doc. JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD., MBA

  • ČS
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,23. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

21.10.2015 21:05:45

QUAE LEX NON PROHIBET, DEBENT PERMISSA VIDERI. (Co zákon nezakazuje, ....

QUAE LEX NON PROHIBET, DEBENT PERMISSA VIDERI. (Co zákon nezakazuje, ....

Dne 19. Října 2015 jsem se zúčastnil, pod záštitou poslance Marka Černocha a poslankyně Jany Hnykové semináře na téma „Imigrační krize a islám“. Semináře se zúčastnila řada hostů s podnětnými myšlenkami, mimo jiné Salám Hassan, exmuslim

a křesťanský aktivista.

Rozhodl jsem se zčásti podělit o poznatky, a to vzhledem k tomu, že na vysoké škole učím právo a snažím se, aby studenti pochopili, co je to demokracie, a jaká základní práva, a svobody máme z Ústavy, a dalších zákonů, které jsou přijaty našimi demokratickými instituty, a to:

— Parlament

— Vláda

— Soudy

— Samospráva, zastupitelské orgány, kraje, města a obce

V naší zemi existuje sekularismus, což je oddělení státu od církve. Přijali jsme systém, který nepodporuje hermetické ideologie a různé kulty osobnosti, statní moc je od lidu a každý definovaný  časový úsek (obvykle co 4 roky) jsou volby, nastavují tak nové parametry v souladu s Ústavou.

Platí princip rovný před zákonem a právem, ať někdo je mocný, chudý, jeho volební právo má stejný hlas. Máme občanskou společnost, nerozlišujeme víru. Tolerujeme víru, která není v rozporu s naší Ústavou. Náš systém jistě není dokonalý, ale je oproštěn od středověkých bludů, a zabydluje se princip, tzv. zlaté pravidlo, které se promítá do požadavku odmítání násilí, jakékoliv manipulace s lidmi a do požadavku minimálního projevu solidarity. Ve své negativní formulaci tento princip zní: "co nechceš, aby Tobě činili jiní, nečiň Ty jim".

Přijetím zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku, je stanoveno hned v §1, odst. 2, že jsou zakázána ujednání:

—   porušující dobré mravy,

—   veřejný pořádek nebo

—   právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti.

Jsou deklarována svoboda a rovnost lidí v důstojnosti a právech.

Ale taktéž v §2:

—  výklad práva nesmí být v rozporu s dobrými mravy a nesmí vést ke krutosti nebo bezohlednosti urážející obyčejné lidské cítění.

Podívejme se  na jiné právo, a to na  právo šaría. Jedná se o jakýsi systém islámského náboženského práva pocházející ze 7. století, vznikl  pro potřeby chalífátu, upravující vztah jednotlivce ve společnosti. Je to vlastně Ústava muslimů, kterou se musí řídit. Podle této charakteristiky na první pohled se dá usoudit, že je naprosto v rozporu s naším právem a mělo být soudy zakázáno. Některé postuláty jsem vybral: 

1.    Muslim, který se zřekne islámu, musí být okamžitě zabit

2.    Šaría nepopírá a povoluje otroctví, včetně sexuálního otroctví. 

3.    Šaría povoluje trest smrti ukamenováním, stětím hlavy, amputaci končetin, bičování i za trestné činy hříchu,  

       jakým je např. cizoložství.

4.    Nemuslimové nejsou před zákonem rovni s muslimy. Nemuslim nesmí nikdy vládnout, a to ani nemuslimským

       menšinám.

5.    Za homosexualitu je okamžitý trest smrti.

6.    Neexistuje žádný věkový limit pro manželství s dívkou. Od 9. roku věku dívky již může být manželem

       vyžadován po této manželce sex.

7.    Rozvod je pouze a jenom na rozhodnutí manžela. Jeho provedení je velmi snadné, stačí pouze, aby muž

       prohlásil: „Rozvádím se s tebou“. Rozvod nabývá okamžité účinnosti.

8.    Neexistuje žádné společné jmění manželů, ani společný majetek.

9.    Muž má právo mít až 4 manželky a žádná z nich nemá právo se s ním rozvést.

10.   Svědectví ženy před soudem má poloviční váhu, než svědectví muže.

11.   Aby žena dokázala znásilnění, musí k tomu mít 4 mužské svědky.

12.   Ne všechny šaría školy umožňují ženám odhalit svou tvář.

13.   Muslimskému muži je odpuštěno, pokud zabije svou ženu ve chvíli, kdy ji přistihl při cizoložství. Oproti tomu

        opak pro ženy neplatí, protože muž „by mohl být ženatý se ženou, se kterou je přistižen“.

14.    Je povinností muslima lhát, pokud se jedná o povinný účel. To znamená, například v zájmu dodržování

         islámského přikázání, jako je džihád.

Mám sice vůči prezidentovi výhrady, když mluví o ekonomických otázkách, nebo má plná ústa podpory podnikání, tak jak to dělal Tomáš Baťa, ale když se někdo rozjede, tak mu to  prostě šmahem vezmeme progresivním zdaněním,. Ale u otázky utečenců z muslimských oblastí, stojím za prezidentem Zemanem v jednom šiku, a co říká ani jinak neinterpretuji, jako by mluvil za mě.

Na adresu uprchlíků pan prezident vzkázal: „Nikdo vás sem nezval. Když už tady jste, chovejte se podle našich pravidel, stejně tak, jako my se chováme podle vašich pravidel ve vašich zemích, pokud je navštívíme.  Když se vám to nelíbí, jděte pryč.“ Nemám důvod tyto tři věty měnit, a i kdybych v české politice zůstal sám, kdo tento názor zastává, budu ho s vytrvalostí sobě vlastní opakovat, protože si myslím, že je správný.

Jsem rád, že se policie chová podle práva, ale co dělat po 40 dnech, kdy uprchlíky musí propustit? Neměli by se volně pohybovat po našem území, ale měli by být deportováni nebo stále internováni. Zde by zákonodárci měli urychleně jednat, aby tyto mezery v právu zacelili ve prospěch našich občanů.

Jeden "jakoby utečenec asi ekonomický", upozornil na to, že postup Čechů se velmi liší od toho, jak s uprchlíky jedná Maďarsko nebo Rakousko. "Policie v jiných zemích nám pomáhala, ne jako tady. Policie prý jemu a jeho partnerce odebrala telefon i peníze a Syřané museli za den pobytu a za stravu zaplatit deset eur." Nyní jsou v ubytovně v Praze a chystají se odjet do Německa.

Ministr vnitra Milan Chovanec na dotaz Reuters řekl, že policie jedná podle práva, když zadržuje lidi, kteří vstoupí do země nelegálně. "Nejsme xenofobní země. Musíte si uvědomit, že ti lidé porušují zákon - vstupují na české území bez platných dokumentů. Nejsou zadržováni tak dlouho, snažíme se je ve shodě s evropskými zákony vracet do nejbližší země. Do Rakouska do sedmi dní. Problémy jsou v případě Maďarska a Řecka, protože ty vrácené lidi nepřijímají, proto zůstávají 40 dní," řekl ministr.

Mnohdy, zákony neplatí pro každého stejně. Začalo to privilegováním nepřizpůsobivých, a končí to tím, že  z našich daní, je přivandrovalec hýčkán, a jakákoliv reakce na takovou nespravedlnost je trestána dehonestováním nespokojeného občana. Když se někdo vyjádří negativně o skupině, která šíří nenávist a teror kam přijde, je po Orwellovsku označen za toho, kdo šíří nenávist. Slušní, tolerantní občané, kteří chtějí ve svém okolí jen slušné tolerantní občany, jsou označováni za netolerantní xenofoby. Zákony musí platit pro všechny stejně, a za jejich porušování musí být adekvátní trest, jinak si tento stát nemá šanci udržet současnou úroveň.

Tedy stačí rozseknout otázku, zda islám je hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka nebo není. Pokud je, není co řešit a jakákoliv propagace islámu musí být nějakým způsobem postihnutelná, obdobně jako propagace jakéhokoliv jiného hnutí potlačující lidská práva a důstojnost člověka.

Chtěl bych připomenout, že jsme přijali a částečně asimilovali víc jak 100.000 utečenců z Ukrajiny a bývalé Jugoslávie.  Všem jsme pomohli a po nikom jsme pomoc nepožadovali a nechtěli mimořádné dotace z EU. Mám za to, že tito lidé se naučili náš jazyk a zapojili se do pracovního procesu a nežádali žádné mimořádné finanční sociální kompenzace.  Jedním z důvodů, že se to vše zvládlo, bylo to, že vesměs pocházeli z křesťanského prostředí a mluvili podobným jazykem.

Bývalý exministr Vondra hlásá skutečnost, že za imigrační vlnu můžeme být vlastně vděční, protože imigranty potřebujeme, jelikož vymíráme. Mohou obsadit pracovní místa, která „rozmazlení“ Evropané nechtějí.

Z dílčího hlediska to platit trochu může, ale za předpokladu, že budeme mít možnost si mezi nimi vybírat. Když se nekontrolovatelný proces a nekontrolovaná migrace stane procesem kontrolovaným. Bohužel si ale myslím, že v takové situaci nejsme a jak se to politicky hraje, tak ani nejbližší roky nebudeme.

Nemluvíme o omezeném počtu kvalifikovaných sil, množství lidí v pohybu jde do milionů, to Evropa nezvládne přijmout. Připadá mi, že se EU zbláznila. Nechci se dožít toho, až budeme sklízet plody tohoto obamovsko-merkelovského vidění světa.

Současná krize má takové parametry, že pokud svůj přístup Německo prosadí, tak celá Evropská unie spáchá sebevraždu. Naše společnost stále více bude potřebovat  vysoce kvalifikovaných síl, ale nastane úbytek  potřeby těch nekvalifikovaných, tyto nahradí roboty a automatizace.

Když jsem byl v Praze na hlavním nádraží, byly tam mladé aktivistky proti xenofobii a na podporu utečenců. Kromě anglických názvů " help exile", jako pomozte utečencům, měly napsané tabulky i v arabštině, ale tomu už jsem nerozuměl. Seděly v kruhu a diskutovaly jako by kouřily trávu. Jako muž jsem na ně hleděl s radostí a potěšením, měly pěkná urostlá těla, která byla vidět, neboť měly upnuté krátké šortky. Nevím, zda si uvědomují, že v právu šaría by to odnesly přinejlepším minimálně několika ranami bičem, možná 100 ranami, což by možná přežily, ale fanatici by provedli až 300 ran bičem nebo by je rovnou ukamenovali, protože odporují božím zákonům, jak si to vysvětlují někteří pomatenci z náboženské policie.

Kdo touží po muslimských migrantech a utečencích, ať se zaregistruje, a budou jim přiděleni z kvót, nebo pouze tito budou mít zvláštní migrační daň ve výši např. 25 % (číslo je vychází muslimského práva , kdy každý muslím musí odevzdávat 25% imánu a 25% na džihád), a bude po ekonomických starostech.  Ale jak to bude s dodržováním naší ústavy a našich lidských práv, to musí urychleně posoudit Ústavní soud, a ten de facto nemá na výběr. Islám jako takový musí zakázat, tento nemá v našem prostoru co dělat, není středověk.

A galerce (kavárenské, sluníčkářům) se to moc líbí. Asi chce islám zavést z humanitárních důvodů. No, když existuje humanitární bombardování, tak proč by neexistovalo humánní useknutí rukou. Nu což - nový pojem naší demokracie. Toho se ale nechci dožít, co vy na to občané? Nezbláznili jsme se, nebo se zbláznili naši vůdci ve vedení státu a EU? Jednou jsem řekl, že čeští či evropští představitelé neví, co mají dělat, jsou z toho impotentní. A vývoj situace mi dává za pravdu.

Říjen 2015                                                             

  JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD., MBA

                     Česká Suverenita

                      Blok proti islámu


Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama