disposici rovněž na Internetu na <strong><a href="http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=%202004042301">http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004042301</a></strong></span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 12pt;">. </span> </span></span></span></p><p align="justify"><span style="font-family: arial black; font-size: 36pt;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 12pt;">Ze zatím posledního uvěznění, kdy mu hrozilo za vydávání a distribuci komunisty zakázaného literárního a hudebního samizdatu až 10 let, byl Petr Cibulka propuštěn deset dní po "sametové revoluci" 17. listopadu, tedy 26. listopadu 1989 a během dvou dní se s maximální intenzitou zapojil do práce Občanského fóra v Brně, kde se stal vedoucím Informačního a tiskového centra OF (ITC). Po 10 týdnech došlo v brněnském OF k zásadnímu rozporu ve věci postoje k dalšímu působení komunistických kádrů ve vedoucích pozicíh, který přerostl rámec Brna a řešil se na všech úrovních OF. Tento spor, známý jako spor Šabata - Cibulka, byl rozhodnut až masovými demonstracemi občanů v centru Brna, které donutily komunistické vedení města, vládnoucí s podporou "revolučního" OF a všech "revolučních" (post) komunistických masmédií, nakonec odstoupit. Podrobnosti těchto dodnes utajovaných události jsou k disposici na Internetu v dokumentu <span class="clanadpis"><strong>1990.03.18.: </strong><span style="font-family: arial black;"><span style="text-decoration: underline;">TAJNÁ KAPITOLA Z NAŠÍ NEDÁVNÉ HISTORIE: KDYŽ LEŽ A NENÁVIST ZVÍTĚZILY POD VEDENÍM PRESIDENTA VÁCLAVA HAVLA NAD PRAVDOU A LÁSKOU</span></span><strong><span style="text-decoration: underline;">:</span> </strong><a href="http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004042302"><strong>http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004042302</strong> </a></span>. </span> </span></span></span></p><p align="justify"><span style="font-family: arial black; font-size: 36pt;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 12pt;">Od tohoto okamžiku se Petr Cibulka opět dostal - pod drtivým politickým tlakem (post) komunistického vedení vládnoucího "revolučního" OF a všech tehdejších i dnešních sdělovacích prostředků, které nevynechaly jedinou příležitost ho pošpinit a zdiskreditovat - velice rychle do stejné posice, ve které byl do 17. listopadu 1989, kdy tento privatizační puč KGB-GRU u nás započal. To vedlo Petra Cibulku v létě 1990 k rozhodnutí založit na troskách protikomunistického křídla OF v Brně nadaci "Nezávislé informační a tiskové centrum na podporu demokratických iniciativ", vlastnící malou tiskárnu, zařízenou technickým vybavením, poskytnutým aktivními exilovými skupinami odpůrců komunismu, aby mohl pokračovat v tom co dělal před listopadem a v období sporů v Občanském fóru, tedy v šíření necenzurovaných politických informací a myšlenek. V letech 1990 - 1991 pak spolu s jinými založil pozdější vysokonákladový týdeník NECENZUROVANÉ NOVINY s celostátním působením. Jejich informační a myšlenkový obsah, který je dnes k disposici na Internetu, patří s odstupem mnoha let k tomu daleko nejkvalitnějšímu a nejpravdivějšímu, co zde bylo od roku 1990/91 až do dnešního dne publikováno. </span> </span></span></span></p><p align="justify"><span style="font-family: arial black; font-size: 36pt;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 12pt;">Nejznámějším skutkem NECENZUROVANÝCH NOVIN bylo vydání seznamu důstojníků a spolupracovníků komunistického Gestapa, tzv. Státní bezpečnosti, později i všech členů Politbyra a Ústředního výboru Komunistické strany Československa od roku 1945 do roku 1990, dále vyznamenaných důstojníků komunistických SS Lidových milicí 1948 - 89, důstojníků KGB a GRU, působících v České republice, tisíců komunistických soudců a prokurátorů, působících dodnes ve všech vyšších patrech české (post) komunistické justice, kterou plně ovládají, komunistických a estébáckých kádrů dnešního ministerstva zahraničí, atd. </span> </span></span></span></p><p align="justify"><span style="font-family: arial black; font-size: 36pt;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 12pt;">Za své aktivity po 17. listopadu 1989 Petr Cibulka absolvovat mnohonásobně více policejních vyšetřování a soudních procesů, než v dobách otevřené komunistické diktatury a přímé sovětské vojenské okupace. Jednalo se o stovky policejních výslechů nebo soudních jednání! <strong> <span style="text-decoration: underline;">Petr Cibulka se tak stal pro své polistopadové politické a publicistické aktivity nejčastěji trestně stíhaným a souzeným člověkem v České republice a zřejmě i na celém světě!</span></strong> </span></span></span></span></p><span class="clanadpis"></span>
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama