doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA

Trvale pověřený řízením ministerstva dopravy
  • BPP
  • místopředseda vlády
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,5. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

21.07.2021 22:13:38

Jádro je důležitým zdrojem, bez kterého se ČR jednoduše neobejde

Jádro je důležitým zdrojem, bez kterého se ČR jednoduše neobejde

Projev na 14. schůzi Senátu dne 21. 7. 2021 k návrhu zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona o podporovaných zdrojích energie

Vážený pane předsedající, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři. Jedná se o vládní návrh zákona o opatřeních k přechodu naší země k nízkouhlíkové energetice, velmi diskutovaný zákon, který vzbudil řadu emocí, řadu diskusí, já jsem rád, že ho dnes můžeme projednat na půdě Senátu.

Předtím, než dnes principiálně představím, co je podstatou tohoto zákona, o čem zřejmě bude i diskuse, dovolte, abych před závorku vytkl to, co vše se odehrálo s ohledem na přechod k nízkouhlíkové energetice, zejména tedy v rámci investice do jádra.

Cesta začala v roce 2019, v červenci, kdy jsme jasně vytyčili scénář vybudování pátého dukovanského bloku. Je škoda, že přibližně 6 let předtím se nepodařilo investovat nebo zahájit investici v rámci temelínských bloků. Do té doby, do roku 2019, bylo takřka tabu otevřít opět téma jádra a jeho budování. Já jsem rád, že jsme se do toho pustili, jakkoliv ta cesta byla náročná, tak se nám za 2 roky podařilo to, co se zde nepodařilo několik let předtím.

Máme hotový investiční model, máme hotový finanční model, máme hotový dodavatelský model.

Byly kompletně sepsány, připraveny a odsouhlaseny všechny smlouvy, klíčové smlouvy mezi státem a společností ČEZ jakožto investorem. Byla zahájena notifikace v rámci EU, klíčový krok, bez kterého nemůžeme pochopitelně jádro vybudovat. Zabezpečili jsme personální zdroje, což rovněž nebylo úplně triviální. Vybudovala se nová sekce v rámci ministerstva průmyslu a obchodu, nový náměstek pro jádro. Současně jsme zahájili i osvětu, protože musíme mít na paměti to, že některé země, které se pustily do jádra, podcenily s předstihem investovat do personálních zdrojů, výsledkem čehož bylo to, že jim nakonec chyběli odborníci. Takže jsme zahájili diskusi s univerzitami, zahájili jsme, troufám si tvrdit, celospolečenskou diskusi v rámci jádra, v rámci důvěry v jádro, v rámci přesvědčování o tom, že jádro je důležitým zdrojem, bez kterého se ČR jednoduše neobejde. Jsem nesmírně rád, že se to začalo projevovat jak celospolečenskou diskusí, která měla samozřejmě svoje plusy i minusy, ale to k tomu patří, tak i tím, že se začalo hlásit více lidí například na studijní obory VŠ, protože začali vnímat to, že jádro zde bude a že to je perspektivní oblast.

Zahájili jsme přípravu tendru, fakticky se zahájilo předkolo tendru, to bylo to tolik diskutované bezpečnostní posouzení, které už je nastartováno a které doběhne ke konci listopadu tohoto roku, bude základem pro to, aby se mohl vypsat regulérní a finální tendr. Neztratili jsme žádný čas. Ten časový harmonogram, který jsme si vytyčili v roce 2019, dodržujeme. Ten by měl postupně spět k tomu, že v roce 23 až 24 budou podepsány dohody, resp. finální smlouva se zhotovitelem, s dodavatelem jádra, následně začne běžná stavební příprava, která vyvrcholí tím, že v roce 2029 se, zjednodušeně řečeno, kopne do země, začne se stavět a v roce 2036 by mohl být jaderný blok připraven a spuštěn.

Mimo jiné dnes jsem měl dopoledne setkání s francouzskou ministryní pro průmyslovou politiku, která potvrdila, že Francie, která má 56 bloků, bude investovat dalších šest bloků.

Pochopitelně toto všechno je spojeno s důležitou věcí, kvůli které jsme se dnes potkali, a to je příprava zákona o přechodu k nízkouhlíkové energetice. Ten zákon je důležitý, je základem pro to, aby se mohly uzavřít smlouvy se zhotoviteli, je to, řekněme, finální, možná i trochu psychologické potvrzení ČR, že dukovanský blok bude skutečně zahájen, resp. bude vše připraveno k tomu, aby mohl být zahájen.

Zákon se projednával poměrně dlouho v Poslanecké sněmovně, je nutné k němu ještě dodat to, že zákon není politický, ačkoli se z něj určité politikum stalo, ale to k tomu patří, není to výtka, je to pouze konstatování, protože byla dohoda v rámci stálého výboru pro jádro, což je sestava všech parlamentních aktérů a dalších odborníků, kteří vytváří, řekněme, určitou poradní základnu pro vládu v rámci budování nového dukovanského bloku, že zákon bude bezproblémově přijat, že bude přijat do konce roku 2019. Aniž by se diskutovalo v té době, jestli bude v tendru 3, 4 nebo 5 účastníků. Můžeme diskutovat o tom, možná bych i souhlasil s těmi, kteří říkají, že měl být zvolen v roce 2019 ten výběr dodavatele trochu jinak, že se mělo jít tzv. G2G cestou, to znamená dohoda vlády vůči vládě, kterou některé země volí. Nejít tím klasickým výběrovým řízením. Nicméně tehdy výbor pro jádro, který, znovu říkám, je zastoupen všemi aktéry politického života, Poslanecké sněmovny, tak tenkrát jasně řekl, že je lepší jít výběrovým řízením, mít maximální počet účastníků a snížit a zredukovat cenu logicky tlakem konkurence a konkurentů na minimum.

Nicméně. I přes toto jsme se dokázali překlenout, z původních pěti potencionálních dodavatelů, kteří ale nemají co společného s tímto zákonem, nicméně jelo se to paralelně, nejdříve byli čtyři, a to z toho důvodu, že Čína nesplňovala referenční kritéria, zjednodušeně řečeno nepostavila mimo Čínu nikdy žádný reaktor s výjimkou Pákistánu. Česká republika nemohla být v tomto první zemí, nemohli jsme si to dovolit, aniž bychom dnes zpochybňovali třeba technologické parametry čínské společnosti, zůstali tam čtyři, po událostech ve Vrběticích bylo nevyřazeno i Rusko. Od samého začátku jsme jasně říkali, že – a bylo to ve všech smlouvách a je to ve všech smlouvách – stát, vláda může kdykoliv vyřadit kohokoliv z aktérů, ať už bude zahájen tendr, bude bezpečnostní posouzení nebo bude tendr ukončen. Tzn., udělali jsme to, co jsme považovali za správné v rámci vlády, zůstali tam tři účastníci, což odblokovalo schválení tohoto zákona, který byl obstruován několik měsíců, a finále tedy dopadlo tak, že zákon byl schválen a nyní je možné to projednat na půdě Senátu. Zákon řeší tržní selhání, a to v případě nové výstavby jaderných bloků, přičemž je důležité ještě říci to, že se nejedná, a to je důležité velmi, o bloky pouze v Dukovanech. Někdy se tomu zákonu nesprávně říká jako zákon lex Dukovany a celá řada aktérů, možná ne ve víře špatné, se snaží do toho zákona nainkorporovat celou řadu opatření vůči Dukovanům. Nikoliv. Tento zákon podobně jako zákon OZE, který podporuje mimo jiné na velmi podobné úrovni obnovitelné zdroje, není tam úplně jiný nebo zásadní rozdíl, tak to je univerzální zákon, který samozřejmě je připravován proto, že se buduje dukovanský blok, no, ale nikde není exaktně uvedeno, že se nemohou stavět další bloky. Je dokonce velmi pravděpodobné, že se bude v určité době pokračovat v Temelíně a tento zákon vytváří tím pádem prostředí pro to, aby se mohly jaderné bloky investovat. Takže to je důležité vždycky říci ještě na úvod. Jak už jsem řekl, řeší tržní selhání, což mj. identifikovala jasně i Evropská komise, neboť situace na trhu se spíše zhoršuje a de facto neexistují v tomto případě tržní pobídky pro investice do jakýchkoliv, to je důležité říci, nových zdrojů toho základního zatížení anebo bez emisních zdrojů, které nejsou realizovány bez veřejné podpory. Zákon zavádí institut velmi důležitý, tzv. smlouvy o výkupu elektřiny, někdo tomu říká offtake, ale fakticky je to vztah mezi státem a investorem, což bude dceřiná společnost společnosti ČEZ. Kdybych to měl úplně zjednodušeně a kupecky říci, tak ten zákon umožní výkup, který bude realizovat dceřiná společnost ministerstva průmyslu a obchodu, tak je to aspoň navrženo a odsouhlaseno, ta ho náhle umístí na trh. Je to trochu něco podobného jako třeba jsou některé jiné země v rámci tzv. Contract For Difference, akorát, že tady do toho vstupuje ještě ten subjekt. Zdá se nám to jako lepší varianta, která byla dlouze projednávána mj. i na úrovni Evropské komise. A rovněž tento zákon v důsledku umožní díky tomu, že je tam jasně definován tzv. kalkulační vzorec, zafixovat výhodnou cenu, vám neříkám výhodnou, neříkám jakou, pro finální spotřebitele. A logika spočívá v tom, že dopředu si řekneme, za jakých podmínek budeme vykupovat, a ty jsou jasné a nemohou být jiné. Je to cena investice, je to cena peněz a přiměřený zisk proinvestuje, jinak by to logicky nemohla dělat, protože ČEZ je podnikem, který musí dbát na hospodářské výsledky. Na tom není nic mimořádného, trošku tím rovnou odpovídám na některé náměty, které jdou směrem, zřejmě ne špatně myšlené, pojďme si zafixovat rovnou cenu. Nemůžeme fixovat cenu v roce 2021, která zde bude v roce 2036 nebo 2037, v momentě, kdy se to uvede. To je jako kdybych chtěl dnes podpořit výstavbu Gigafactory pro výrobu lithiových baterií a současně bych zafixoval cenu auta v roce 2036. Nevíme, co všechno na tom trhu nastane v té době. Ale hlavně může také nastat to, že stát v dalších letech, nikdo neví, kdo zde bude, může přinést určité další opatření, zákony atd. a vlivem státu se prodraží ta stavba, logicky investor by potom přestal stavět, protože by nemohl jinak. To znamená, jdeme cestou, kdy vytvoříme jasný vzorec pro to, aby ta cena nemohla být předražená, myslím tím ta výkupní cena, a znovu říkám, je jasně daná, cena investice, nota bene nemůžeme dnes stanovovat výkupní cenu, když nevíme cenu investice. To budeme vědět, připusťme, někdy v průběhu příštího roku, až budeme mít nabídky od jednotlivých dodavatelů. Dnes odhadujeme, kolik může být, je to samozřejmě ale odhad, ale ve finále budeme zde mít pravděpodobně, nechci teď předjímat, tři nabídky, a věřím, že všichni tři nakonec půjdou do toho tendru, a netušíme, jaké to finále nakonec bude, a i proto nemůžeme dnes jaksi fixovat tu cenu, která je. Ale logická otázka může být, dobře, co nastane, když se prodraží ta výstavba? V tu chvíli to jde za společností ČEZ, pakliže to bude způsobeno společnosti ČEZ, tzn. tím, že se neuhlídala např. doba stavby, ceny atd. Kdyby nicméně tím viníkem v uvozovkách byl stát, např. tím, že zavede nějaké nové opatření, zákon atd., tak poté se to logicky promítne v neprospěch státu. V každém případě tento model je nastaven dobře a troufám si tvrdit, pohodlně, a hlavně bezpečně. Proč? Můžeme vzít dvě varianty. Buď cena elektrické energie v době, kdy se bude spouštět nový dukovanský blok, bude vyšší anebo bude nižší. Kdyby byla vyšší cena elektrické energie, je to z tohoto úhlu pohledu lepší zpráva, samozřejmě horší zpráva pro spotřebitele, ale z úhlu pohledu výkupu lepší, protože si fixujeme tu cenu, a bude-li v tu dobu vyšší, vyděláváme na tom. Kdo na tom vydělává? No, vydělává na tom ten stát, ten to logicky pravděpodobně, věřím, že ta vláda bude dostatečně v tomto vstřícná, promítne do ceny spotřebitelů a měla by to udělat. Ano, můžete říci, co když nebude tato varianta, že cena elektrické energie nebude v té době na trzích vyšší, i když je to méně pravděpodobná varianta, tak ji samozřejmě vyloučit nemůžeme, bude-li nižší, a my předpokládáme, že ta cena se bude pohybovat a takto je to i celé modelováno někde mezi 50 až 60 eury za megawatt, a bude-li nižší, pak ano, pak to půjde v neprospěch státu, a teď se musíme dopočítat, kam až to může jít. Připusťme, že by byla třeba extrémně nízká. Tomu v podstatě nikdo nevěří, ale čistě to řekněme třeba na úrovni 20 euro. Tak v tu chvíli, čili xnásobně méně než je naše, tak v tu chvíli by to byl rozdíl řádově 30, 35 euro a jak by se dotkl tady toho dopadu? Dotkl by se tak, že by byl desetinásobně menší než kolik dnes doplácíme za obnovitelné zdroje. Pořád menší. Abych to úplně převedl do nějaké podoby peněz, tak by to bylo v řádu desítek korun, které by připadly na jednu domácnost, měsíčně od roku 2036. Fakticky tím říkám, že by to bylo prakticky pod rozlišovací schopnost i s ohledem na cenu peněz a všeho, co je s tím spojené. Takže tento model, který je, je model dostatečně bezpečný, který nemůže způsobit to, že by nastalo to, co nastalo s podporou obnovitelných zdrojů, a je to model, který sice nefixuje cenu, řekl jsem ty důvody, proč ji nemůže fixovat, nedává to logiku, to by byl opravdu mega socialismus, ale současně zabezpečí to, že cena elektrické energie bude dostatečně atraktivní. Současně ještě krátce k tomu sdělím, jak je – a to je rovněž součástí – koncipován model financování, i když ten pochopitelně finálně bude odsouhlasen Evropskou komisí v rámci notifikace, ale je to strašně důležitá věc, protože jak už jsem řekl, ta cena elektrické energie bude odpovídat ceně investice, tam se musí soutěžit a věříme, že to bude za dobrou cenu, a ceně peněz. Ta cena peněz s ohledem na to, že se to bude splácet třeba 30 let, 40 let, tak to je podobné, jako když mám hypotéku, tak v tom bude hrát naprosto zásadní roli. Takže velký rozdíl, jestli se bude půjčovat za dvě procenta nebo třeba na finančních trzích za 6 % nebo za 7 %, a to, čemu se říká tedy ten průměrný vážený náklad na kapitál, nechci tím teď zdržovat, ale ta finální zjednodušeně řečeno sdružená úroková sazba, tak ten bude zásadně vázaný na to, jak velká bude půjčka od státu.

A stát je připraven půjčit až 100 % logicky za velmi výhodných podmínek, protože sám si půjčuje velmi výhodně, aniž by na tom sám tratil, a pokud stát půjčí řádově za dvě až tři procenta, bez větších problémů docílíme cenu dokonce pod 50 euro. Pochopitelně pokud by se půjčovalo na trzích finančních, tak to bude dražší a dražší, a teď je samozřejmě ta otázka, kam nás pustí v uvozovkách Evropská komise, jestli třeba řekne 90 % nebo 80 % nebo 70 % a jak bude vysoká úroková sazba. Takže i to je důvodem, proč dnes nemůžeme nastavit žádnou výkupní cenu nebo strop kupní ceny, jakkoliv by to vypadalo možná politicky hezky, ale fakticky by to ten projekt zabilo ještě předtím, než by vznikl. Rozhodně ale naším cílem bude, aby stát zabezpečil půjčku, která bude maximálně výhodná.

Rád bych poděkoval všem senátním výborům za z našeho pohledu věcné projednání návrhu, naši lidé se ho zúčastňovali, a jsem přesvědčen, že tento zákon je primárně ekonomicko-finanční, že jsme se překlenuli přes politické dohody. Udělali jsme gentlemanskou dohodu s poslanci, i když můžete říct, že vás tolik zajímat nebude, ale myslím si, že je dobré to zmínit, navíc je to veřejná věc, že budeme respektovat dva pozměňovací návrhy, které jsou částečně z dílny vašich kolegů, z vašich stran, a které vytváří ještě řekněme vyšší bezpečnostní pojistku, že jsme proti nim nic principiálně neměli, i když se domníváme, že ty bezpečnostní pojistky jsou už i jinde, ale pokud proti nim nic nemáme a jsou jinde, tak klidně to ještě zdvojnásobme, v tom ten problém není, tzn. dopředu deklaruji, že jsme připraveni tyto pojistky přijmout tak, jak byly domluveny. A dovolte, abych rovněž sdělil to, že schválení tohoto zákona, které považujeme za důležité i v rámci tohoto volebního období, bude důležitý signál pro tři uchazeče, kteří pochopitelně v tuto chvíli už investují do veškeré přípravné dokumentace pro potenciální tendr. Takže se těším na diskusi a mockrát děkuji za to, že jsem mohl tady vystoupit.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama