doc. JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD., MBA

  • ČSSD
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,24. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

12.02.2021 12:37:31

REJ MASEK, Kolokvium rozmluva ABOUT ALL.

REJ MASEK, Kolokvium rozmluva ABOUT ALL.

Kniha navazuje na poslední myšlenky Františka Čuby, strůjce slušovického zázraku a jeho spolupracovníků v „Úvahách“. V Úvahách jsou zpracovány oblasti zemědělství, životního prostředí, justice a jiných

  Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE

Naše advokátní kancelář Mgr. Karel Nedbálek a otec ve spolupráci se společností ČIBE, a.s., Slušovice, vydává svou 2. publikaci pod názvem

 REJ MASEK, Kolokvium rozmluva ABOUT ALL.

Kniha bude ke koupi od května 2021.

Kniha navazuje na poslední myšlenky Františka Čuby, strůjce slušovického zázraku a jeho spolupracovníků v „Úvahách“. V Úvahách jsou zpracovány oblasti zemědělství, životního prostředí, zdravotnictví, justice, měnové politiky, České národní banky, základního nepodmíněného příjmu, státního rozpočtu, energetické koncepce, průmyslu, obchodu, energetiky, dopravy, dopravní infrastruktury, školství, armády a samosprávy. V knize autoři budu ukazovat názory a argumenty posledních prezidentů, nebo jejich blízkých spolupracovníků, poradců, ale ne jenom jejich, řízenou diskusí, jako fiktivní distanční dialog

Cokoli slyšíme, je názor, nikoli fakt.

                                    Cokoli vidíme, je úhel pohledu, nikoli pravda

Toto prohlásil Římský císař, Aurelius Antonius, Marcus vládl od 7. března 161 do 17. března 180, nazýván „filozofem na trůně. Tyto myšlenky s jejich vnitřní hloubkou nás tak fascinovaly a celá kniha je vedena v duchu pluarity názorů.

Také máte někdy pocit, že jste se ocitli v sci-fi a ne v běžném právním státě? Pohybuji se léta v oblasti justice a začínám mít podezření, že to, co je součástí našeho života je „cardassiánské právo”.

V cardassiánském právu, je verdikt vždy znám před zahájením soudu. A je vždy stejný pro pachatele, a to trest smrti, výjimečně jiný, doživotní trest, který bude vykonán v pracovním táboře. V takovém případě, proč se vůbec obtěžovat soudem? Protože to lidé požadují, a jsou uspokojeni, jak spravedlnost vítězí nad zlem. Toto uspokojení, ale trvá jenom do doby, než mají vlastní zkušenosti s tímto justičním systémem.

Odpověď naleznete v knize

Nezákonné vedení soudu bylo i v nedávné minulosti. Řada z Vás má zafixované, že se to běžně dělo v totalitním režimu za vlády komunistů. Níže uvedený příběh se stal v roce 1947, kdy komunistická strana ještě neměla moc pevně ve svých rukou, to se stalo až po roku 1948. Po vynesení rozsudku Jan Antonín Baťa adresuje svůj otevřený list z Batatuby 21. května 1947. Píše členům senátu a prokurátorovi Národního soudu. Byl rozsudkem odsouzen na 15 let do žaláře a ke konfiskaci majetku

„Odsoudili jste mne v nepřítomnosti, vědouce, že mně nebyla doručena ani obžaloba, jak je pravidlem a zákonem v civilisovaných zemích světa.

Znemožnili jste mým obhájcům, aby předložili důkazy mé neviny a předvedli svědky v můj prospěch.

Byli jste si vědomi zmatečnosti a stranickosti jednání a vedení procesu, potlačování pravdy a nafukování viny a odsoudili jste mne.

Odsoudili jste mne za podivuhodnou vinu, rozsudek říká toto: Jan A. Bata se odsuzuje za to, že se veřejně neprohlásil stoupencem zahraniční vlády za války.

Kdo z Vás, vážení páni soudcové z povolání i z lidu se za války veřejně prohlásil za stoupence zahraniční vlády? Proč ne? Nemohli jste? Němci by Vás byli zabili? Byli by Vás zavřeli, umučili?“[1]

V dnešní pandemické krizi se ukazuje v největší nahotě odvěké sny lidstva o blahobytu a spravedlivé společnosti, o ovládnutí přírody s cílem dosáhnout lidského štěstí za uskutečnitelné pomocí technických prostředků. Věda lidstvo obdarovává dosud nikdy nepoznanou silou a dodává stále podněty hospodářství, volá po etice, která dobrovolným omezením zastaví její moc, aby se nestala pro člověka zkázou. Přemrštěnost jejích vytyčených cílů, které selhávají jak z ekologického, tak z antropologického hlediska, staví princip odpovědnosti proti skromnější úloze, kterou přikazují strach a úcta, totiž zachovat člověka v trvalé mnohoznačnosti jeho svobody, kterou nikdy nemůže zrušit žádná změna okolností, zachovat neporušenost světa proti přehmatům a nekontrolovatelné moci. Dnes již nepostačuje, aby jednotlivci ctili zákony, ukazuje se, že nová dimenze odpovědnosti nemůže mít jenom etickou podstatu v přítomnosti jako spravedlnost, milosrdenství, poctivost, ale musí být slučitelná s trváním lidského života na Zemi v budoucnosti a jejich vize naznačenou v Úvahách.

Celkovou zmatečnou náladu ve společnosti navozuje obraz Rej masek, který je přebalem knihy.

V době ekonomické a epidemiologická krize musí vypomoci stát, ale zároveň to znamená, že každý jednotlivec dle svých možností a schopností se musí také přičinit. Ve státním rozpočtu se přesune část rozpočtových prostředků ze spotřeby na investice a pomoc těm, kteří to nemohou řešit. Jedním z velkých úkolů je odbourávat byrokratické prvky v řízení a zvyšovat produktivitu práce. Můžeme využít dnešní dobu k větší elektronizaci celého systému služeb, jak státních institucí, tak i soukromých firem a osob. Musí dojít ke zjednodušení a přehlednosti zákonů. Velká výzva nás čeká v distančním způsobu voleb do různých demokraticky volených institucí.

Omezení výdajů a šetření se v první řadě týká vládní spotřeby, tedy výdajů na nadpočetný státní aparát. Stát by měl podporovat jak rozsáhlé stavby v oblasti energetiky, dopravní infrastruktury, ochrany životního prostředí. Potřebuje dobudovat infrastrukturu, a to jak dálniční síť, tak vysokorychlostní železniční síť. A poslední velký plán, který se začal projektovat a stavět už za Rakouska – Uherska, byl vodní kanál Dunaj Odra Labe.

Tvůrčí aktivita lidí vytváří vyšší přidanou hodnotu a tím i větší hodnoty. Česká republika má nedostatek přírodních zdrojů, ale má dostatek schopných a tvůrčích lidí, ale je nutné je vyhledat a neklást jim překážky v tvůrčím a řídícím procesu.

Zdroje, a to peníze, mají ve větším měřítku zůstat tam, kde se vytvoří. Jedině tak můžeme vrátit prosperitu České republice a její důstojné místo, kam historicky patří. Inspiraci v tomto ohledu můžeme hledat v metodách řízení a motivačních faktorech baťovských a slušovických podniků.

Tomáš Baťa prohlásil:

„V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku.

Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, …, pracovat a šetřit a učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání. Máte pravdu, je třeba překonat krizi důvěry, technickými zásahy, finančními a úvěrovými ji však překonat nelze, důvěra je věc osobní a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním příkladem.“

Autoři knihy uvádí, že se nejedná o politicky zaměřenou publikaci. Má aspekt širokého spektra názorů a konfrontací, známých osobností společenského a politického života, ale taky o jejich vlastní názory autorů.

Téma knihy Rej masek vycházející z Úvah Františka Čuby a jeho kolegů, téma je stále inspirativní a vybízející ke komentování.

Více informací na: http://www.motelgolf.cz/2021/02/11/kniha-rej-masek-kolokvium-rozmluva-about-all/

Slušovice únor 2021

 Naděžda Malinová                    doc. Judr. Ing. Karel Nedbálek, PhD., MBA.[1] Kuslová, H., Národní soud versus Jan Antonín Bat'a. 2015, s. 93.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama