doc. JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD., MBA

 • ČS
 • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,23. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

29.03.2015 18:00:38

NEMINEM LEADERE

NEMINEM LEADERE

Pohled do statistik ukazuje, že 1 000 nehod způsobených srážkou vozu s chodcem končí v 55 případech smrtí. Na českých přechodech vládne chaos, chodci se často podílí na vzniku nehody tím, že nerespektují zákon.

Pohled do statistik ukazuje, že 1 000 nehod způsobených srážkou vozu s chodcem končí v 55 případech smrtí, zatímco u vzájemných kolizí vozidel připadá na 1 000 nehod „pouze“ 3,9 usmrcených. Na českých přechodech vládne chaos, chodci se často podílí na vzniku nehody tím, že nerespektují zákon.

Stala se mi taková nepříjemná věc, spíše šok. Na přechodu přecházel chodec, který vyskočil zpoza kamionu a pokračoval po vyznačeném přechodu. Nejel jsem rychle, tak jsem v pohodě zastavil. Chodec mně arogantně a vulgárně začal nadávat. Já jsem si jenom myslel, je dobře, že jsem toho nezodpovědného vola nepřejel. Začal jsem se zajímat, jak je to s předností na vyznačeném přechodu a kdo má přednost? Upozorňuji, že brzdná dráha vozidel je od 20 do 60 m po zadání impulzu z mozku do nohy, celková brzdná dráha se ale zvyšuje tím, kolik musíte zpracovat informací než tento pokyn učiníte. Možná jste si všimli, že blížícím se daňovým přiznáním k 31. 3. silně roste nervozita na silnicích a komunikacích krajského města ale i jinde.

Ještě krátce popíši dopravní situaci. Třída Tomáše Bati ve Zlíně je čtyř a více proudová, má několik kilometrů. Protíná celý Zlín a je velmi frekventovaná, protože krajské město nemá nějaký dálniční nebo jiný obchvat. Souběžně s Třídou Tomáše Bati ve Zlíně je chodník a vedle ještě cyklostezka, takže v periferním vidění musíte sledovat desítky informací chodců a aut.

 1. Při cestě do středu Zlína jedu 50km/hod v prostředním pruhu. Velký nákladní vůz bez vlečky přejíždí z jednoho pruhu do druhého do mezer mezi vozy a jede min rychlostí
  60 km / hod a více. Samozřejmě psychicky ohrožuje další řidiče tím, že musejí zvýšenou pozorností sledovat dopravní situaci a někteří i mírně brzdit.

 2. Do toho asi ve vzdálenosti 70 m vidím na křižovatce přede mnou, kde zprava i zleva tuto dopravní tepnu protíná silnice a za ní následuje značený přechod pro chodce, jak další kamion v pravém pruhu dává přednost osobnímu vozidlu, a gentlemansky ho pouští, aby se zařadil na hlavní dopravní tepnu.

 3. Kamion v pravém jízdním pruhu se začíná rozjíždět, ale zastaví se na přechodu pro chodce. Mezitím nákladní vůz, který kličkuje proletí zvýšenou rychlostí přes přechod vedle kamionu. Při tomto manévru mne ohrozí tak, že jsem musel snížit rychlost na 30 km/hod.

 4.  Když přijedu na přechod, vyskočí na mne výše popsaný chodec, ale pro moji celkem nízkou rychlost jsem bez problémů zastavil, takže se nic nestalo kromě verbálního útoku a mého psychického šoku.

Vzhledem k tomu, že bych asi neunesl důkazní břemeno, od této chvíle uvažuji o namontování záznamové kamery do auta a provedl jsem analýzu zákona, jak je to s předností na přechodech pro chodce. Zákonodárce mezi populací nadělal dosti zmatků, někdy připustil absolutní přednost pro chodce, potom to zrušil a nechal jenom přednost pro tramvaje apod. Statisticky roste počet mrtvých chodců na přechodech a nešťastných rodin a řidičů vlivem nedokonalého zákona.

Základní ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v ustanovení § 5 odst. 1 písmeno h): ukládá řidiči, snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo před přechodem pro chodce, sníží-li rychlost jízdy nebo zastaví-li vozidlo před přechodem pro chodce i řidiči ostatních vozidel jedoucích stejným směrem.

§ 5 odst. 1 písmeno f) ohrozit nebo omezit chodce, který přechází pozemní komunikaci po přechodu pro chodce nebo který zjevně hodlá přecházet pozemní komunikaci po přechodu pro chodce, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před přechodem pro chodce; tyto povinnosti se nevztahují na řidiče tramvaje.

Jinak řečeno "řidič je povinen s výjimkou řidiče tramvaje umožnit chodci, který je na přechodu pro chodce nebo jej zřejmě hodlá použít, nerušené a bezpečné přejití vozovky."

Ustanovení § 54 odst. 3:  Jakmile vstoupí chodec na přechod pro chodce nebo na vozovku, nesmí se tam bezdůvodně zastavovat nebo zdržovat. Nevidomý chodec signalizuje úmysl přejít vozovku mávnutím bílou slepeckou holí ve směru přecházení. Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku, přijíždějí-li vozidla s právem přednostní jízdy; nachází-li se na přechodu pro chodce nebo na vozovce, musí neprodleně uvolnit prostor pro projetí těchto vozidel. Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem. Chodec musí dát přednost tramvaji.

Jinak řečeno "chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce, nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem."

S ohledem na shora uvedené citace by se zdálo, že chodci má být na jedné straně umožněno přejítí vozovky, ale rozhodně by se neměl na straně druhé vrhat pod kola blížících se aut, pokud jsou v bezprostřední blízkosti přechodu pro chodce a že naopak pokud, by tak učinil, nebylo by možno vinit z dopravní nehody řidiče vozidla. Otázka tedy zní, zda může být viníkem takové nehody chodec nebo řidič, pokud vstoupí na přechod těsně před kola přijíždějícího vozidla.

Doporučení odborníkům pro chodce:

 1. zastavil se před přechodem a rozhlédl se na obě strany,

 2. navázal oční kontakt s řidičem přijíždějícího vozidla a tím se přesvědčil, že jej řidič         vidí,

 3. vstupoval na přechod tam, kde má dostatečný rozhled,

 4. nevynucoval si právo přednosti za každou cenu.

  Doporučení odborníkům pro řidiče:

 1. dodržovat nejvyšší dovolenou rychlost a v blízkosti přechodů pro chodce snížit rychlost vozidla,

 2. sledovat pohyb chodců v blízkosti přechodů a věnovat zvýšenou pozornost chování dětí a seniorů,

 3. dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi vozidly.

Další doporučení jsou technicko - legislativní opatření:

 1. na silnicích s více jak dvěma pruhy v jednom směru neinstalovat přechody bez světelné signalizace bez výjimky,

 2. vzhledem k brzdné dráze vozidel a plynulosti dopravy nepropagovat přednost chodce.

Úroveň vztahu chodec – řidič bohužel odpovídá celkové kvalitě mezilidských vztahů ve společnosti. Tolerance a ohleduplnost zde stojí proti egoismu a sobectví. Řidiči i chodci se musí rozhodnout, zda se vydají na cestu společného bezproblémového soužití. Vždyť většina z nás jsou řidiči, ale všichni jsme také chodci. Musíme se uvědomit, že když stále brzdíme nechováme se dobře k životnímu prostředí, musíme dbát na plynulost dopravy. Chodci, někdy poukazují, že když chodí pěšky, že chrání životní prostředí. Ano, to je pravda, ale vliv chodců na plynulost dopravy má také opodstatnění.

Na daném stavu věci se velkou měrou podílí alibistický zákon, žádám poslance zákonodárného shromáždění učiňte nápravu!

Neminem leadere – neškodit jinému.

Březen 2015                                                                          JUDr,Ing,Karel Nedbálek,PhD.

                                                                                                    advokátní koncipient

                                                                                                          AK Slušovice

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama