doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA

  • BPP
  • místopředseda vlády
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,11. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

12. 7. 2019 14:28:00

Připravujeme aukci pro čtvrtého operátora

Připravujeme aukci pro čtvrtého operátora

Projev na 33. schůzi Poslanecké sněmovny 12. července 2019 ke změně zákona o elektronických komunikacích.

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jedná se o důležitý zákon, který do určité míry reflektuje to, že současný stav na trhu mobilních operátorů je zcela takzvaně oligopolní. To by samo o sobě ještě nebylo ani tak velkým problémem jako to, že v tuto chvíli vykazuje dle sdělení ČTÚ prvky takzvané tacitní koluze. Přeloženo do češtiny, jedná se vlastně o to, kdy se jednotliví operátoři chovají stejně, aniž by se fakticky přitom domlouvali. (Hluk v sále.)

To samo o sobě v důsledku přineslo to, že trh mobilních operátorů, zejména s ohledem na ceny dat mobilních operátorů toliko zmiňovaných v těch posledních měsících, jsou z našeho pohledu nekonkurenční ve smyslu toho, že trh vykazuje známky takové, kdy pro spotřebitele jsou ceny extrémně vysoké, naopak pro korporace a velké instituce extrémně nízké. Cílem je tedy vytvořit výrazně vyšší konkurenční prostředí a to takové, které by v důsledku i vedlo k tomu, že bude zájem v rámci vstupu na trh. Jinými slovy, připravujeme aukci pro čtvrtého operátora.

Pokud to sledujete, tak v současné době jsme ve fázi, kdy se realizuje takzvané veřejné slyšení vůči Českému telekomunikačnímu úřadu. Abychom mohli získat dalšího operátora, je zjevné, že on musí vidět, že trh je pružný, že trh funguje na bázi zdravé konkurence a z tohoto důvodu a já jsem tomu velmi rád, že to v rámci prvního čtení prošlo za, řekněme, poměrně vysokého souhlasu členů Sněmovny a děkujeme za to v tom slova smyslu, že se, za prvé, zásadním způsobem mění přechod od jednoho operátora ke druhému, a to na bázi takové, kdy se nebude požadovat úhrada za vypovězení smlouvy, b) zavádí se takzvaný one-stop shop. Fakticky se jedná o to, že zákazník, který přechází od jednoho operátora ke druhému operátoru už nebude muset toto sdělovat tomu původnímu operátoru, to znamená, vše za něj vyřídí ten operátor nový, ke kterému přechází a zkracuje se doba z deseti dnů na dva dny.

Hospodářský výbor jako garanční návrh zákona projednal 15. května, doporučil Poslanecké sněmovně jeho schválení a já bych chtěl poděkovat všem členům výboru za vysoce konstruktivní přístup během projednávání návrhu zákona. Děkuji za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout