doc. JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD., MBA

  • ČS
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,23. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

30.05.2021 21:07:17

Baťové versus Československo aspekt KN 2021

Baťové versus Československo aspekt KN 2021

Tomáš Baťa st. (1876) ve své závěti dal takový právní rébus, předpokládal, že ten, kdo to vyřeší má nárok na pokračování v jeho díle. Na tuto a další otázky možná dostanete odpovědi po předčtení celé knihy.

Naše advokátní kancelář Mgr. Karel Nedbálek a otec ve spolupráci se společností ČIBE a.s., Slušovice, vydává svou 3. publikaci pod názvem

Baťové versus Československo aspekt KN 2021

V knize se dozvíte mimo jiné“

1.       Kolik Baťa dostal věno přepočtem k dnešním cenám?

2.     Kolikrát Baťa byl na pokraji bankrotu?

3.     Kolik stály boty od Baťa v roce 1931?

4.    Vyhrál by J. A. Baťa spory v rodině, kdyby měl tuto poslední vůli?

5.    Jaký majetek Baťa v době tragické smrti zanechal?

6.    Koupil J. A. Baťa celý majetek?

7.    Jak to bylo se soudem s J. A. Baťou?

8.    Jak to bylo se spory v rodině Baťových?

9.    Jak to bylo s jednáními v roce 1987 s firmou Baťa?

10.  Jaké je srovnání báťova systému s F. Čubou?

11.  Jaké je právní posouzeni z pohledu Karla Nedbálka?


Na tyto a další otázky možná dostanete odpovědi po předčtení celé knihy.

Tomáš Baťa st. (1876) ve své závěti dal takový právní rébus, předpokládal, že ten, kdo to vyřeší má nárok na pokračování v jeho díle. Možná závět a kupní smlouva byla jenom pracovní verze, ale okolí to bralo jako hotovou věc a jeho přání. Musíme předpokládat, že majetek světového koncernu který zanechal, byl mnohonásobně větší, než který uvedl v kupní smlouvě, mluví se dokonce o pěti až deseti násobku hodnoty. Kdyby tato částka podléhala našim československým zákonům v té době, tak by byla daň kolem 20 % a částka mezi 50 až 100 miliónů korun československých. Zaplatit takovou částku okamžitě by mělo naprosto fatální důsledky pro akciovou společnost a firma by patrně určitým způsobem přestala růst a možná by zanikla. T. Baťa st. (1876) byl nesmírně náročný až tvrdý, ukázněný cílevědomý a disciplinovaný vůči sobě. Toto taky požadoval po svém synu. Měl ho moc rád a toužil po nástupnictví i přes svoji životní zkušenost s anabází nemít dědice. Jistě dlouho přemýšlel a věděl, že Tomáš Baťa ml. (1914) je zatím nezkušený řídit takový firemní kolos. U Tomáše Bati st. vznikla taková geniální myšlenka, ve formě správcovství a přesně nedefinované jméno firmy v zahraničí, a to švýcarské společnosti Leader A.G. Další problém je ten, který uhradil 50 mil. Jak vyplynulo z kupní smlouvy to neplatil ze svého, ale z firemních zdrojů. Ten, kdo proces nástupnictví právně obhájí, tak ten má právo na pokračovaní v baťových ideách a baťovým duchem. Tomáši Baťovi ml. (1914) se to nakonec v roce 1973 podařilo a byly ukončeny všechny soudní spory a byla rozdělena sféra vlivu ve světě.

Celou problematiku „Baťové versus Československo“ můžeme uzavřít myšlenkami starých skoro 2000 let, římského císaře Marcus Aurelius filozofa na trůně,. I pravda se dá pokroutit i důkazy různě vysvětlovat:

Cokoli slyšíme, je názor, nikoli fakt.

                        Cokoli vidíme, je úhel pohledu, nikoli pravda.

Poučná je parafráze z dovětku knihy od Pospíšilových:

U soudu a Pána Boha člověk nikdy neví, jak dopadne.

Komu se dostane kniha do rukou a najde tam i nějaké nesrovnalosti, nebo zná nové skutečnosti, prosím obraťte se s důvěrou na autora. Vaši informaci v další verzi doplním nebo upravím a budu s Vaším názorem pracovat a zamýšlet se a konfrontovat s mými chabými poznatky.

více info:

http://www.motelgolf.cz/2021/05/30/kniha-batove-versus-ceskoslovensko-aspekt-kn-2021/

V Slušovicích 30. 5. 2021    

 Doc. JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD.,MBA

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama