Zbyněk Passer

  • HPP
  • Praha-Koloděje
  • starosta
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,33. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

20.08.2014 11:38:19

Praha potřebuje skutečnou koncepci řešení dopravy

Praha potřebuje skutečnou koncepci řešení dopravy

Město roste. Zastavují se proluky, staré nefunkční průmyslové plochy ustupují nové zástavbě. Dramaticky narůstá počet obyvatel okrajových městských částí a stále více lidí dojíždí za prací do Prahy. To může v budoucnu způsobit totální kolaps dopravy.

Praha roste. Zastavují se proluky, staré nefunkční průmyslové plochy ustupují nové zástavbě. Dramaticky narůstá počet obyvatel okrajových městských částí. Též se zvyšuje množství Středočechů denně dojíždějících za prací do Prahy. To vše znamená nevyhnutelné: Pokud Praha nepřijde se zásadní a propracovanou koncepcí jak řešit parkování pro tyto desítky tisíc aut, budou pražské hlavní tahy do několika let připomínat spíše gigantická parkoviště, než svižné dopravní tepny.

Jak k tomuto problému přistupuje současné vedení Prahy? Magistrát už svou novou "koncepci" realizovat nestihne, ale pokud ji schválí, bude to znamenat uzavření dílčích smluv za nepřiměřeně vysoké ceny. Během čtyř let uplynulého volebního období se přitom nic nedělo a přijímat tak velké projekty měsíc před volbami budí podezření. Největším problémem ale je, že se nejedná o skutečnou koncepci parkování. Jednak totiž neřeší základní motiv, a tedy to, kde budou řidiči skutečně parkovat a odstavovat auta, a jednak ji nikdo nekonzultoval s městskými částmi, což se magistrátu vrací tím, že se k systému odmítají některé městské části připojit.

V Praze je potřeba 30 tisíc parkovacích míst, máme jich ale desetkrát méně

Podle studie TSK by potřebovala Praha dalších 30 tisíc parkovacích míst na odstavných parkovištích P+R. Nikdo ale situaci dlouhé roky neřešil, takže jich teď máme pouze 3 000 a jako za krále Klacka parkuje na oplocených loukách daleko od metra, či vlaku. Pro Prahu plánuje řešit chybějící kapacity parkování pomocí parkovacích domů několika typů – jednak pro velká P+R parkoviště na dopravních uzlech s MHD na okrajích města a jednak v menších a estetičtějších parkovacích domech na nyní přeplněných sídlištích, kde se večer nedá sehnat místo pro auto a nadto to není bezpečné. V obou případech půjde o vícepatrové modulární skelety s doplňkovými službami servisů, drobných prodejen, u těch největších by neměly chybět ani myčky a čerpací stanice. V Centru města hodlá Pro Prahu prosazovat vybudování dalších podzemních parkovišť pod náměstími, které dnes místo pěších a zeleně patří parkujícím autům.

Nízkoemisní zóny nejsou řešení, je prokázána jejich nefunkčnost

Pro Prahu ale odmítá řešit přebytek aut v centru zavedením nízkoemisních zón. V Londýně a v německých městech to před lety udělali a dodnes nebyl prokázán jejich přínos ke zlepšení životního prostředí ve městě. Jediný jejich efekt tak je v nárůstu administrativy a ve výběru dalších peněz od obyvatel. Nadto se jedná o represivní opatření vůči těm, kteří si moderní vůz prostě dovolit nemohou, přesto občas potřebují zajet do centra, z praxe víme, že jde o minimum starších vozů.

Odpovědí je obchvat, cena a parkovací domy

Chceme radši zpoplatnit parkování takovým způsobem, aby byla cena odstupňována podle místa - v centru by byla nejvyšší a na okrajích města nejnižší. Tržní ceny parkování by se ale netýkaly obyvatel dané městské části. . V kombinaci s novými parkovacími domy P+R na okrajích, které budou nabízet i doplňkové služby, přesvědčíme řidiče ekonomickou výhodností, komfortem a nabídkou dodatečných služeb, že je pro něj výhodnější požít pro cestu do centra MHD. V centru na stanicích metra a vlaků budou dostupná stanoviště bike&car sharingu, patřících do městského systému mobility a hrazenému prostřednictvím nově plánované karty mobility, která na rozdíl od Opencard nebude stát Pražany nic. Další kategorii řidičů představují ti, kteří městem jen projíždějí. Ti se ale centru vyhnou hned, jakmile bude dostavěn celý obchvat Prahy.

Dopravu je třeba řešit celou, ne jen část

Pro Prahu chce přistupovat k dopravě komplexně. Magistrátní koncepce například vůbec neřeší rozdíl mezi tím, jestli jsou auta z Prahy, nebo jen dojíždějí za prací. Těch je přitom denně okolo 100 tisíc. Jaké tedy nabízíme Pražanům řešení? Především zlepšíme spojení se středočeskými městy kolejovou příměstskou dopravou a provázanost s MHD. Je třeba prodloužit některé stávající tramvajové tratě. Dokončíme obchvat. Těmito kroky výrazně snížíme tranzitní dopravu. Dále hodláme vystavět prstenec parkovišť okolo Prahy, který by motivoval dojíždějící k tomu, aby jezdili dále jen MHD i vzhledem k ceně parkovného v centru. Místo parkovacích karet zavedeme automatické rozpoznávání registrační značky vozidla jako mají v Madridu nebo Amsterdamu. To jednak zjednoduší život lidem a jednak umožní v kombinaci s vyhledávacími infosystémy lepší vymáhání pravidel. Tyto systémy také mohou informovat řidiče o volných parkovacích místech.

Jednotnost systému zvyšuje komfort a jednoduchost

Preferujeme celopražský systém se stejnými platbami a registracemi, kde jediný rozdíl bude v parametrech jako cena parkovného, maximální délka stání atd. Platby by měly být prováděny univerzálně pro rezidenty a návštěvníky, a to i pomocí moderních technologií (mobilní telefony). Univerzálním prostředkem by se měla stát karta karta mobilty pražana, mající libovolnou podobu dle uvážení konkrétního zájemce (čip, aplikace v chytrém telefonu, karta atd.), nikoliv Opencard. Všechny druhy dopravy je potřeba propojit a celá koncepce musí obsahovat auta, MHD, bikesharing, vlaky i lodě. Najdeme nová místa propojení a parkoviště musí fungovat jako multifunkční uzly, kde se způsoby dopravy střetávají. Výnosy z parkovného současně musí být použity pro financování rozvoje dopravy v městských částech.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama