Zdeněk Ryšavý

Neptejme se, co může udělat Vysočina pro nás, ale co můžeme udělat my pro Vysočinu.
  • ČSSD
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,42. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

23.09.2012 21:49:27

Přechod zvýší bezpečnost na silnici

Přechod zvýší bezpečnost na silnici

Nový přechod pro chodce vzniká v Okříškách na Třebíčsku u areálu zámku. Na další otázky související s životem v městysu odpovídal starosta Zdeněk Ryšavý.

V Okříškách řídí provoz na průtahu semafory. Co se na silnici děje?

V současné době zde byly zahájené stavební práce na novém přechodu pro chodce u areálu zámku. Je zde velký pohyb lidí, protože v zámku je úřad městyse a dále dům s pečovatelskou službou, pro jehož obyvatele je přecházení frekventované silnice II. třídy velmi složité. Do poloviny října se dočkají bezpečného přechodu s dělícím ostrůvkem, který splňuje přísné požadavky norem a určitě přispěje ke zpomalení dopravy. Celková cena přechodu včetně osvětlení je 400 tisíc korun, získali jsme na něj částečnou dotaci z Fondu Vysočiny. Na jednání rady jsme se předběžně dohodli, že na nový chodník u přechodu navážeme vydlážděním vstupu do areálu včetně klenutého průchodu.

Kolik v letošním roce nastoupilo do základní školy prvňáků, a kolik tam chodí žáků celkem?

Prvňáčků nastoupilo 3. září 34, takže jsou ve škole dvě třídy po sedmnácti žácích. Celkem navštěvuje základní školu zhruba 285 dětí z Okříšek a jedenáct z okolních obcí. Zajímavostí je, že od letošního roku budou moci ve výuce využívat novou regionální učebnici, takže se dozví více o svém městysi a jeho okolí.

Probíhaly na budovách školy či mateřské školy nějaké rekonstrukce či jiné práce?

Ano, také letos jsme se snažili zlepšit našim nejmenším prostředí, ve kterém tráví školní rok. Nejednalo se o tak velké akce, jakými bylo loňské zateplování obou škol, ale stavební ruch zde opět probíhal. V mateřské školce jsme provedli rekonstrukci všech tří sociálních zařízení, opět s podporou z Fondu Vysočiny. Unylé dlaždice a obklady z počátku osmdesátých let nahradil barevný a veselý design, doplněný moderními zařizovacími předměty. Podle ohlasů se dílo líbí jak učitelkám a rodičům, tak především dětem – a to je přece nejdůležitější. V základní škole proběhla výměna linolea v jídelně a jedné třídě, pan školník nově natřel šatny, kde uniformní hnědou nahradily zářivé barvy – žlutá, červená či zelená. Největší akcí byla instalace elektronického zabezpečovacího systému ve všech budovách školy, která zajistí bezpečnost dětí i majetku.

Jaké investiční akce hodláte v letošním roce dokončit?

Vedle už zmiňovaného přechodu začne v těchto dnech výstavba víceúčelového sportovního hřiště pro odbíjenou, košíkovou, streetbal, házenou, malou kopanou, tenis a florbal. Takové zařízení zde již dlouho chybělo; po dokončení bude sloužit především základní škole, ale v odpoledních hodinách určitě také sportovním spolkům a široké veřejnosti. Na akci v ceně tří milionů korun se nám podařilo získat příspěvek z Nadace ČEZ, za který velmi děkujeme. Dále chceme zrealizovat výstavbu veřejného osvětlení v nové obytné lokalitě Boroví a výměnu sloupů VO v ulici U Stadionu, kde nám již spadly dva sloupy. Větší oprava povrchu komunikací proběhne v ulici Sadová a možná ještě letos zahájíme práce na stavbě komunitní kompostárny. Nové kolumbárium, po kterém občané již dlouho volají, vznikne na hřbitově.

Co plánujete na rok příští a na další roky?

V příštím roce budeme chtít určitě vybudovat komunikace v lokalitě Boroví, které jsou projekčně připravené. Vedle toho máme zadané zpracování projektových prací na další akce – z hlediska bezpečnosti je nutný chybějící chodník okolo silnice II. třídy do lokality Cihelna a k firmě Fraenkische a stejně tak v ulici Tovární do Přibyslavic. Zde zvažujeme i možnost vybudování cyklostezky, která by sloužila i pro chodce. Dále počítáme s vybudováním parkoviště u školy, aby se odlehčilo přetížené ulici J. A. Komenského a zklidnil se zde provoz. V plánu máme také revitalizaci požární nádrže ve Staré osadě na rybník, určitě plánujeme vybudování nových dětských hřišť, zázemí pro rekreaci u rybníka Pilný. Velkým problémem Okříšek je parkování, proto zvažujeme úpravu autobusového nádraží a využití jeho části jako centrální parkoviště. Pokračovat budeme v rekonstrukci soustavy veřejného osvětlení, stejně tak potřebuje investice kanalizační a vodovodní síť a také čistírna odpadních vod. Nezbytné je rozšíření hřbitova, a po letech se zdá, že by se mohlo podařit získat vhodné pozemky. Pro stanovení priorit budou důležité názory občanů, které se dozvíme na Fóru Zdravého městyse 19. září.

Co pro Okříšky znamená Výstava skřítků a doprovodný program?

Jedná se o další velkou „zámeckou akci“, která navazuje na loňské oslavy výročí městyse a obdobné programy o vánocích a velikonocích. Tentokrát je tématem svět hraček – velká výstava starých hraček, výtvarná soutěž Okříšský skřítek, různé dílničky a jako vrchol Pohádková země skřítků ve třech místnostech v přízemí zámku, na které návštěvníci uvidí na čtyři desítky pohádkových postaviček z dílny známé výtvarnice Vítězslavy Klimtové. Tato část akce je jako jediná zpoplatněna symbolickým vstupným, vše ostatní je přístupné zdarma. Celý program doplňuje velký jarmark na nádvoří zámku. Srdečně zveme čtenáře na tuto akci v neděli 16. října, dobře bavit se určitě budou malí i velcí. Výstava paní Klimtové potom bude otevřena ještě celý měsíc o víkendech, a pro školy nebo větší skupiny i v ostatní dny na základě předběžné domluvy. Takže neváhejte a přijeďte v neděli do Okříšek na zámek!

Jak hodnotíte v městysu kulturní a sportovní život?

Jednoznačně pozitivně. Po komunálních volbách jsme obnovili komisi společenského života, která v předchozích dvou volebních obdobích nefungovala, a to se ukázalo jako výborný krok. Její předseda Ladislav Příhoda dokáže přicházet s novými nápady a strhl i ostatní členy komise, takže se takříkajíc od prvních dnů vrhli po hlavě do práce. Vedle velkých třídenních oslav 640. výročí první písemné zmínky o Okříškách v loňském září bych namátkou připomněl dětský den, setkání pro seniory, setkání Mikulášů, adventní koncert, novoroční výšlap na Strážku, obecní ples, koncerty Jakuba Pustiny a Vojty „Kiďáka“ Tomáška, stavění a kácení máje, cyklistickou vyjížďku po obcích MAS Podhorácko atd. Vedle toho zde samozřejmě funguje divadelní soubor Sokola, v knihovně bývají besedy se spisovateli a cestovateli, sportovní klub letos v létě obnovil tradici venkovního filmového festivalu, pionýrská skupina Kamarádi cest tradičně připravuje celokrajský Sedmikvítek, a také další spolky pořádají plesy a taneční zábavy. Ještě bohatší je sportovní život, aktivně se zde hraje kopaná od přípravky až po „A“ tým v krajském přeboru a navíc máme i tým fotbalistek, úspěšní jsou florbalisté PSKC, Sokolové hrají lední hokej, je zde tenisový oddíl, pořádají se i turnaje v nohejbalu, volejbalu atd. Stále větší ohlas v širokém okolí má celoroční dvanáctiboj Okříšský univerzál, na startu jednotlivých disciplín bývá 60 – 70 závodníků. Z rozhovorů s kolegy starosty vím, že nám mnohdy i města závidí bohatost a různorodost společenského života.

Vyšlo v Jihlavských listech, 11. 9. 2012

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama