doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA

  • BPP
  • Hlavní město Praha
  • místopředseda PS PČR
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,55. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

27.09.2023 12:12:00

Pokud nepředložíte detaily úspor, je jakýkoliv plán pouze zbožným přáním

Pokud nepředložíte detaily úspor, je jakýkoliv plán pouze zbožným přáním

Projev na 77. schůzi Poslanecké sněmovny 27. září 2023 ke konsolidací veřejných rozpočtů

 Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená paní ministryně,

vidím zde jednoho ministra, spíš paní ministryni, nicméně já věřím, že pan ministr Stanjura se dívá přes monitor, případně že dorazí za chvíli. V každém případě jsme ve třetím čtení daňového balíčku, máme pět měsíců po slavné konferenci, kdy jsme se dozvěděli, že Česko je ve formě, nebo že bude ve formě, a já mám, pane ministře, k celkovému balíčku jednu, úplně tu nejzásadnější výhradu.

My zde můžeme se přít hodiny, dny o všech opatřeních, která předkládáte, můžeme tady diskutovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích, ale - a to je zcela zásadní - pokud nevidíme to, čemu vy říkáte konsolidace jakožto celek, tak ztrácí naše argumenty do značné míry smysl. Od počátku, pane ministře, říkáme, že daňový balíček je nezbytné posuzovat v kontextu všech opatření. Opatření, která projednává Sněmovna nyní, ano, tomu rozumím, čili těch daňových, proto tomu taky říkáme daňový balíček, ale současně i všech výdajových, protože všichni víme, ten výsledek je dán rozdílem mezi příjmy a výdaji a chci-li, něco konsolidovat, tak musím vidět ve větším detailu to, co plánujete v příštích letech na té výdajové části, jinými slovy na těch úsporách, na těch škrtech.

Je sice pravda, že jste toto velmi obecně představili na tiskové konferenci, na té úvodní v květnu, nicméně bylo to pouze v rámci celkových čísel. Ano, hovořím třeba o těch 54 miliardách takzvaných úspor na takzvaném dotačním byznysu. Vy jste sice řekli, že to bude 20 miliard na Ministerstvu průmyslu a obchodu, 10 miliard na zemědělství, nepletu-li se, šest miliard na dopravě a tak dále. Nicméně pokud nepředložíte detail těch úspor, tak jakýkoliv konsolidační plán, nezlobte se na mě, je pouze zbožným přáním, protože my zde potom nevidíme ten faktický podíl toho, o kolik se zvýší daně, a kolik v tom celkovém kontextu budou činit ty úspory. Jednoduše proto, protože (jsme?) vám rozporovali ta čísla, která tam byla. A měli jsme k tomu důvody a konečně, začíná se to potvrzovat na vašem plánu roku 2024.

Takže my jsme po vás chtěli, abyste konkretizoval například dotační byznys ve smyslu obnovitelných zdrojů, abyste konkretizoval dotační byznys ve smyslu Ministerstva dopravy, abyste ukázal ta čísla na těch takzvaných nezbedných podnikatelích, kterým tedy vezmete ty dotace. Vy jste sice odpověděl, že to bude v návrhu rozpočtu, což je logické, to ani jinak být nemůže, ale to je pozdě, protože opět jsme v situaci, že predikujeme výsledek hokejového utkání někdy po první třetině.

A naše obavy se potvrzují, přesně podle plánu roku 2024, ale popravdě řečeno i podle výhledů, které už dáváte na rok 2025. Příkladem Ministerstvo dopravy, příkladem Ministerstvo školství. Ano, na Ministerstvu dopravy, jenom připomenu, pan ministr Kupka minulý rok plánoval na rok 2024 - to je v tom střednědobém výhledu, dobře poslouchejme - 190 miliard korun. Nyní předložil 150 miliard korun, já to zaokrouhluji, byly tam ještě nějaké drobné. Nicméně z toho, co se předložilo na Státní fond dopravní infrastruktury, kde jsem v dozorčí radě, tak je to tak, že získá z rozpočtu a ze všech poplatků, které má, 120 miliard korun. To je, pane ministře, méně, než kolik jsme dávali my v roce 2021. Tam jsme dávali 127 miliard korun. Jinými slovy pan ministr Kupka si bude muset buď půjčit - a teď se bavme o tom, jestli si bude muset půjčit 30 miliard korun nebo 20 miliard korun podle toho, kolik mu "dovolíte" - půjčí si přes Ministerstvo financí a dále přes Evropskou investiční banku, anebo prostě nebude stavět. Ale teď už to není o tom, že nebude otevírat nové stavby, teď už je to o tom, že by musel uzavřít nebo nepokračovat v již rozdělaných stavbách nebo prostě že by nedodržel kontrakty, protože už to má zasmluvněné.

Stejně tak se můžeme bavit o Ministerstvu školství. Ministerstvo školství, uvidíme, jak dnes definitivně rozhodnete v rámci rozpočtu, ale pokud byste se měli vrátit na ta čísla rekordní, to znamená na rok 2021, kdy jsme byli ve výdajích na průměru zemí OECD vůči hrubému domácímu produktu, což byl mimo jiné, pane ministře a pane premiére, i váš cíl, to jste si dali vy do programového prohlášení, my jsme vás k tomu nenutili, a potvrzovali jste to celý minulý rok, dokonce i v tomto roce jste to ještě potvrzovali, no taka vám chybí 35 miliard korun. Jakkoli si dovedu představit, že ještě něco uvolníte panu ministru Bekovi, tak rozhodně to nebude těch 35 miliard korun. Na druhou stranu máte tady mimořádně zvýšené výdaje na obranu. Ano, máte tady 40 miliard korun navíc. Takže naše obavy, že to nemáte v rámci celku, to znamená zvýšení daní a úspor, promyšlené, se jednoznačně potvrzují už právě v rámci rozpočtu a výhledu.

Ale pojďme si ještě zrekapitulovat to, co jsme si vlastně říkali v momentě, kdy jste představili tento konsolidační, nebo my říkáme daňový, balíček. A znovu říkám, daňový mu neříkáme proto, že vás chceme ironizovat. Kdybyste nám předložil v rámci toho konsolidačního balíčku rovněž strukturu a detail těch výdajů, které chcete šetřit a byla nad tím diskuse, a měli jste na to čtyři, dokonce pět měsíců, tak dneska tomu možná říkáme konsolidační balíček. Co jste tvrdili vy? Budeme snižovat strukturální schodek o 94, respektive 148 miliard korun. Nepodsouvám vám, pouze rekapituluji. Tvrdili jste, že 30 % z toho bude na daních a 70 % na výdajích. To bylo na té tiskové konferenci a je třeba si to stále připomínat a konfrontovat s tím, jak se vyvíjí situace. Současně jste sdělili, že klíčovou položkou bude úspora na tak zvaném dotačním byznysu. Znovu říkám, dotační byznys já vnímám jako to, že se nebude vyplácet dotace podnikatelům. Nic proti tomu, pokud to takto uděláte, ano. Za to jste sklidili někdy taky trošku škodolibý potlesk, řka, že tady ti podnikatelé už nic nedostanou nebo alespoň nedostanou tolik, kolik očekávali. My jsme proti tomu ještě v tom květnu argumentovali. Za prvé tím, že jsme tvrdili, že 94, respektive 148 miliard korun nezvládnete, toto tempo snižování strukturálního deficitu nebo říkejme schodku obecně. My jsme říkali - snižujme strukturální schodek o 50 miliard korun ročně a řekli jsme konkrétně, kde se to dá zvládnout, ale za předpokladu, že zachováme investice, zachováme výdaje na výzkum, vývoj a že zachováme výdaje na vzdělávání. Toto pro nás byly tři zásadní pilíře, o kterých popravdě řečeno, kdybychom byli ve vládě, bychom nediskutovali, protože víme, že si tím vytváříme pozici do budoucna. Ale na druhou stranu, a musíte to sám uznat, pane ministře, jsme podpořili vašich 20 miliard úspor na úřadech. To je různé slučování agend a tak dále. Až na výjimky různé ty daně z neřesti jsme podpořili a touto cestou bychom rovněž šli. Ale naopak jsme řekli, že bychom nezvyšovali ty daně plošně, tak jak jste to udělali vy, ačkoli jste předtím mnohokrát slibovali, že to tak neuděláte, ale že bychom je důsledně vybírali a ukázali jsme to například na té elektronické evidenci tržeb. To je symbol, pane ministře, ta elektronická evidence tržeb, i pane premiére. Není jenom o tom, že se ušetří, jak jsme tvrdili, 14 miliard ročně. Vaše paní šéfová finanční správy, kterou vy jste si dosadili, pane ministře, tak tvrdí, že to je necelých 13 miliard korun ročně. Dobře, to už není to nejpodstatnější, ale je to o symbolu. Je to o symbolu toho, že daně mají platit všichni, je to o symbolu toho, že se pohybujeme v 21. století a o tom, že elektronizace nás stejně dříve či později nemine. A já tady tu vsuvku udělám - ano, v momentě, kdy my převezmeme odpovědnost, opět zavedeme elektronizaci tržeb, ale bude to už modernější, říkejme tomu EET2. Budeme se inspirovat u ostatních zemí tak, aby to bylo jednodušší, levnější a tak dále. Vy jste tuto možnost propásli. Místo toho, abyste to zaktualizovali, abyste ukázali, co jsme dělali blbě, tak jste to zašlápli do země a ideologicky jste to zrušili. Ale dobře, přišli jste o miliardy korun, ale tady my ukazujeme, že bychom i z toho skládali těch 50 miliard korun.

V každém případě jsme ale zpochybnili, pane ministře, těch vašich 54 miliard na tak zvaném dotačním byznysu. Já vím, že to tady opakuji, ale vy jste do značné míry na tom postavili vaši tiskovou konferenci, za to jste si nechali zatleskat. A my jsme tvrdili, že byznys bere peníze z Evropy, to nejsou národní peníze. A proto jsme chtěli ten detail, proto jsme chtěli, abyste nás, ale i odbornou veřejnost, samozřejmě ty podnikatele, novináře, všechny, seznámil s tím, kde tedy bude těch 54 miliard korun. Doposud jste mlčeli jak Julius Fučík. Protože to se ukazuje nyní.

A opět se vracím k tomu rozpočtu 2024, protože to už se týká vašeho konsolidačního plánu. Vy se totiž dostáváte, pane premiére i pane ministře, k těm našim 50 miliardám, akorát že se tam dostáváte v úplně jiné struktuře. Jinými slovy ta struktura je pro nás těžko stravitelná, protože vy sice ušetříte asi těch 50 miliard, těch 90 neušetříte, to už je teď zjevné, ale ohrožujete tím, jak jste to nastrukturovali, budoucí příjmy. Já vím, že můžete říct - to už tady nebudeme, maminko. Možná nebudete, ale budete třeba v opozici a ponesete za to spoluzodpovědnost, protože až nám tady neporoste v nějaké době hrubý domácí produkt, tak jsem zvědavý, z čeho budeme ty rozpočty skládat. Vždyť to přece musíte vědět. Ano, já rozumím tomu, že se dá šetřit, to je pochopitelné, nic jiného vám ani nezbývá, ale na druhou stranu musíme šetřit tak, abychom nezničili stav budoucí, protože v určité chvíli prostě nebudeme mít ty příjmy a nevyskládáme to. Mimo jiné už s tím začínáte dneska mít problém. Vidíte, když vám neroste hrubý domácí produkt, jak složitě se k tomu výsledku dobíráte a děláte vše pro to, aby to v těch příštích letech bylo ještě horší.

Co se totiž potvrdilo? Potvrdilo se na tom plánu 2024 - já jsem zvědavý, jak dneska ve finále bude vypadat, ale nemyslím si, že bude nějak úplně zcela odlišný než to, co jste předložili - že úspory na dotačním byznysu byl trik. To si přiznejme. Ano, nemůžete šetřit na těch podnikatelích 54 miliard korun. To je vyloučené, protože prostě a jednoduše z národních zdrojů jim tolik zdaleka, zdaleka nejde, je to zlomek. Potvrdilo se, že jestli chcete spořit, tomu rozumím, že chcete spořit, pak musíte natvrdo šetřit někde jinde. Není to tedy dotační byznys, ale šetříte na dopravě, šetříte na školství, šetříte na výzkumu. To už konečně vidíme. Mimo jiné se potvrdilo, když už jsme u toho, že tady úplně něco jiného říkáte ve smyslu restartu ekonomiky, když vás podnikatelé donutili k tomu, že jste si stoupli před nastoupenou jednotku a řekli jste: my už budeme hodní a my už budeme tu ekonomiku podporovat a restartovat tak, jak nám říkají úspěšní podnikatelé, to znamená přes investice, přes výzkum a přes vzdělávání. Na tom se snad všichni shodneme. No ale vy činíte něco úplně jiného. Vy jeden den říkáte, že toto budou ty priority, říkáte to podnikatelům, novinářům, nám všem, a ten samý den ukazujete, že právě na tom budete šetřit nejvíc. Potvrdilo se, že vaší hlavní prioritou je armáda, jednoznačně. Navyšujete o 40 miliard korun. My rozumíme určité prioritizaci v této době, ale přiznám se, pane ministře, že vůbec nerozumím tomu, že můžete dát pouvoir k tomu, že se takto rychle budou schvalovat F-35. To přece vy musíte jako člověk, který má na starosti finance, vidět, že si tím zaděláváme na velký problém do budoucnosti. Tím spíše, když do děláte takhle hekticky a když to děláte bez toho, aniž byste si vyhodnotili všechny nabídky.

Já teď tedy tady nechci, protože není k tomu dnes fórum, rozebírat F pětatřicítky, ale jestliže mám nabídku jednu od Američanů, tak je férové, abych se zaobíral nabídkou druhou od Švédů, mimo jiné proto, že náš nikdo nenutí do F pětatřicítek a mimo jiné proto, že to musíte vědět, že F pětatřicítky nejsou jenom o tom pořízení těch letadel, ale je to o té infrastruktuře, je to o těch provozních nákladech, je to o tom, že budete muset dobudovávat, nebo my budeme muset dobudovávat vše, co je s tím spojeno, a všechny další vlády. A že ta vlastní investice je přibližně třetinová vůči tomu, dokonce ještě méně, než kolik bude stát ta infrastruktura, tu infrastrukturu tady máme vybudovanou od těch Švédů. Já netvrdím, že se teď musíte definitivně rozhodnout pro Švédy. My jsme navrhli, nechť se o tom dva roky diskutuje, mimo jiné proto, že si to prostě v danou chvíli nemůžeme dovolit takhle podepsat. Za prvé tady nemáme dvě konkurenční nabídky, což je velká škoda, to snad každý chápe, a za další, protože zde hrozí, že se zde podepíše kontrakt za stovky miliard korun, znovu říkám, v rámci celého životního cyklu, ať jsem objektivní, a v rámci všech provozních nákladů, a vy se na to budete dívat jako ministr financí? Notabene když máme alternativu, a zjevně ne špatnou alternativu.

Takže ale, co se potvrzuje, pane premiére a pane ministře? Potvrzuje se to, co říkám od počátku. Buď budete brutálně šetřit, a to je váš původní plán, ale pozor, pak nemůžete tak investovat, pak nemůžete tak podporovat vzdělávání nebo třeba výzkum, anebo budete myslet víc na budoucnost, což je i naše řešení, ale pak nemůžete zvládnout jednoduše těch 94 respektive těch 148 miliard. To prostě nejde! Vy nemůžete současně přidávat plyn a současně brzdit. A pokud to chcete nahrazovat úvěry, to znamená, budete se tvářit, že brzdíte a tady současně přidáváte ten plyn, tak pak nám lžete, to pak nejde o žádnou konsolidaci přece! Pak je to jenom účetní trik, který děláte na té dopravě, kdy tedy vy mu srazíte ten rozpočet z národních zdrojů, případně z těch evropských, ale donutíte pana ministra Kupku, aby si ty peníze půjčoval, protože mu nic jiného popravdě řečeno nezbývá. A jenom se bavme, jestli si půjčí 20 nebo 30 miliard korun. To se vám zdá normální?

Anebo ještě jedna věc. Nebo vy to můžete zvládnout, těch 94, respektive 148 miliard korun, ale potom tedy v žádném případě neplatí to, co jste říkal na té tiskové konferenci, že 30 % půjde přes zvyšování daní a 70 % přes úspory, což už se mimo jiné teď potvrzuje, že tak nebude. Jinými slovy, že to doženete na vyšších daních. Ale potom tedy popíráte sami sebe a popíráte nejenom to, co jste dávali v rámci svého programového prohlášení, ale i to, co jste říkali celý rok 2022, ale i to, co jste říkali ještě v průběhu roku 2023.

Takže ještě jednou, abychom teď ukončili tuhletu první část, kterou jsem chtěl otevřít. Už na rozpočtu 2024 je patrné, že jste se dostali do konsolidační smyčky, o tom není žádná (pochybnost), ze které není, pane ministře, úniku. Protože buď přiznáte, že váš plán nezvládnete, anebo zavedete něco jiného, než jste slibovali. Jiná varianta není. A popravdě řečeno, pane ministře Stanjuro, já vám nezávidím vaši situaci, nemáte vůbec jednoduchou pozici. Máte totiž dvě možnosti, buď půjdete cestou A, já jí říkám cestou a la Miroslav Kalousek, a všechno to zdrbete dolů, podle toho také potom tak dopadnete, což vy si velmi dobře uvědomujete, anebo připustíte určitý rozvoj, znova přes ty investice, přes to vzdělávání, přes ten výzkum a tak dále, pak ale nezvládnete ty cíle, které vy jste si řekl, ale potom potvrdíte, že naše politika byla správná. Potom potvrdíte, že jdete naší cestou. Nic mezi tím není.

A když se podíváme teď trošku konkrétněji na jednotlivé pozměňovací návrhy, já tady nebudu probírat teď jeden za druhým, prostě vy víte, že v rámci výboru jste nám je všechny shodili až na jeden, což byl víceméně spíš technický, ale to v tom nesehrává už tu roli. Víte, co je zajímavé, já jsem si projel všechny ty pozměňovací návrhy, ale popravdě řečeno to nebyly naše pozměňovací návrhy. Když se podíváte do detailů, to byly vaše. Přečtěte si prosím vaše programové prohlášení ještě jednou. Sjeďte si znovu to, co jste říkali v roce 2023, už letos, a když se na to podíváte, tak tam zjistíte, že naše pozměňováky jedou jakým směrem? Osoby samostatně výdělečně činné - ano, nezvyšovat jim sociální odvody, vždyť na tom jste postavili, přátelé a kolegové z ODS, vaši politiku posledních 20 let! Já si to pamatuji, ještě když jsem šéfem asociace, když jsme spolu jednali, vždycky jste tvrdili - není možné zvyšovat výdaje osobám samostatně výdělečně činným, odvody. A racionálně jste to podkládali tím, že oni sami si rozhodnou, jaký budou mít ten důchod, či ne. A socialisté říkali - ne, vy jim to musíte zvednout, protože když jim to nezvednete, tak oni budou mít horší důchody. To byl socialistický argument. ČSSD to tvrdila, nebo komunisté to tvrdili. Vy jste tvrdili - nikdy. No tak teď jste jim to zvýšili úplně nekompromisně - 20 tisíc korun v průměru za rok. Ještě v dubnu pan ministr Stanjura tvrdil, že neví o tom, že by se toto mělo zvyšovat. Ještě v dubnu tohoto roku to tvrdil! Ačkoliv tedy pár týdnů před tím už pan ministr Jurečka tvrdil něco jiného. Vy jste se jako odéeska nechali totálně převálcovat. Co jste si prosadili jako odéeska z vašich plánů a z vašich vizí, z vašich ambicí do toho konsolidačně daňového balíčku? Takže my jsme tam dali ty oesvéčé. Ale to jsme tam nedávali jenom to, co říkáme my. Já to říkám celý svůj profesní život a nikdy jsem nezměnil svůj názor. Také jsme ty živnostníky nenechali padnout v době pandemické. Podpořili jsme je tak, že - já nevím - skoro 600 tisíc z nich dostalo aspoň tu elementární podporu. Ano, tehdy nám vyčítali, že to je málo, vy jste nám také vyčítali, že to je málo, pak jste nám zase vyčítali, že jsme jim dávali moc, ale to je jedno, to je politika. To mě trápí méně, pro mě podstatné je, že jsme jim pomohli. Vy děláte toto.

Za další. Co jsme tam dali? Ať nezvyšujete daně podnikům. No, to je zase přece z vašeho programového prohlášení, to je přece váš plán, vždyť to říkal ještě pan premiér Fiala. Pane premiére? Vzpomínáte si na náš rozhovor s Reyem Korantengem, bylo to buď v září, nebo v říjnu, to už si nevzpomínám, roku 2022. Nezvýšíme daně podnikům. Tečka. (Poznámka z pléna: Listopad.) Listopad, děkuji. Dokonce ještě později. Takže my jsme tam dali jenom to, co jste říkal vy, pane premiére, nic víc, nic míň. Také toto jste shodili dolů. Rodinné firmy, 20 let jsem za ně bojoval, popravdě řečeno i s celou řadou z vás, co jsme se potkávali, ještě když jsem šéfoval Podnikatelskému svazu Asociace malých a středních podniků. Rodinné firmy - byla to naše srdeční záležitost, budovali jsme tady jejich pozici a myslím si, že jsme udělali relativně dost práce, protože rodinné firmy jsou vnímány jinak a že jsme snad přesvědčili všechny, že to je základ zdravé ekonomiky, je úplně jedno, jestli je to malá rodinná firma nebo velká rodinná firma. Tak co jste jim teď udělali? Pokud budou prodávat rodinnou firmu, prásk, budou mít za to skoro o čtvrtinu - nebo z té ceny zaplatí čtvrtinu na daních. To se vám zdá normální? Zdá se vám to motivační? Spočetli jste si, kolik na tom vyděláte? A spočetli jste si, kolik tím otrávíte rodinných firem? A zase to byla vaše slova, myslím tím ty pozměňovací návrhy. Daň z nemovitostí, no, to už je neverending story. Vzpomínáte si, co jste ztropili v momentě, když jsme jenom uvažovali nad tím, že daň z nemovitostí by se zvýšila, ale vy jste (?) ji nezvýšili. Dospěli jsme k závěru, že ne. Vzpomeňte si, přehrajte si to, pane ministře Stanjuro, co jste o tom tehdy říkal. Úplně přesně pravý opak jste udělal. Takže my jsme pozměňovací návrhy stavěli do značné míry podle vás, takže vy jste si sami shodili vaše pozměňovací návrhy a de facto jste popřeli sami sebe před vašimi voliči, ale já mám ten pocit, že i sami před sebou. A teď tady vidím i vaše tváře, vidím, jak na to reagujete a mám ten pocit, že nejste všichni bytostně přesvědčeni, že tento postup, který jste zvolil, je správný. A vidíte, že to neříkám vůbec ve zlém, jenom pouze konstatuji fakta.

A navíc, pane ministře financí, nezlobte se, já vás považuji za zkušeného legislativce, opravdu, neříkám to nějak ironicky. Něco jsme si tady spolu vytrpěli. Ale to, co jste dovolil jediné paní ministryni, která zde dneska je, paní ministryni Langšádlové, tedy přílepek k tomu balíčku, to je ta novela zákona paní ministryně o výzkumných veřejných institucích, to je fakt něco neuvěřitelného. To je zvěrstvo. To kdybychom my udělali, teď to beru legislativně, to kdybychom my udělali před pár lety, tak nás jako opoziční šéf klubu ODS, a popravdě řečeno po právu, skalpujete v přímém přenosu. Já to vůbec nechápu, já pomíjím to, že my s tím nesouhlasíme, že tvrdíme, že to je socializace vědy, že zasahujete do něčeho, co čeho byste zasahovat neměli. Vy budete tvrdit opak, ale to je otázkou toho, že to předložíte jako samostatný návrh, projde to připomínkovým řízením, sjedete to se všemi zainteresovanými institucemi, pak to bude tady, pak to bude na výborech, budeme se o to hádat, vy nás pravděpodobně převálcujete. Ale že to učiníte takto, že do daňového konsolidačního balíčku dáte tento přílepek a že jste nevzal náš pozměňovák, a velmi dobře víte, že to koresponduje i s tou vědeckou obcí, to je fakt znamení, že vám už je to úplně jedno, rezignovali jste na elementární pravidla.

Rezignovali jste na elementární pravidla! Takže já jsem čekal, že do toho vstoupí alespoň pan premiér Fiala. Nevstoupil. Obecné fráze. Bohužel musím říct poslední dobou zjevná dezorientace, což se stává, když je člověk přepracovaný. Nerozhodnost, vymlouvání se. Já jsem si včera přečetl rozhovor s panem s panem premiérem Fialou na Seznam Zprávy. To se fakt nedalo dočíst, tam nebylo nic ve smyslu toho, že bych viděl, že má něco pod kontrolou, že o něčem rozhoduje, že něco řídí, že ví, kam jít. Jenom vymlouvání se a obecné akademické floskule! Fakt šílené! A to vymlouvání, to prostě nelze dělat věčně. Ano, v roce 2022, když jste dávali dohromady rozpočet, jste to ještě všechno hodili na nás. Budiž, to je asi politika. Ale pak už ne! Rok 2023, 2024, celá konsolidace a tak dál. To už je, vážení členové vlády, váš plán, to už je vaše zodpovědnost, a to už je vaše prohra!

Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama