Zbyněk Passer

  • HPP
  • Praha-Koloděje
  • starosta
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,66. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

07.10.2014 11:29:56

Metro D za 60 mld. Kč?

Metro D za 60 mld. Kč?

Na posledním Žofínském fóru přišel primátor Hudeček opět s dalším předvolebním trumfem: plánovaná stavba nové trasy metra D ze stanice Náměstí Míru do Písnice má vyjít na 60 miliard korun! Levnější varianta by přitom přišla pouze na 45 miliard.

Trasa D pražského metra- nekonečný příběh

Samostatná trasa D metra byla již dávno zvažována jako klasické metro stejné koncepce jako trasy A,B a C a již počátkem 90. let byly zpracovávány příslušné studie. Od té doby vzniklo několik variant této trasy, přibylo váhání mezi klasickým a lehkým metrem, povrchovou  nebo podzemní variantou, resp.  jejich kombinací, především ale došlo k nekonečným odkladům s výstavbou. Tento stav v různých obměnách trvá dodnes.

Z dostupných zdrojů Metroprojektu  vyplývá, že  teprve  před rokem schválila Rada hl. m. Prahy záměr výstavby I. úseku této trasy a rovněž začala být zpracovávána příslušná dokumentace pro stavební povolení.  První úsek I. D má vést  z Pankráce do Písnice se sedmi novými stanicemi a délkou přes deset kilometrů. Nové stanice ponesou názvy: Olbrachtova, Nádraží Krč, Nemocnice Krč, Nové Dvory, Libuš, Písnice a Depo Písnice. Výstavba měla začít v roce 2015. Druhý úsek I. D2 povede z Pankráce na stanici  Náměstí Míru, nová stanice mezi nimi ponese název Náměstí bratří Synků. Výhledově má trasa D pokračovat z náměstí Míru dále na sever.

Trasa D - další budoucí skandály a zadlužení Prahy?

Ve volebním období 2006-2010 deklarovala Rada hl. m. Prahy ve svém programovém  prohlášení  preferenci parametrů tzv. lehkého metra s tím, že  úspory investičních nákladů  mohou dosáhnout až téměř 14 %.

Ještě vloni vedení města údajně chystalo výstavbu kratší verze trasy z Pankráce do Písnice. Ta měla stát zhruba 30 miliard korun a podle současného vedení města měla být hotova do roku 2022.

Na posledním Žofínském fóru přišel primátor Hudeček opět s dalším předvolebním trumfem:  plánovaná  stavba nové trasy metra D ze stanice Náměstí Míru do Písnice má vyjít tentokrát už na 60 miliard korun! Z podkladů, které uvádíme a které lze dohledat, vyplývá, že jednodušší a levnější varianta celé trasy by neměla přijít na více než 45 mld. Politické hnutí Pro Prahu nevidí důvod pro utracení dodatečných 15 mld.

Praha nutně potřebuje  ucelenou dopravní koncepci

10 nových stanic do 10 let - tento slogan se ocitl mezi 11 tezemi volebního programu hnutí Pro Prahu.

Chceme se zasadit o co nejrychlejší a nejefektivnější realizaci všech prací souvisejících s výstavbou této trasy vedoucí z náměstí Míru do Písnice,  následně z náměstí Míru dále. Jižní části Prahy, jejichž rozvoj předčil očekávání, si zaslouží uspíšit vybudování této investice a odlehčit tak přetížené autobusové dopravě, o zlepšení ovzduší nemluvě. Vždyť Praha 12, bez městské části Praha - Libuš, měla k poslednímu sčítání lidu více obyvatel než třeba krajská a statutární města jako jsou Karlovy Vary nebo Jihlava.

Praze chybí vize pro moderní dopravu, stanovení optimálního dopravního mixu pro příštích deset a dvacet let. Vize by se následně měla zhmotnit do plánu udržitelné mobility Prahy.

Žádný ze stávajících dokumentů  hlavního města  nepředstavuje jednotný dopravní dokument, který by byl dostatečně detailní a měl koordinační charakter. Takový strategický dokument  (v západoevropských metropolích nazývaný masterplán) obsahující cíle, nástroje a postupy včetně organizačních,  rozpočtových a dalších opatření, Praze citelně chybí. Dokument může (podobně jako u Krajského plánu snižování emisí) v návaznosti na územní plán obsahovat i závazné pokyny pro přípravu změny územního plánu či přípravu nového. měl by být doveden až do konkrétních úkolů, etapizace a dílčích zodpovědností. Měl by též zahrnovat argumenty pro stanovení priorit při rozhodování v orgánech Magistrátu. V oblasti samostatné působnosti městu nic nebrání vydat takový dokument např. závaznou formou vyhlášky. Jen takové koncepce jsou transparentní, jejich plnění mohou být kontrolována a vyhodnocována.

Politické hnutí Pro Prahu bude prosazovat vytvoření dopravního masterplánu a jeho široké konsensuální projednání s městskými částmi, obyvateli města i občanskými iniciativami.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama