doc. JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD., MBA

  • ČS
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,23. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

12. 9. 2014 23:16:14

1. Vzkaz voličům čím jsem svůj

1. Vzkaz voličům čím jsem svůj

Z pozice senátora se dají problémy ve společnosti řešit pomoci zákonodárné iniciativy a suport zákonů, přispívajících k podpoře podnikání a sociální spravedlnosti. Jsem velký odpůrce nesrozumitelných paragrafů v zákonech.

Mnoho složených dlouhých vět, několik záporů ve větě apod.  Zákony, když chceme, aby dodržovali všichni lidé - ti jim musí rozumět a potom se s nimi snáze ztotožní. To sebou nese maximální zjednodušení a zprůhlednění daňových zákonů tak, aby jim rozuměli jak živnostníci, tak středoškolsky vzdělaní lidé.

Význačná opatření EU o začleňování do struktur, např. přijetí Eura, musí být rozhodována lidmi, tedy referendem. Dominantní události a obecně  projekty se zvýšeným zájmem veřejnosti v místní samosprávě by měly projít obecným referendem. Mám za to, že i u nižších úrovní veřejné správy je nutná aktivní účast občanů, zapojování do různých komisí apod. Jedním z protikorupčních opatření je veřejná přítomnost občanů při vyhlašování vítěze veřejné zakázky. Občané by měli více ovlivňovat chod obcí a to přímou volbou starostů a primátorů.

 V mých cílech je důsledné fungování demokratické samosprávy, jako jednoho ze čtyř pilířů demokracie (parlament, soudy, vláda, samospráva) s aspektem, že žádný orgán by neměl mít tolik moci jak odpovědnosti.

Pro konkurenčnost a pružnost podniků navrhuji postupnou legalizaci Švarc systému. Budoucnost univerzitního školství by měla navazovat na výzkumné a projektové úkoly, napojené na činnost firem v kraji, a tím zajišťovat zaměstnanost a zavádění nových programů.

Pro zvýšení konkurenceschopnosti u zemědělských družstev, která se zabývá zemědělskou činností, především rostlinnou a živočišnou, navrhuji důsledné propojení rostlinné a donedávna zavrhované živočišné výroby, aby se cyklus činností dokonale uzavřel a vytvářel maximální efektivitu, chybí zde ještě jeden článek, a to spojnice mezi živočišnou a rostlinnou výrobou. Tímto článkem, který do projektu zemědělství vzorově zapadá, jsou bioplynné stanice, do kterých jako vstupní produkt můžeme dodávat výstupy - jak z rostlinné výroby, tak některé komodity ze živočišné výroby. Nazpět do půdy pak můžeme dodávat odpad z BPS ve formě hnojiva, k větší efektivitě a rentabilitě rostlinné výroby. Při využití odpadního tepla, kterého je asi 50% výkonu BPS, je možno např. vytápět administrativní budovy a výrobní haly, sušení obilí, vytápění skleníků, chov ryb, apod. V BPS budou kromě kukuřičné siláže dále zpracována statková hnojiva produkovaná na farmě (hnůj, močůvka podestýlka) a tím dojde k jejich stabilizaci a omezení pachových emisí a emisí NH3 z jejich skladování. Jedním z hlavních faktorů zřízení BPS je pravidelné CASHFLOW z dodávky elektrického proudu. Fotovoltaické elektrárny nepatří na pole, ale na střechy, jsem pro všechny druhy obnovitelných energii 

Jsem pro hledání všech cest pro vytváření pracovních příležitostí, mám za to, aby bylo dokonce uzákoněno přijetí do zaměstnání max. 5% nepřizpůsobivých občanů z celkového počtu zaměstnanců do firem, jinak by platily někomu, kdo by to za ně splnil. Jsem, dále pro uzákoněni níže uvedeného systému pracovních rezerv v podnicích.

V  programových cílech České Suverenity jsme měli „daně zvyšují jenom političtí impotenti“ a to samé by se dalo říct o škrtání rozpočtu. Správná cesta by měla být, když 20% někde ušetříme, tak automaticky o 20% víc investujeme. Jinými slovy, neptejme se kolik ušetříme na výstavbě dálnice, ale o kolik toho za stejné prostředky postavíme víc, jestli je to o dvacet procent víc, to by byl signál na rozjetí české ekonomiky.

Družstevní forma vznikla v Rakousku-Uhersku, tuším zákonem v roce 1873 a měla svoje uplatnění ve všech systémech i před rokem 1989. Největší výsledky dosáhlo zemědělské družstevnictví například v JZD AK Slušovice, kde jsem pracoval. Systém řízení, kvality, konkurenceschopnosti, zavádění nových výrob, starání se o životní a pracovní prostředí a starost o družstevníky nebyl ještě po dvaceti letech překonán a troufám si říct, že dlouho se k němu nepřiblížíme.

Souhlasím s posilováním jistot zaměstnanců a propuštění by bylo poslední krok. Dříve fungoval v JZD AK Slušovice útvar pracovních rezerv. Myslím si, že by se mohlo vytvořit něco podobného se zvláštní oporou v zákoně, že přeřazení lidé do tohoto úseku by měli jenom základ bez prémií, stát by jim hradil odvody a oni by vykonávali pomocné činnosti, nebo připravovali podnikatelské projekty. Výhodou by bylo, že by stále byli zaměstnaní a neměli psychické problémy, a firmy by v řadě případů nebyly nuceny vydávat likvidační odstupné. Je ale jedna zásada, výrobní základna musí tvořit zdroje a pak je nadstavba částečně může spotřebovávat na posilování jistot zaměstnanců.

JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD.

kandidát do Senátu

Volební obvod  78 Zlín

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama