doc. JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD., MBA

  • ČS
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,23. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

19. 4. 2018 12:33:45

Prolog kandidáta do senátu

Prolog kandidáta do senátu

Jmenuji se Karel NEDBÁLEK, narodil jsem se ve Zlíně. Představuji se Vám tímto jako kandidát doplňovacích senátních voleb senátního okrsku č. 78 – Zlín konaných ve dnech 18. - 19. května 2018, a v případě druhého kola ve dnech 25. - 26. května 2018

Prolog kandidáta

Jmenuji se Karel NEDBÁLEK, narodil jsem se ve Zlíně. Představuji se Vám tímto jako kandidát doplňovacích senátních voleb senátního okrsku č. 78 – Zlín konaných ve dnech 18. - 19. května 2018, a v případě druhého kola ve dnech 25. - 26. května 2018, na místo Doc. Ing. Františka Čuby, CSc.

Volební obvod spadá do oblasti, kde žiji od narození, je mou srdeční záležitostí, rozumím tedy problémům a nátuře místních lidí.

Aktivně se zajímám o život nás všech, a jsem již ve věku, kdy nemám potřebu brát, ale spíše cítím povinnost něco dávat, vracet, nebo předávat společnosti. Chtěl bych se pokusit pomoci především tvořivým, pracujícím, zodpovědným a snaživým lidem. Volební kampaň financuji celou z vlastních prostředků, nebo z firmy, kterou vlastním. Z těchto prostředků jsem zaplatil i volební kauci, dalo by se říci, že na nikom nebudu lobbisticky zavázán.  Náklady na kampaň jsou maximálně omezeny a budou velmi střídmé, odpovídající určité efektivitě.

Celý život se aktivně vzdělávám, vzdělání jsem získal v technickém směru, ale i v humanitní oblasti, pouze s malými přestávkami studuji defacto nepřetržitě. Jsem vyučen v oboru elektro, jsem inženýrem elektro a byl jsem promován Magistrem práva na Komenského univerzitě v Bratislavě a doktorem práva na Právnické fakultě Bratislavské vysoké školy práv. V roce 2012 jsem ukončil doktorandské studium práva v programu Teorie a dějiny státu a práva, ukončené akademickým titulem PhD. Své vzdělání se snažím nadále prohlubovat a aplikovat teoretické znalosti do praxe.

Jsem moc rád, že mi bylo umožněno pracovat v době rozmachu v JZD AK Slušovice jako ředitel závodu na robotizovaném pracovišti. Byla to neopakovatelná tvůrčí atmosféra. Od roku 1990 soukromě podnikám, a snažím se o zaměstnávání druhých.

Vzhledem k tomu, že jsem vyučen, prošel jsem řadu profesí – od dělnické, až po krizového manažera.

Jsem předseda správní rady školy, Střední umělecká škola varhanářská, o.p.s. Krnov. V současné době přednáším právo na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a jsem rozhodcem u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Byl jsem členem zastupitelstva Městského úřadu ve Slušovicích.

Snažím se podporovat sport a umění, například jsem členem Nadačního fondu „Rozvoj dostihového sportu ve Slušovicích“ a propagátor a sponzor volného výtvarného sdružení “VALAŠSKÝ NÁZOR“.

Moje heslo je nebourat to, co funguje, méně kritizovat co dělali předchůdci, ale víc energie využívat k otázkám přítomnosti a budoucnosti.

Budu podporovat hrdost na náš stát. Daleko víc se budu snažit zapojovat občany do správy věcí veřejných. Chci vrátit Českou republiku tam, kam patří. Mezi prosperující státy, s dostatkem pracovních příležitostí, moderní infrastrukturou, dopravní dostupností a moderní veřejnou správou.

Vstupuji do politiky pro to, abych prosazoval

1.      Bezpečnost

2.      Zjednodušení právních norem

3.      Prosperitu

4.      Zvyšování životní úrovně

5.      Zodpovědnost k budoucím generacím a k přírodě

Ve státě nefunguje základna, která by tvořila zdroje, a proto také nemůže fungovat navazující nadstavba, která by lidem dávala naplnění, uspokojení všech lidských potřeb. Prosperující základna dává státu dostatek prostředků, aby  byly efektivně vynakládány na bezpečnost, a nikoliv na  buzeraci a šikanování lidí, kdy vlastně nejsou jasně definovány naše práva a povinnosti. 

PROSPERITA

Nemá znamenat pouze přímou podporu, ale také omezení kriminalizace podnikání. Pro konkurenceschopnost a pružnost podniků navrhuji legalizaci tzv. Švarcsystému.

V tomto ohledu bych se chtěl zasadit o navázání na tradice a prosperitu baťovských a slušovických podniků. Musíme taky zachytit a rozvíjet nastupující trend průmyslu 4.0. Nástupem tohoto trendu zvýšíme konkurenceschopnost naší společnosti a přidáme myšlenkovou přidanou hodnotu. Budu maximálně podporovat elektronizaci veřejné správy, včetně elektronického hlasování při volbách, jako alternativu současného volebního systému.Tam, kde jsou prosperující podniky, je dosti prostředků na sociální cíle. Budování záchranné sítě je třeba, ale pouze pro nutné případy, nikoli pro její zneužití.

Vlastní odpovědností a cílevědomou prací k lepší budoucnosti

Považuji práci za jednu ze základních hodnot, a proto si vážím každého, kdo dokáže poctivou prací uživit sebe a svou rodinu. Poctiví řemeslníci, živnostníci i zemědělci jsou skutečnou základnou prosperujícího státu a je nutné, aby jim stát vytvářel k jejich práci dobré podmínky. Jsem pro důraznější obnovu učňovského školství, pro výchovu kvalitních řemeslníků, u vysokých škol by měl být kladen větší důraz na praktické výstupy. Podporuji proces celoživotního vzdělávání.

Já pocházím ze Zlínska, kde důležitou osobou byl Tomáš Baťa, který by byl z dnešního pohledu nazván  workoholikem. Baťovi se v té době podařilo ve svých zaměstnancích vybudovat hrdost na svou práci, firmu, spolupracovníky. Měli obrovskou zodpovědnost vůči firmě, rodině i sobě. Celý svůj čas věnovali odříkání, práci, vzdělání a hledání nových netradičních řešení. Výsledky se časem zákonitě dostavily. Když řešil nějaký problém a jeho spolupracovníci mu říkali, že to nejde on odpověděl „tak jenom Ty to neumíš.“

U nás slušovičáků se zase traduje, jak předseda Doc. Čuba mnohokrát hovořil, že nemáme plýtvat energii a čas na to, jak to nejde, ale tento čas věnovat tomu jak to jde. Jsem pokorný žák Doc. Čuby a tvůrčí realizátor jeho myšlenek. Nyní společně pracuji s Doc. Čubou na publikaci Nová epocha. Při vydání mé monografie „Újma, škoda v ČR a SR, praktický nástin výpočtu“ mám od Doc. Čuby recenzi na uvedenou knihu. V monografii je zúročena má dosavadní praxe s nesprávným nebo nezákonným postupem státu vůči právnickým, nebo fyzickým osobám. Majetková nebo nemajetková újma, kterou musel stát zaplatit přesahuje řádově několik desítek milionů Kč, což mne řadí mezi přední odborníky v této oblasti.

Se kterým hnutím nebo politickou stranou byste rozhodně nespolupracoval

Nemám vymezený žádný politický subjekt. Určitě se v každé politické straně najdou lidé, se kterými se dá domluvit a najít společnou řeč. Přijdou konkrétní situace, kdy nelze vidět jenom černobíle. Nelze tedy jenom jednostranně paušalizovat. Na dialog a komunikaci musí být i druhá strana. Asi těžko ale budu hledat přístup k lidem, kteří jsou jenom ideologicky zaslepení a bez věcných argumentů a sterilní rétorikou se snaží prosadit svou věc.

Více o mých názorech a postojích se čtenáři můžou dočíst v desítkách článků na parlamentních listech, dále o jiných společenských aktivitách a projektech, které sponzoruji, se dočtou na: www.motelgolf.cz. V rámci odborných článků jsem vydal víc jak 25 statí v renomovaných časopisech, nebo mezinárodních vědeckých konferencích.

V případě zvolení senátorem se budu své senátorské práci věnovat maximálně. Mám obrovské štěstí, že mám úžasného syna, který může všechny mé soukromé aktivity převzít. Nechal bych si pouze určitou pedagogickou činnost v rozsahu 4 hod týdně, abych neztratil kontakt se životní realitou a také zde hledal inspiraci. Ve větší míře budu rozšiřovat různé společensko-výchovno-vzdělávací projekty.

Prosím voliče, dejte mi svůj hlas, k pozitivní budoucnosti, určitě Vás nezklamu,

JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD., MBA


Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama