doc. Ing. arch. Petr Hlaváček

  • BPP
  • Hlavní město Praha
  • územní plánování
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,95. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

23.09.2020 22:56:00

Workshop s odborníky - Magistrála – vize a koncepce

Workshop s odborníky - Magistrála – vize a koncepce

V Zastupitelském sále Magistrátu hl. m. Prahy se uskutečnil workshop k tématu „Magistrála – vize a koncepce“.

 Ten byl připraven ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy a Výborem pro územní rozvoj Zastupitelstva hl. m. Prahy pro zvané hosty z pražského magistrátu, městských částí, různých institucí a významných stakeholderů v území a odborníků. Jedná se o první setkání v připravované sérii zaměřené na vedení komplexní proměny významného území. Další podobné setkání se uskuteční v následujících měsících. Konference se zúčastnilo osobně a online přibližně 150 hostů.

Území okolo severojižní magistrály se prověřuje a proměňuje dlouhodobě a kontinuálně, k jeho zapojení do struktury města přesto dosud podle odborníků nedošlo. Cílem workshopu byla zjednodušeně inventura základních principů možné proměny v historických přístupech i současných koncepcích.

„Workshopem završujeme přípravná jednání za účasti městských částí a městských institucí z průběhu loňského a letošního roku. Zahajujeme dialog s městskými částmi a významnými městskými, státními a kulturními institucemi o procesu proměny území pod vedením města. Cílíme na dohodu v území, kvalitu veřejných prostranství, doplnění chybějící struktury města, udržitelný rozvoj a flexibilní koordinaci vývoje směřující k dohodnutému cíli,“ řekl náměstek primátora pro oblast územního rozvoje Petr Hlaváček.

„Město se ujímá moderování dlouhodobého procesu, jehož cílem je integrace jednotlivých projektů do celkové koncepce propojení částí města, které jsou magistrálou rozdělené. Cílem je propojení všech aktérů a vytvoření prostoru pro jejich realizaci v krocích rychle realizovatelných i dlouhodobých záměrů. Důležitou součástí jsou významné metropolitní projekty, které jsou propojené jako perly náhrdelníku procházejícího celým územím,“ uvedl Peter Gero, urbanista, konzultant a dlouhodobý ředitel rozvoje centrální části města Hamburk.

„Velmi vítám konferenci na téma magistrála a její nejbližší okolí. Koordinace práce všech odborů v sekci rozhodování o území je bez koncepčních materiálů složitá, a někdy i nemožná. Musíme citlivě vyvažovat různé zájmy, které hájí jednotlivé odbory. Jiný je pohled odboru památkové péče, jiný má odbor dopravy a jiný odbor životního prostředí. Území okolo magistrály je mimořádně složité. Magistrála rozděluje. Věřím, že tato konference je tím prvním krokem k hledání toho nejlepšího řešení pro město. A že budeme společně to nejlepší řešení hledat. Prosím všechny, aby, i když mají třeba jiný názor na to, jak by celé území mělo vypadat, svoje oponenty nebrali jako nepřítele. Jsme zde kvůli diskuzi – a v té musí zaznít všechny názory. A diskuzí budeme to nejlepší řešení hledat. Mimo jiné doufám, že postupně řešení nalezneme a že nás nakonec magistrála rozdělovat přestane,“ dodal Tomáš Veselý, ředitel sekce rozhodování o území Magistrátu hl. m. Prahy.

Další setkání je připravováno na listopad 2020, popřípadě na únor 2021 v závislosti na vývoji situace a hygienických opatření v souvislosti s koronavirem.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama